Kultúra iná

DIDA 2024 ukázala, že nám je divadlo naozaj potrebné

DIDA 2024

Keď sa zatvoria ťažké závesy a zhasne reflektorové svetlo, emócie sú tie, ktoré divákov držia nad vodou v nadchádzajúcich dňoch. To je esencia divadelného umenia, ktorú sme mali možnosť sledovať aj na 29. festivale Divadelných incenácií dolnozemských autorov DIDA, ktorý sa niesol v znamení motta Poriadny človek hneď zle pochodí, len nech trochu odbočí. Tohtoročné vydanie prinieslo jedenásť divadelných predstavení, z čoho deväť súťažiachich.

Dojmy a emócie určite ešte stále doznievajú aj v dušiach divadelných protagonistov, predovšetkým tých, ktorí sa domov vrátili s cenami alebo so špeciálnymi uznaniami.

Odborná porota v zložení Zuzna Tárnociová ako predsedníčka, a členova doc. Dr. Zuzana   Týrová a Vladimír Valentík, ako sa uvádza v oficiálnej festivalovej správe, vyzdvihla, že festival DIDA je založený v prvom rade ako súťaž inscenácií dolnozemských autorov, ktoré priamo, alebo nepriamo  hovoria o živote Slovákov na Dolnej zemi. 

Cenu Janka Čemana za inscenáciu, ktorá podala najautentickejší obraz zo života dolnozemských Slovákov získala divadelná hra Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to na kvi-kvi autora Jaroslava Popovića a režiséra Rastislava Rybárskeho, v podaní selenčského divadelného súboru KUS-u Jána Kolára.    

Cena Jozefa Chrčeka, teda prvá cena za herecký prednes sa dostala do rúk Eme Kočišovej zo Starej Pazovy (In Periculo Gens, Bratislava). Druhú cenu si za herecký výkon zaslúžil Rastislav Rybársky (Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to na kvi-kvi, Selenča), kým tretiu cenu si svojim presvedčivým detským spôsobom podania kozliatok získali všetky deti z Binguli, ktoré v predstavení Vlk a kozliatka hrali kozliatka.

Cena Jána Kmeťka, o ktorú na festivale DIDA súťažia všetky predstavenia slovenských autorov, sa tohto roku dostala do rúk selenčského divadelného súboru, ktorý v roku 2025 festival DIDA predstaví na Palárikovej Rakovej v Čadci.

Organizátori pivnického divadelného festivalu, ohmatívajuc dobre tep doby, ustanovili novú cenu pod názvom Divadelné dišputy. O ňu súťažili divadelné predstavenia dolnozemských divadelných súborov hrané v slovenskom jazyku. Túto cenu získalo predstavenie Doma kultúry 3. októbra Kovačica a Divadla VHV, scéna v Kovačici Nepobehuj tu nahá, v réžii  Alexandra Baka, ktoré festival DIDA predstaví na festivale Divadelné dišputy vo Veľkom Krtíši, v Slovenskej republike.

Cenu Eleny Hložanovej tohto roku neudelili, kým predstavenie In Periculo Gens autora a režiséra Miroslava Kožíka si z Pivnice odnieslo aj špeciálnu cenu za originálnu hudbu, vizuálne efekty a javiskový pohyb.

Ľuboslav Majera, profesionálny režisér, bol neodmysliteľnou súčasťou festivalu, kde svojimi radami pomáhal divadelníkom zdokonaliť ich výkony a posunúť ich umeleckú prácu na vyššiu úroveň. Jeho prítomnosť a podpora znamenala pre účastníkov neoceniteľnú príležitosť rásť a rozvíjať sa ako umelci.

DIDA 2024
Ľuboslav Majera: Najúprimnejšie, ako môže byť, nechválil by som ostrieľaných ochotníkov, ale skôr súbory, ktoré robia s deťmi a to je voľačo, čo človeku dáva nádej, že nezakapeme zatvorenou papuľou. Foto: © Storyteller

„Boli to také drobné rady šéfkuchára. Keď hovorím šéfkuchára, tak samozrejme, že je to autoirónia. Teší ma, že som mal možnosť sledovať tieto divadelné hody, na ktorých zhodou okolností bolo až jedenásť predstavení, čo je úctyhodný počet bez ohľadu na to, že tu boli aj hostia a že sú tu aj proste profíci zo Slovenského vojvodinského divadla,“ povedal na záver festivalu Ľuboslav Majera, podčiarkujúc rôznorodosť divadelnej produkcie.

„Čo je pre mňa najpodstatnejšie: divadlo neumrelo. Divadlo potrebujeme. Najúprimnejšie, ako môže byť, nechválil by som ostrieľaných ochotníkov, ktorí sa sem rokmi dostávajú už či sporadicky alebo každoročne, ale skôr súbory, ktoré robia s deťmi a to je voľačo, čo človeku dáva nádej, že nezakapeme zatvorenou papuľou a dôstojne si odrobíme to, čo nás ešte drží. Ukážeme, že sme ešte tí, za ktorých sa pokladáme, že sme súčasťou jednej enklávy, ktorá ešte stále žije a ešte stále vie hovoriť po slovensky,“ uzaviera Majera, poukazujúc predovšetkým na divadelný súbor z Bingule.

Divadlo neumrelo. Divadlo potrebujeme.

Ľuboslav Majera

Aj tohto roku na festivale udelili aj cenu pre plagát.

Porota v zložení Andrea Merníková Šimonová, Tiana Kolárová a Miroslav Pap jednohlasne rozhodla udeliť cenu pre plagát dvom inscenáciám a sú to:  Pani ministrová, autora plagátu Lukáša Sýkoru a inscenácii Mamona duše, autora plagátu Jána Puškára.

Rovnako ako aj vlani, o najkrajší plagát sa hlasovalo aj na  facebookovej stránke Ochotníckeho divadla Janka Čemana, Svoj hlas plagátom účinkujúcich divadelných predstavení dalo až 580 užívateľov.  Najviac hlasov, a to presne 191 získal plagát divadelného predstavenia Vlk a kozliatka autorky Tijany Farkašovej.

Divadelný štimung organizátor spestril sprievodnými podujatiami. Bolo tu tradičné Vítanie jari s knihou, v rámci ktorého Vladimír Valentík predstavil súčasnú knižnú produkciu Slovenského vydavateľskeho centra, ako aj tri výstavy:

 • výstav 30 rokov Ochotníckeho divadla Janka Čemana, ktorá obsahuje fotografie, plagáty a propagačné materiály vypracované pre 63 dodnes nacvičených inscenácií,
 • výstava plagátov predstavení, ktoré účinkujú na 29. festivale DIDA a
 • samostatná výstava fotografií Anny Milecovej Fotografický portrét dediny Pivnica.

Na záver festivalu už tradične vyhlásili aj odmenených v rámci 7. ročníka literárnej súťaže „Píšeš? Píšem!“, ktorá súvisí so seminárom Píšeš? Píšem! a vychádza z podpory súčasných dramatických autorov.

O ceny súťažilo 174 súťažných príspevkov, čo je o 20 viac ako minulý rok. Obľúbenými kategóriami zostávajú próza (27 súťažiacich textov) a poézia (124 súťažiacich básní).

Porota v zložení: spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová, režisérka Svetlana Gaško a autorka projektu Píšeš? Píšem! Katarína Mišíková Hitzingerová, o umiestnení a najmä o tom, ktoré texty sa budú realizovať na tohtoročnom 13. ročníku semináru Píšeš? Píšem!, ktorý sa uskutoční od 18. – 25.8.2024 v Kovačici, nasledovne:

 • Kategória filmový scenár: 1. miesto – Martin Mišún zo Šenkvíc za filmový scenár– „Soľnička“, 2. miesto – neudelené, 3. miesto Pavol Fekete z Nižnej Kamenice za filmový scenár „Entita“
 • Kategória divadelná hra: 1. miesto  – neudelené, 2. miesto – Valentína Hudecová zo Starej Pazovy za divadelnú hru „TikTok Live Streaming“, 3. miesto – Miroslava Poláková zo Starej Ľubovne za divadelnú hru „Ako (naozaj) prišiel Ježiško na svet.“, čestné uznanie: Marianna Ibrahimi z Topoľčian za divadelnú hru „Ego“
 • Kategória text piesne: 1. miesto – Marta Viteková z Nového mesta nad Váhom za text piesne – „Klaun a baletka“, 2. miesto – Petra Pekarovič Oravcová z Hlohovca za text piesne „Niečo medzi nami“, 3. miesto – Alexandra Muhová z Báčskeho Petrovca za text piesne „Svet je v poriadku“, Miroslav Sabó z Kovačice za text piesne „Zrkadlo“ a Marta Viteková z Nového mesta nad Váhom za text piesne – „Na konci ulice“, čestné uznanie: Marianna Ibrahimi z Topoľčian za text piesne „Priepasť“, Silvia Dubovcová zo Svitu za text piesne „Analýza“ Pavol Fekete z Nižnej Kamenice za text piesne „Dida bál“
 • Kategória poézia: 1. miesto – Petra Častven z Báčskeho Petrovca za súbor básní, 2. miesto – Emma Tomková zo Starej Ľubovne za báseň „Domov“, Adam Kollár zo Starej Ľubovne – za súbor všetkých básní, 3. miesto – Ines Gedra z Pivnice za báseň „(Z)opakujem minulosť,“ Alexandra Muhová z Báčskeho Petrovca za báseň „Mama“, Soňa Čandíková zo Starej Ľubovne za súbor básní, čestné uznanie: Judita Ďurčová z Nového Mesta nad Váhom za súbor básní, Marek Jaroš zo Starej Ľubovne za súbor básní, Marianna Ibrahimi z Topoľčian za súbor básní, Marta Novotná z Dunajskej Stredy za súbor básní, Ivan Usov zo Sankt-Petersburgu za báseň „Wolfgangov koncert pre klarinet“
 • Kategória rozhlasový text: Čestné uznanie: Karolína Kandríková zo Starej Turej za rozhlasový text „Tajomstvo modelingu“
 • Kategória Storyteller: Čestné uznanie: Ján Guba z Pivnice za predlohu na námet storytelleru „Pivnická svadba“
 • Kategória próza: 1. miesto –  Lukáš Štreicher z Chynorian za prozaický text „Strážca“, 2. miesto –  Ján Žolnaj z Nového Sadu za prozaický text „Hrdinovia spod vankúša“, 3. miesto – Martin Mišún  zo Šenkvíc za prozaický text „Podomový predavač“, čestné uznanie: Natália Točeková zo Starej Ľubovne za prozaický text  „Hrdinka“, Matúš Lažo z Košíc za prozaický text  „O papuči Zuzke“, Marianna Ibrahimi z Topoľčian za prozaický text  „Ego“, Erika Sadloňová zo Starej Turej za prozaický text „Podzemné parkovisko“
 • HLAVNÁ CENA: Petra Častven z Báčskeho Petrovca – za súbor básní

V roku 2024 si inak pripomíname vzácne jubileá: 115 rokov divadelnej tradície v Pivnici, čiže od prvého pivnickeho divadelného predstavenia Skúška svedomia a 30 Ochotníckeho divadla Janka Čemana, ktorého nepretržitá činnosť trvá a už ju aj oslavujeme.

Samotné divadlo predstavuje zrkadlo doby a spoločnosti, v ktorom sa odrážajú radosti, túžby, ale predovšetkým problémy, výzvy a prekážky. Práve vďaka tejto divadelnej reflexii môžeme odhaliť hĺbku ľudskej skúsenosti a získať poznatky, ktoré nás posúvajú vpred ako jednotlivcov aj ako spoločenstvo. A preto je dobre, že festival DIDA existuje.

Multimediálny projekt pod názvom DIDA dáva divy vznikol za finančnej podpory Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici. Názory a stanoviská vyjadrené v projekte nemusia nutne odzrkadľovať stanoviská Festivalu.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Anna Berediová and Vladimíra Dorčová Valtnerová

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.