Čo i po koncovke, šepkársky drak sa vracia! Alebo o hercovi Pavlovi Čiliakovi z Báčskeho Petrovca

ystematicky v sebe pestujem svojrázny  plezír z paraboly, ktorá napovedá o hutnom človekovi, ktorý tvaroval našu societu a ako taký by nás bol vedel i zachrániť, keby sme mu boli vedeli načúvať… Melodramolet o velikánovi (život  chcel takéto začlenenie) menšinového divadla, i keď ho svojimi bravúrami bol prešvihol, prinášam do tohto virtuálneho zákulisia. Nech tak natrvalo tu zostane táto zmienka, ktorá…

Read More

[ESEJ]: Hanba zachráni naše divadlo?!

eby tak vedela písať, na divadlo napíšem ódu. Žiadneho blahorečenia tu však nebude! Pýta sa mi, ale, malé vyznanie a čitateľ sám posúdi, či naozaj ide o nepatrnosť! Divadelný opus si vyžaduje studióznejšie hodnotenie. Ten pomalý očistný plezír v rýchlej dobe holdujúcej kultúre ambaláže nenávidiacej obsah! Tento text berte ako kompiláciu rozličných postojov, ktoré sa reflektujú na naše…

Read More

Päť minút sa nesmiať básnikom!

Rozlúčka so slovenským vojvodinským básnikom, prozaikom a prekladateľom Jánom Labáthom (1926 – 2018) …  Jedného dňa sa ľudia vrátia ku kvetom.  Zapísal do  Kroniky stratených rokov Ján Labáth.         Či s nami alebo bez nás-         Svitne-        keď sa naplní čas. Príliš skoro, už tak v 60. rokoch 20. storočia, paralelne  s hľadaním seba, vlastnej  poetiky a najmä hľadaním…

Read More

Prestaň hrať toho Vivaldiho!

Pre nikoho  život nie je ľahký a každý bojuje! Povedzme,  taký Kosta Jovanović! Profesor  robotiky! Respektabilita, len čo je pravda!  Poznáme ho z reklamy. Nič v zlom, iba nad tým všetkým premýšľam, keďže ma hneď v prvých sekundách reklamy osvietila akási plezírna  nádej, že to ide byť nejaký fond pre hladných  intelektuálov severnej pokrajiny, prípadne pre združenie malinárov po…

Read More

Z koncertného rozjímania…

pachtený  drvivý  tok času vari  spôsobuje pocit, že  už nie je čas. Levica pera Marguerite Durasová takto, príliš skoro, cítila vlastný život – a rozdelila sa o to s čitateľmi a to  v L´amantovi. Fakt, akoby príliš skoro aj v tomto našom a našskom živote bolo akosi už neskoro! Neskoro pre záchranu, pre spravodlivých, pre…

Read More