Search and Hit Enter

Názvy banátskych slovenských dedín

Slováci sa na Dolnú zem – „Dolniaky“ začali sťahovať ešte v 17. storočí a v tom nasledujúcom si zakladali aj prvé osady a dediny. Uvažovali ste už niekedy o tom, ako tie osady dostali svoje názvy? Mnohé z nich zo začiatku mali srbské, neskôr nemecké a maďarské názvy, až im po rokoch zostal taký názov, aký majú teraz.