Realita pod mikroskopom Spoločnosť

Bohatý program a transparentná práca v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) tohto roku disponuje celkovo s 13.431.562, 24 dinárov. Najväčšiu časť, čiže 12 miliónov dinárov dostáva z rozpočtu Vojvodiny. Od Úradu pre Slovákov žijúcich v záhraničí, vlastne od Slovenskej republiky dostáva 1. 28 miliónov dinárov, z minulého roka sa mu podarilo ušetriť 303.562,24 dinárov. Ostatné financie ÚKVS získava prostredníctvom projektov.

Spôsob nakladania s financiami má na starosti Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami. Tieto dokumenty schvaľuje pokrajinská Vláda.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a jeho riadna činnosť

Na riadnu činnosť sa vyčleňuje 5.3 miliónov dinárov na hrubé zárobky zamestnancov, 130.000 na cestovné trovy, a 120.000 dinárov ako úhrada správnemu a dozornému výboru, rovnaká suma sa vyčleňuje aj na účtovnícke služby. Bežné náklady ako spotreba elektriny, hriatie, údržba miestností a podobne stoja túto inštitúciu 100.000 dinárov. Päťdesiat tisíc sa vyčleňuje na prenájom kancelárskych priestorov, v rovnakej výške je plánovaný náklad na komunikácie, 45.000 na poistenie a zdravotné služby, kým je 40.000 plánované na novoročné balíky, 30.000 na právnické služby, 10.000 na kancelárske potreby a 5.000 dinárov na platobný styk, vidieť to vo finančnom pláne ÚKVS na tento rok.

V ďalších štyroch kategóriách plánované náklady sú vo výške 380.000 dinárov. Patria sem činnnosť rozvojovej a výskumnej jednotky, informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť a prezentačná jednotka, ako aj medzinárodná spolupráca v rámci riadnej činnosti.

Rozvojová a výskumná jednotka sa zaoberá vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva vo Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych organizácií vojvodinských Slovákov, ako aj ich potreby a činnosť, zabezpečuje zdroje financovania, vysvetľuje Vladimír Francisty, riaditeľ ÚKVS.

,,Informačno-dokumentačná a komunikačná jednotka publikuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompakt disky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav, predovšetkým z aspektu uplatňovania zákonov, zákonných predpisov a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v Srbsku a v zahraničí, zvlášť s ustanovizňami zo Slovenskej republiky a susedných krajín. Vedie elektronický archív a databázu,“ uvádza časť aktivít tohto oddelenia náš spolubesedník.

Na bežné trovy je na tento rok vyčlenené o milión dinárov viac v porovnaní s minulými dvomi rokmi, čiže šesť miliónov dinárov.

Čo je plánované na tento rok

Na tento rok je plánovaný bohatý kultúrny program. Riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty kladie dôraz na niektoré udalosti.

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
Z otvorenia výstavy Slovenská grafika v Srbsku – riaditeľ Vladimír Francisty stojí v strede / Foto: Nataša Simonovićová (ÚKVS)

,,Na základe schváleného Plánu a programu ÚKVS na rok 2022 je na pláne: seminár pre sólistov, seminár pre prekladateľov, seminár pre hercov, Literárne túry po Dolnej zemi, Vianočná rozprávka, rôzne výstavy počas celého roka a rôzne menšie podujatia organizované ÚKVS alebo spoločne s partnermi,“ uvadza spolubesedník Storytelleru.

Na sedemnástu Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov a na zborník prác, čia príprava sa chýli ku koncu, je naplánovaných 180 000 dinárov z rozpočtu Vojvodiny a 353 500 dinárov z rozpočtu Slovenska. Témou konferencie je hudba vojvodinských Slovákov a jej výsledkom je veľké množstvo vedeckých štúdií.

120.000 dinárov bude vyčlenené na publikáciu Bez koreňov nemožno vzlietnuť Miroslava Demáka, rovnaká suma sa vyčlení aj na publikáciu Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra vo fotografiách 1950-2000. Umelecká monografia bude odovzdaná aj Milanovi Súdiovi, ktorej hodnota je 300.000 dinárov. Ušetrené peniaze z minulého roka sú určené na bibliografiu Jána Kišgeciho.

Plánované sú aj Literárne túry po Dolnej Zemi, ktorý bude stáť 443.740 dinárov. Na prezentáciu slovenskej vojvodinskej kultúry v regióne bude výčlenených 150.000 dinárov.

Čo nám doteraz kultúra dala?

Riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty uvádza, že doteraz sú vydané publikácie Bez koreňov nemožno vzlietnuť M. Demáka a Dlhá maliarska cesta insitného maliara Jána Bačúra vo fotografiách 1950-2000 a publikácia pri príležitosti 25. výročia festivalu vážnej hudby Jarné nôty. Vypracovaný je aj srbsko-slovenský terminologický slovník.

Dvojrečová ročenka Ústavu pod názvom Maják vychádza od roku 2009. Na jej zostavovanie je vyčlenených 200.000 dinárov a momentálne sa nachádza v tlači. Rovnaká suma je vyčlenená na dvanáste kolo fotokonkurzu, ktorý bol realizovaný a výsledky budú zverejnené na festivale Divadelný vavrín.

Zima prešla a s ňou aj prezentácia kníh Slovenského vydavateľského centra, ktoré sa okrem na podujatí Zima s knihou predstavil aj na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade.

Uskutočnilo sa aj 66. Literárne snemovanie a koncert vážnej hudby mladých interpretov.

Realizovaných bolo aj niekoľko výstav: výstava majstra insitného umenia Pavla Hajka pod názvom Kde kohúty nespievajú, niet ani ľudí, Snové záhrady Jána Agarského, Portréty akademického maliara Pavla Popa a výstava výtvarných umeleckých diel malého formátu slovenských umelcov Srbska pod názvom Korene 8.

Rozpočet počíta aj s organizáciou siedmych festivalov národnostného významu v spolupráci s ďalšími relevantnými inštitúciami, na ktoré ústav vyčlení 770.000 dinárov. K nim patrí folklórny festival Tancuj, tancuj, ktorý bol realizovaný, prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby- 3XĎ a detský folklórny festival Zlatá brána. Na tomto zozname je aj prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, a deti sa istotne potešia festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí.

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka
Výstava výtvarných umeleckých diel malého formátu slovenských umelcov Srbska Korene 8 / Foto: ÚKVS

Začiatkom augusta bola udelená aj regionálna cena Pro Cultura Slovaca za prínos z oblasti kultúry Slovákov v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. Odmenu dostal Ondrej Maglovský, Mariene Stankovićovej-Krivákovej bola udelená Pamätná listina Pro Cultura Slovaca. Na tieto účely bolo vyčlenených 50.000 dinárov.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je profesionálna ustanovizeň, ktorú v roku 2008 založilo Zhromaždenie AP Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Hlavným účelom založenia bolo pestovať kultúru a umožniť väčšinovému národu ako aj ďalším menšinám užiť si kultúru Slovákov.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.