Search and Hit Enter

ANKETA O EKOLÓGII

Anketa je súčasťou projektu pod názvom Eko dizajn našich životov, ktorý realizuje online médium Storyteller v spolupráci s magazínom Ekolist a s finančnou podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Jej cieľom je zistiť úroveň povedomia o potrebe ochrany životného prostredia a úroveň vedomostí o ekologických témach.
Ďakujeme, že ste súčasťou nášho eko-tímu.