Spoločnosť

Ako prebieha proces nahlásenia násilia?

prijava nasilja

Prvý krok, ako sa uchrániť od násilia je nahlásiť ho. Číslo policajnej stanice v Báčskom Petrovci je 021/780-028 a je tu aj číslo 192.

,,Zdôrazňujeme, že policia má nulovú toleranciu voči domácemu násiliu a vyzývame všetkých, ktorí zažívajú násilie alebo o ňom vedia, aby čím skôr zavolali na číslo 192 alebo na číslo príslušnej policajnej stanice, osobne, mailom alebo inými prostriedkami komunikácie,“ uvádzajú z Policajnej správy v Novom Sade.

 Procedúra je nasledovná. 

Po oznámení domáceho násilia, policajti okamžite vyrazia na miesto, poskytnú obeti fyzickú ochranu prípadne zabezpečujú zdravotnú pomoc a o všetkých poznatkoch informujú policajta, ktorý je certifikovaným odborníkom v prípadoch domáceho násilia.

,,Ten policajt hovorí s obeťou, potenciálnym páchateľom, prípadne so svedkami a oboznamuje príslúšného prokurátora, ktorý posúdi, či sú v konkrétnom prípade prítomné prvky trestného činu a či podozrivý bude zatknutý,“ uvádzajú z polície.

Dodávajú, že bez ohľadu na to, policajt posúdi riziko domáceho násilia a podľa tohto posúdenia vykáže násilníka zo spoločného obydlia a zakáže kontakt násilníka s obeťou na 48 hodín. Ihneď informuje príslušného prokurátora, Stredisko pre sociálnu prácu a Skupinu pre koordináciu a spoluprácu. Prokurátor vyhodnotí posúdenie rizika, následne podá návrh na predĺženie na Základný súd, ktorý je povinný do 24 hodín rozhodnúť o možnosti predĺženia núdzových opatrení o ďalších 30 dní.

 Obete sa nemusia vždy obrátiť na políciu.  

Zo Strediska pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec zdôrazňujú, že je Zákonom o predchádzaní domácemu násiliu stanovené, že všetky inštitúcie sú povinné oznámiť násilie alebo akúkoľvek hrozbu násilia na policiu alebo prokurátorovi. Násilie môžete oznámiť v centre osobne alebo poštou na adresu Národnej revolúcie 7, a telefonicky na 021/2280-028 alebo na mail backipetrovac.csr@minrzs.gov.rs.

,,Oznámenie môže podať osoba, ktorá násilie zažila ale aj každý, kto vie alebo podozrieva, že násilie prebieha. Počas oznámenia, osoba, ktorá oznámenie hlási môže a nemusí zostať anonymná,“ uvádzajú naše spolubesedníčky z tejto ustanovizne.

Ak sa oznámenie podáva osobne, nasleduje rozhovor s odborným pracovníkom, kde je dôležité podať všetky poznatky o udalosti, o členoch rodiny (najmä ak sú v rodine maloleté osoby, osoby odkázané na pomoc druhých), o anamnéze domáceho násilia s cieľom získať komplexnejšie informácie.

Ubytovanie v Bezpečnom ženskom domove sa obeti okamžite poskytuje, ak obeť s tým súhlasí a ak Stredisko pre sociálnu prácu môže posúdiť, že to obeť naozaj potrebuje. Počas ubytovania sa jej okrem existenčných potrieb ako je ubytovanie, jedlo a hygiéna, zabezpečuje aj psychologicko-sociálna a právna podpora, zdravotná ochrana, pomoc sociálneho pracovníka a pedagóga ako aj materiálna pomoc.

Čo mám urobiť ak zistím, že niekto zažíva násilie?

„V širokej verejnosti stále pretrváva predsudok, že násilie je súkromná vec. Jedným zo stanovísk je, že násilie je súkromná záležitosť a že žena môže urobiť veľa, aby násiliu zabránila. A mnohé ženské obete si takýto názor osvoja,“ povedala správkyňa Bezpečného ženského domova v Novom Sade Nada Padejská Šekerovićová.

Zákon stanovuje a pokladá za povinné, že „domáce násilie alebo jeho hroziace nebezpečenstvo je každý povinný bezodkladne oznámiť polícii alebo prokurátorovi“. Takto sa vytvára nulová tolerancia k násiliu, uvádzajú zo Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec.

,,Každý z nás, kto sa ocitne v situácii, že osobu pozná alebo sa mu osoba, ktorá zažíva násilie zdôverí, môže ju vypočuť, neodsudzovať ju a byť trpezlivý, poskytnúť jej pomoc a oporu počas nahlásenia. V našej práci sme si všimli, že prítomnosť podpory hrá veľmi dôležitú úlohu a pomáha obeti dostať sa z násilného vzťahu, lebo všetko to, čo robíme, môže niečo zmeniť,“ uvádzajú z tejto ustanovizne.

About the author

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI