Dobre počujete, to umieračik v Kragujevci o slovenských vojakoch rozpráva

STO ROKOV KRAGUJEVSKEJ VZBURY (1918 – 2018) „Drahá mama, ja ich syn Janko, sa odoberám od mojej láskou vrele milovanej mamičky, obzvlášť od mojej sestry a od milovaného bratríčka Otka, lebo mňa 8. júna poobede zastrelia. Tu im posielam 39 korún. Polovicu dajte na kostol a polovicu chudobným žobrákom. Takže sa s nimi rozlučujem, i s celou rodinou. Zbohom!“  Takto…

Read More

Strieľaj, medveď!

Kedysi v Petrovci jestvovala aj tzv. Somorova krčma. Bola tam, na Širokej ulici, na rohu, kde sa zabočuje do Popovej ulici. Bola to pomerne „veľká“ krčma s primeranou sálou a vraj občasne sa aj tu konali divadelné predstavenia. Či áno, alebo nie, ale silvestrové zábavy tu bývali veselé. Taká raz bola vtedy, keď som dorastal do „dlhých nohavíc“,…

Read More

Viničky medzi Kulpínom a Báčskym Petrovcom a pôvod slov vinica, vinič, víno

rví Petrovčania, prví slovenskí osadníci Petrovca, po sebe zanechali aj svedectvo, že tu, v novom chotári jesto všetkého. V barinách je dostatok rýb, pôda i keď pomerne tvrdá (roky stála ladom), predsa je nadmieru úrodná a pasienky sú bujné. Všetko sa dá dopestovať, len nie víno. Toto je kyslé a pôda viniču vôbec nevyhovuje. Ako by aj? Dobré víno…

Read More

Kulpínsky okres a voľby alebo národné hnutie na Dolniakoch v období 1869 – 1896 inými očami

 snahe byť „bratskí“, naši historici pri rozbore volieb v kulpínskom okrese v druhej polovici 19. storočia, vždy podčiarkujú, že sme so srbským obyvateľstvom mali nejakú dohodu, že sa poslanci  budú striedať Srb – Slovák. Aj sa striedali, lenže nebolo to na národnostnom podklade, ale na podklade straníckej príslušnosti. Hlasovali sme za kandidátov tzv. strednej ľavice,…

Read More

Vidina chleba, čo Friedricha Werleho z Buljkesu držala v tábore smrti v Báčskom Jarku nad vodou (3/3)

olo to podjeseň roku 1945, keď sa Friedrichovi Werlemu začala usmievať Šťastena stelesnená v rodine seniora Ďuriša z Báčskeho Petrovca. Ten totiž hneď po vojne „árendoval“ petrovskú tehláreň, ktorú bolo treba oprávať. Vtedy si si spomenul na starého otca Firedricha Werleho, ktorý bol murárom, dobre známym podnikateľom naširoko-naďaleko. K tomu aj si aj Kukučkovci spomenuli,…

Read More

Bledé spomienky na rodákov alebo o Imigračnom múzeu v Amerike zo slovenskej perspektívy

ádam ani nieto takej rodiny, ktorá nemá niekoho v zahraničí. Pri rodinných posedeniach sa vždy spomína na rodákov, čo sa v 18. storočí pobrali na Dolnú zem, avšak 19. storočie prináša už aj vysťahovalectvo do Ameriky. Hrnuli sa tam naší a to nielen z tzv. Horniakov, ale aj z Dolniakov. Väčšina amerických prisťahovalcov, celkove asi 17 miliónov…

Read More

Vidina chleba, čo Friedricha Werleho z Buljkesu držala v tábore smrti v Báčskom Jarku nad vodou (2/3)

o koncentračného táboru v Báčskom Jarku z vtedajšieho Buljkesu odviedli 840 detí, starých a chorých, z čoho 230 ľudí prežilo. Teraz Petrovčan Friedrich Werle, v detstve Buljkešan (Maglićan), ktorý v Jarku bol od apríla 1945 do februára 1946, je jeden z tých, ktorým sa podarilo z táboru smrti vyjsť živý. „Vyše šesťsto Buljkešanov umrelo počas 11…

Read More

Vidina chleba, čo Friedricha Werleho z Buljkesu držala v tábore smrti v Báčskom Jarku nad vodou (1/3)

etstvo Friedricha Werleho, Podunajského Nemca z Buljkesu (dnešný Maglić), teraz žijúceho v Báčskom Petrovci, bolo naozaj bezstarostné. „Mali sme krásne detstvo, kým neprišla tá nešťastná vojna, čo nás rozhárala,“ spomína Werle. Hlas sa mu zachveje, pohľad smútok zahmlí. „Keď sa začala druhá svetová vojna, my sme žili v Buljkesi, ale vtedy toto územie bolo pod Maďarskom. Začal som…

Read More

Slovenský osud srbského vojaka Isaija Petrovića vo Veľkej vojne

olali ho jednoducho Srb. „Zahraj nám na veselú nôtu!“ – vykríkli pri poháriku v krčmičke v Dolnom Kubíne na Slovensku a Srb hral. Veselé tóniny, ktoré vyludzoval Srbov akordeón, neraz boli sfarbené smútkom za rodiskom. Za rodnou dedinou Veliko Krčmare neďaleko srbského Kragujevca, ktorú ako sotva dvadsaťročný násilne opustil. „Tamo daleko, daleko od mora, tamo…

Read More

Posts navigation