Realita pod mikroskopom

Aj toho roku nula dinárov na ekológiu v rozpočte Obce Kovačica

Obec Kovačica v tomto roku disponuje s 1,04 miliardami dinárov, čo je o 9% menej ako vlani. Väčšina „pritečie“ do obecnej pokladnice z daní z príjmu a zisku (40%), transferov z iných úrovní verejnej správy (24%) a daní z nehnuteľností (21%). Z minulého roka sa ušetrilo 16 miliónov dinárov, ktoré poslúžia na pokrytie tohtoročného deficitu.

Na čo sa to minie? Na ochranu životného prostredia to určite nepôjde, pretože rozpočtom je na túto položku celkovo vyčlenených 0,00 dinárov, čo je rovnaká suma ako tá minuloročná. Na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie pôjde o niečo viac, teda 6 miliónov dinárov, o 4 milióny viac ako vlani, a to je po ochrane životného prostredia najlacnejšia položka.

Do organizácie dopravy a dopravnej infraštruktúry pôjde v porovnaní s minulým rokom výrazne menej peňazí. Teraz je to 11 miliónov a minulý rok bola táto alokácia o 80 miliónov dinárov vyššia.

Jednou z najdôležitejších priorít tohtoročného rozpočtu sú materské a základné školy, ktorým je vyčlenených po niečo vyše 100 miliónov dinárov. Do základných škôl sa však investuje o 90 miliónov dinárov menej ako vlani. Pre stredné školy bude vyčlenených 13,5 milióna dinárov.

Rozvoj kultúry a informovanosti je druhou prioritou a v prospech tejto oblasti bolo vyčlenených o 52 miliónov dinárov viac ako vlani, čo je spolu 176 miliónov na manifestácie, médiá, múzeá, galérie, festivaly a podobne. Tieto prostriedky budú rozdelené aj na uskutočnenie 15 podujatí, ako sú oslava Dňa Padiny, Veľký folklórny festival Rumunov vo Vojvodine, Pupinove dni a Tábor mladých talentov.

V najbližších dvoch rokoch sa bude rekonštruovať Dom kultury Michala Babinka v Padine / Foto: Sanja Đorđević © Storyteller

Jednoznačne najdrahšou položkou sú obecné služby lokálnej samosprávy, ktoré budú tento rok stáť 264 miliónov dinárov, čo je o 22 miliónov viac ako vlani. To tvorí štvrtinu celkového rozpočtu. Z toho 247 miliónov tvoria výdavky na zamestnancov. V tejto Obci je zamestnaných 174 osôb, z toho tretina na dobu určitú.

Zaujímavosťou je aj to, že Kovačica zaplatí 400.000 dinárov za pokuty a penále podľa rozhodnutia súdov. Na odškodnenie za úrazy alebo v dôsledku živelných pohrôm táto Obec vyčlenila 2 milióny dinárov. Do fondu „nedajbože“ – teda do rezervy – bolo umiestnených 6 miliónov dinárov.

Nie je veľa kapitálových projektov

Na rekonštrukciu Domu kultúry v Padine je vyčlenených 61 miliónov dinárov, a práce budú pokračovať aj v budúcom roku, kedy je plánovaný náklad vo výške 12 miliónov dinárov. Dom kultúry v Kovačici tentoraz opravia za 3,5 miliónov, kým v budúcom roku za 6 miliónov dinárov, a rovnaká suma bude vyčlenená aj v roku 2026. Plánuje sa aj vybavenie športovej haly 22 miliónmi dinárov, a vyčlenenie 3,5 milióna dinárov na detské ihrisko.

Občianske príručky – sprievodcovia cez obecný rozpočet

Finančný plán jednej obce má veľa strán, veľa malých písmen, ktorými sú uvedené náročné byrokratické výrazy, neprehľadný rad tabuliek s kódmi, ktorým máloktorí laik rozumie. Dokonca tam nie sú žiadne obrázky! Aby občania lepšie pochopili, čo sa deje s ich peniazmi, zostavujú lokálne samosprávy pre občanov príručky. Tento dokument – má okrem obrázkov aj grafy a len niekoľko tabuliek – je napísaný zrozumiteľným jazykom, a jasne vysvetľuje, čo sa bude dávať a odkiaľ.

Vytvorením tohto dokumentu je Kovačica o krok bližšie k transparentnejšej práci. Treba však pripomenúť, že vlani sa táto obec v transparentnosti umiestnila na 143. mieste, čo je len o dve pozície lepšie ako posledné miesto, na ktorom je Preševo. V porovnaní s rokom 2022 sa vlani Kovačica prepadla o jednu pozíciu na zozname, ktorý každoročne zhotovuje organizácia Transparency Serbia.

Je chvályhodné, že Kovačica tieto občianske príručky zostavuje už niekoľko rokov, hoci tohtoročná príručka zatiaľ nebola zverejnená. Pred niečo vyše pol desaťročím malo týchto sprievodcov cez obecný rozpočet celkovo desať lokálnych samospráv. Stála konferencia miest a obcí (srb. Stalna konferencija gradova i opština – SKGO) vtedy realizovala projekt Exchange 5, ktorého cieľom bolo zaoberať sa programovým rozpočtovaním. Model občianskeho sprievodcu cez rozpočet nebol plánovaný, ale ukázalo sa, že je nevyhnutný.

Aleksandar Marinković, SKGO

„Keď sme vytvorili model, v ďalšom roku sprievodcu robilo už 48 lokálnych samospráv. Minulý rok tento praktický dokument pripravilo až 91 lokálnych samospráv, hoci jeho príprava nie je povinná,“ uvádza Aleksandar Marinković, šéf Oddelenia strategického plánovania a verejnej politiky SKGO.

Pripomína, že existujú dva spôsoby, ako môžu občania a občianky ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa svojich peňazí. Priamo a nepriamo. Priamo na verejných rozpravách, ktoré sú lokálne samosprávy povinné organizovať.

„Kým nepriamo cez voľbu poslancov do svojho lokálneho zhromaždenia. Sú to tí, ktorí rozhodujú o rozpočte. Volia výkonné orgány, ktoré navrhujú rozpočet,“ hovorí Marinković.

About the author

Sanja Đorđević and zo srbčiny preložil Ivica Grujić Litavský

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI