Search and Hit Enter

Užívanie práv dieťaťa nemôže byť podmienené spĺňaním povinností jeho nositeľa

Dohovor OSN o právach dieťaťa ako najdôležitejší medzinárodný dokument v oblasti práv dieťaťa bol prijatý presne pred 30 rokmi. Práva dieťaťa a ich uplatňovanie nemôže byť podmienené splnením povinností ich nositeľa. Túto skutočnosť pripomína Milan Dakić, zástupca Pokrajinského ombudsmana pre práva dieťaťa, v rozhovore pre Storyteller.

ANKETA na tému migrácií

Anketa, ktorá je súčasťou mediálneho projektu Re(E)migrácia je anonymná a jej cieľom je preskúmať časť verejnej mienky a názorov o súčasných migráciách obyvateľstva Srbska, ako aj vnímanie pojmu vysťahovalectva na priestoroch našej krajiny.