Search and Hit Enter

Andrea Merníková tvrdí, že budúcnosť dizajnu je v úteku od rýchlych riešení

D izajn je prítomný v každej oblasti nášho života. To je umenie a zručnosť, ktorá tvaruje naše domy, naše pracovné miesta. Dokonca aj vlastný život dizajnujeme. Dávame mu čiary, obrysy, tvary, textúry, vône. Práve ako aj v procese vynášania radu rozhodnutí, ktorých cieľom je konštruovanie, tvarovanie alebo vytváranie niečoho. A to je najjednoduchšia definícia dizajnu. Precízne sa definuje ako dosiahnutie cieľa vo vnútri ohraničení.

Dizajn je v podnikateľstve kľúčovým pre úspech. Dobrý dizajn sa sústreďuje na užívateľa, kombinujúc estetiku s ekonomickými a praktickými parametrami, čo v preklade znamená realizáciu inovatívnej idey alebo brilantnosti. Brilatné riešenia netreba miešať s nevkusným dizajnom a toho je neúrekom. No vkusy sa rozlišujú a pre mier vo svete nikdy v spoločnosti neveďte rozpravu o dobrom, alebo zlom dizajne.

Trendy v dizajne, zvlášť webovom, ktoré boli predpovedané na rok 2017 určite posmeľujú, lebo ponúkajú širokú paletu dizajnových riešení.

Minimalizmus, autentickosť fotografií, pestré farby a ručne vypracované ilustrácie sú v trende tohto roku, ale pravdepodobne bude tomu tak aj v budúcnosti. Aspoň ručne vypracované ilustrácie, autentické fotografie a pestré farby by mali zostať na dizajnérskom menu, pretože vždy si treba uctievať a prezentovať ručnú prácu, pestovať životný optimizmus a autentickosť života. Dizajn ako kruciálny nástroj v reklame práve tým, že si zachová tieto prvky môže byť fantastickým promotérom nového optimizmu vo svete.

Vizuálna definícia dizajnu A. Merníkovej (autorka: Andrea Merníková – www.behance.net)

Grafický dizajn je umenie

„S účasnému človekovi v dôsledku čoraz rýchlejšej a jednoduchejšej dostupnosti informácií, prostredníctvom veľkého počtu médií, trendy z iného konca sveta dostupné sú hneď a v každej chvíli, a často sa ani nespoznáva jeho prítomnosť a vplyv.  „Takto predstavené, vlastne nanútené nápady sú zrkadlom súčasnej spoločnosti, tvorby a dizajnu. Kým sme sa v dejinách stretali s umením, ktoré odzrkadľuje duch spoločnosti a územia, v ktorej vzniká, dnes sme čoraz častejšie svedkami jedného globálneho štýlu, „trendu“, ktorý je viditeľný vo veľkom počte umeleckej produkcie a výrobkoch,“ hovorí mladá grafická dizajnérka Andrea Merníková (1990) z Nového Sadu.

Andrea s pestrou červenou farbou

Na uznávanie grafického dizajnu ako významnej umeleckej oblasti upriamuje pozornosť aj Andrea a dodáva, že estetická dimenzia aj priemyselných, aj remeselníckych výrobkov sa stáva najdôležitejším prvkom, ktorý často odzrkadľuje módne  prúdy a populárne štýly.

„Časté zmeny a intervencie na samotných obaloch výrobkov na vylepšenie a rozširovanie ich funkcií je jedna z možností, ktoré ponúkajú súčasné technológie tlače. Nové druhy tlače a možnosti dopracovania obalu ponúkajú dizajnérom obalov možnosť pre inovatívne riešenia, ktoré sa veľmi rýchlo môžu pretaviť do hotového výrobku, v dôsledku zrýchleného procesu tlače, a čoraz väčší počet tlačiarní vplýval aj na zníženie ceny tlače, čo ďalej umožňuje častejšie zmeny v obaloch,“ vysvetľuje mladá dizajnérka.

Hyperprodukcia dizajnu a výroby nových obalov vážne vplývala aj na existenciu mýtu o proporcionalite cien a kvality výrobku, a zároveň na mýtus o proporcionalite dizajnu balenia a kvality.

Ale ona zároveň upozorňuje aj na jednu dôležitú skutočnosť, ktorú zvýraznila digitálna revolúcia: „I keď sa zdá, že tento jav je v prospech dizajnéra, ponúkajúc mu nespočítateľné možnosti, aby svoj nápad pretavil do hotového výrobku, z druhej strany ona vytvára nátlak, že vždy musí byť krok vpred pred konkurenciou a vytvára niečo, čo konzument ešte nikdy nevidel.“

Čo je za reklamou a dizajnom?

R eklama a oznamy budúcnosti teda prevyšujú svoje štandarné rámce.  „Okrem klasickej novinovej, rozhlasovej, televíznej reklamy, plagátov, oznamov, bilbordov a pod., svedkovia sme lacnejších a účinnejších reklám prostredníctvom internetu, spoločenských sietí, telefónov (sms odkazov)… Nové médiá reklamu urobili ľahko dostupnou svojej najväčšej cieľovej skupine – strednej vrstve, ktorá túži dosiahnuť vyššiu úroveň, vylepšiť svoj spoločenský status, nachádzajúc svoje vzory a idoly vo vyšších spoločenských vrstvách. Reklamný kreatívny spektakel , podložený detailným výskumom túžob a stanovísk potenciálnych konzumentov sa zakladá na jednoduchom dizajne a prvkoch, najčastejšie v zmysle chvíľkovo „populárneho“ vizuálneho štýlu, s ľahko zrozumiteľným a záväzne krátkym odkazom, ktorý do prvého plánu dáva ten určitý výrobok ako jediný možný spôsob realizovania ich túžob a cieľov,“ zdôrazňuje Merníková.

O Andreinej tvorbe viacej na tomto linku.

„Súčasne sme svedkami, že súčasné výtvarné umenie a produkcia sa stávajú abstraktnými, neobyčajnými, nekonvečnými, inými a samým tým nedostatočne zrozumiteľnými pre priemerného pozorovateľa – čiže, neprijateľnými,“ vysvetľuje Merníková.  “Z druhej strany reklama sa stáva univerzálna, jednoduchá, znižuje sa do polohy očakávania priemerného jednotlivca. Umelec sa preto publiku obracia prostredníctvom reklamy, a otvorené priestory, veľký povrch bilbordu, ulica, neočakávané miesta sa stávajú vyzývavejšími od galérií a múzeí. Zo svetelných reklam, sklenených výkladov, veľkých plagátov a fotografií na omietkach sa stávajú súčasné galérie.“

 

Časť Andrejinej tvorby

Sú teda grafickí dizajnéri umelci? Odborníci, akademická spoločnosť a samotní umelci určite majú viacej odpovedí na túto otázku. Andrea Merníková mieni, že uznávanie reklamy ako jedného druhu umenia sa dosahuje aj častými výstavami plagátov, ktoré sa organizujú v múzeách a galériách, a udeľovaním cien za najlepšie a najkreatívnejšie reklamy a uznaní najúspešnejším marketingovým agentúram. „Na tento spôsob sa zároveň dizajnéri motivujú, aby vytvárali kreatívnejšie a viac premyslené riešenia,“ hovorí dizajnérka Andrea.

 

Súčasný umelec a dizajnér musí každodenne sledovať globálne trendy, inovácie v oblasti technológie tlače, médií, kŕmiť svoju kreativitu kvalitnými vizuálnymi výrobkami, neustále sa učiť, skúmať a vytvárať, aby sa vyhol monotónii súčasného globálneho trendu, aby sa nezošmykol do pasce prispôsobovania sa a podraďovania túžbam publika, ale sa vycvičil a zosilnel v ponúkaní múdreho, inovatívneho a originálneho riešenia. Lebo dizajn musí ospravedlniť svoju úlohu umenia budúcnosti.

 

A prichádzame k jadru odpovede na otázku akú budúcnosť pre dizajn možno predpovedať. Andrea Merníková si uvedomuje zodpovednosť, ktorú majú grafickí dizajnéri a tvrdí:

„Takýto súčasný koncept umenia a dizajnu dáva jeho tvorcom veľkú úlohu – aby utiekli od „rýchleho a jednoduchého“ dizajnu, každodenne prehodnocovali možnosti technológie a produkcie, aby sa, nevšímajúc si túžby konzumentov, ale svojou prácou, kreativitou a tvorbou, práve ony stali tými, ktorí vplývajú na vedomie publika a tým spôsobom ospravedlnili titul, ktorí získali –  titulu najdôležitejšej časti umenia súčasnej doby, ale aj budúcnosti,“ hovorí mladá dizajnérka a takto dáva bodku za svojim stanoviskom o budúcnost dizajnu:

„Takže súčasný umelec a dizajnér musí každodenne sledovať globálne trendy, inovácie v oblasti technológie tlače, médií, kŕmiť svoju kreativitu kvalitnými vizuálnymi výrobkami, neustále sa učiť, skúmať a vytvárať, aby sa vyhol monotónii súčasného globálneho trendu, aby sa nezošmykol do pasce prispôsobovania sa a podraďovania túžbam publika, ale sa vycvičil a zosilnel v ponúkaní múdreho, inovatívneho a originálneho riešenia. Lebo dizajn musí ospravedlniť svoju úlohu umenia budúcnosti.“

 

Fotografie a ilustrácie z tohto článku sú majetkom spolubesedníčky Andrey Merníkovej a jej patria všetky práva.

No Comments

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.