Kultúra iná

Andrea Merníková tvrdí, že budúcnosť dizajnu je v úteku od rýchlych riešení

[dropcap style=“no-background“] D [/dropcap]izajn je prítomný v každej oblasti nášho života. To je umenie a zručnosť, ktorá tvaruje naše domy, naše pracovné miesta. Dokonca aj vlastný život dizajnujeme. Dávame mu čiary, obrysy, tvary, textúry, vône. Práve ako aj v procese vynášania radu rozhodnutí, ktorých cieľom je konštruovanie, tvarovanie alebo vytváranie niečoho. A to je najjednoduchšia definícia dizajnu. Precízne sa definuje ako dosiahnutie cieľa vo vnútri ohraničení.

Dizajn je v podnikateľstve kľúčovým pre úspech. Dobrý dizajn sa sústreďuje na užívateľa, kombinujúc estetiku s ekonomickými a praktickými parametrami, čo v preklade znamená realizáciu inovatívnej idey alebo brilantnosti. Brilatné riešenia netreba miešať s nevkusným dizajnom a toho je neúrekom. No vkusy sa rozlišujú a pre mier vo svete nikdy v spoločnosti neveďte rozpravu o dobrom, alebo zlom dizajne.

Trendy v dizajne, zvlášť webovom, ktoré boli predpovedané na rok 2017 určite posmeľujú, lebo ponúkajú širokú paletu dizajnových riešení.

Minimalizmus, autentickosť fotografií, pestré farby a ručne vypracované ilustrácie sú v trende tohto roku, ale pravdepodobne bude tomu tak aj v budúcnosti. Aspoň ručne vypracované ilustrácie, autentické fotografie a pestré farby by mali zostať na dizajnérskom menu, pretože vždy si treba uctievať a prezentovať ručnú prácu, pestovať životný optimizmus a autentickosť života. Dizajn ako kruciálny nástroj v reklame práve tým, že si zachová tieto prvky môže byť fantastickým promotérom nového optimizmu vo svete.

Vizuálna definícia dizajnu A. Merníkovej (autorka: Andrea Merníková – www.behance.net)

Grafický dizajn je umenie

[dropcap style=“no-background“] „S [/dropcap]účasnému človekovi v dôsledku čoraz rýchlejšej a jednoduchejšej dostupnosti informácií, prostredníctvom veľkého počtu médií, trendy z iného konca sveta dostupné sú hneď a v každej chvíli, a často sa ani nespoznáva jeho prítomnosť a vplyv.  „Takto predstavené, vlastne nanútené nápady sú zrkadlom súčasnej spoločnosti, tvorby a dizajnu. Kým sme sa v dejinách stretali s umením, ktoré odzrkadľuje duch spoločnosti a územia, v ktorej vzniká, dnes sme čoraz častejšie svedkami jedného globálneho štýlu, „trendu“, ktorý je viditeľný vo veľkom počte umeleckej produkcie a výrobkoch,“ hovorí mladá grafická dizajnérka Andrea Merníková (1990) z Nového Sadu.

Andrea s pestrou červenou farbou

Na uznávanie grafického dizajnu ako významnej umeleckej oblasti upriamuje pozornosť aj Andrea a dodáva, že estetická dimenzia aj priemyselných, aj remeselníckych výrobkov sa stáva najdôležitejším prvkom, ktorý často odzrkadľuje módne  prúdy a populárne štýly.

„Časté zmeny a intervencie na samotných obaloch výrobkov na vylepšenie a rozširovanie ich funkcií je jedna z možností, ktoré ponúkajú súčasné technológie tlače. Nové druhy tlače a možnosti dopracovania obalu ponúkajú dizajnérom obalov možnosť pre inovatívne riešenia, ktoré sa veľmi rýchlo môžu pretaviť do hotového výrobku, v dôsledku zrýchleného procesu tlače, a čoraz väčší počet tlačiarní vplýval aj na zníženie ceny tlače, čo ďalej umožňuje častejšie zmeny v obaloch,“ vysvetľuje mladá dizajnérka.

Hyperprodukcia dizajnu a výroby nových obalov vážne vplývala aj na existenciu mýtu o proporcionalite cien a kvality výrobku, a zároveň na mýtus o proporcionalite dizajnu balenia a kvality.

Ale ona zároveň upozorňuje aj na jednu dôležitú skutočnosť, ktorú zvýraznila digitálna revolúcia: „I keď sa zdá, že tento jav je v prospech dizajnéra, ponúkajúc mu nespočítateľné možnosti, aby svoj nápad pretavil do hotového výrobku, z druhej strany ona vytvára nátlak, že vždy musí byť krok vpred pred konkurenciou a vytvára niečo, čo konzument ešte nikdy nevidel.“

Čo je za reklamou a dizajnom?

[dropcap style=“no-background“] R [/dropcap]eklama a oznamy budúcnosti teda prevyšujú svoje štandarné rámce.  „Okrem klasickej novinovej, rozhlasovej, televíznej reklamy, plagátov, oznamov, bilbordov a pod., svedkovia sme lacnejších a účinnejších reklám prostredníctvom internetu, spoločenských sietí, telefónov (sms odkazov)… Nové médiá reklamu urobili ľahko dostupnou svojej najväčšej cieľovej skupine – strednej vrstve, ktorá túži dosiahnuť vyššiu úroveň, vylepšiť svoj spoločenský status, nachádzajúc svoje vzory a idoly vo vyšších spoločenských vrstvách. Reklamný kreatívny spektakel , podložený detailným výskumom túžob a stanovísk potenciálnych konzumentov sa zakladá na jednoduchom dizajne a prvkoch, najčastejšie v zmysle chvíľkovo „populárneho“ vizuálneho štýlu, s ľahko zrozumiteľným a záväzne krátkym odkazom, ktorý do prvého plánu dáva ten určitý výrobok ako jediný možný spôsob realizovania ich túžob a cieľov,“ zdôrazňuje Merníková.

O Andreinej tvorbe viacej na tomto linku.

„Súčasne sme svedkami, že súčasné výtvarné umenie a produkcia sa stávajú abstraktnými, neobyčajnými, nekonvečnými, inými a samým tým nedostatočne zrozumiteľnými pre priemerného pozorovateľa – čiže, neprijateľnými,“ vysvetľuje Merníková.  “Z druhej strany reklama sa stáva univerzálna, jednoduchá, znižuje sa do polohy očakávania priemerného jednotlivca. Umelec sa preto publiku obracia prostredníctvom reklamy, a otvorené priestory, veľký povrch bilbordu, ulica, neočakávané miesta sa stávajú vyzývavejšími od galérií a múzeí. Zo svetelných reklam, sklenených výkladov, veľkých plagátov a fotografií na omietkach sa stávajú súčasné galérie.“

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“9″ gal_title=“Radovi Andreje Mernjik“]

Časť Andrejinej tvorby

Sú teda grafickí dizajnéri umelci? Odborníci, akademická spoločnosť a samotní umelci určite majú viacej odpovedí na túto otázku. Andrea Merníková mieni, že uznávanie reklamy ako jedného druhu umenia sa dosahuje aj častými výstavami plagátov, ktoré sa organizujú v múzeách a galériách, a udeľovaním cien za najlepšie a najkreatívnejšie reklamy a uznaní najúspešnejším marketingovým agentúram. „Na tento spôsob sa zároveň dizajnéri motivujú, aby vytvárali kreatívnejšie a viac premyslené riešenia,“ hovorí dizajnérka Andrea.

 

Súčasný umelec a dizajnér musí každodenne sledovať globálne trendy, inovácie v oblasti technológie tlače, médií, kŕmiť svoju kreativitu kvalitnými vizuálnymi výrobkami, neustále sa učiť, skúmať a vytvárať, aby sa vyhol monotónii súčasného globálneho trendu, aby sa nezošmykol do pasce prispôsobovania sa a podraďovania túžbam publika, ale sa vycvičil a zosilnel v ponúkaní múdreho, inovatívneho a originálneho riešenia. Lebo dizajn musí ospravedlniť svoju úlohu umenia budúcnosti.

 

A prichádzame k jadru odpovede na otázku akú budúcnosť pre dizajn možno predpovedať. Andrea Merníková si uvedomuje zodpovednosť, ktorú majú grafickí dizajnéri a tvrdí:

„Takýto súčasný koncept umenia a dizajnu dáva jeho tvorcom veľkú úlohu – aby utiekli od „rýchleho a jednoduchého“ dizajnu, každodenne prehodnocovali možnosti technológie a produkcie, aby sa, nevšímajúc si túžby konzumentov, ale svojou prácou, kreativitou a tvorbou, práve ony stali tými, ktorí vplývajú na vedomie publika a tým spôsobom ospravedlnili titul, ktorí získali –  titulu najdôležitejšej časti umenia súčasnej doby, ale aj budúcnosti,“ hovorí mladá dizajnérka a takto dáva bodku za svojim stanoviskom o budúcnost dizajnu:

„Takže súčasný umelec a dizajnér musí každodenne sledovať globálne trendy, inovácie v oblasti technológie tlače, médií, kŕmiť svoju kreativitu kvalitnými vizuálnymi výrobkami, neustále sa učiť, skúmať a vytvárať, aby sa vyhol monotónii súčasného globálneho trendu, aby sa nezošmykol do pasce prispôsobovania sa a podraďovania túžbam publika, ale sa vycvičil a zosilnel v ponúkaní múdreho, inovatívneho a originálneho riešenia. Lebo dizajn musí ospravedlniť svoju úlohu umenia budúcnosti.“

 

Fotografie a ilustrácie z tohto článku sú majetkom spolubesedníčky Andrey Merníkovej a jej patria všetky práva.

Website | + posts

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI