EKO anketa

EKO anketa je druga anketa u projektu „Eko dizajn naših života“, čiji cilj jeste da se sagleda nivo informisanosti i svesti o zaštiti životne sredine, u kojoj meri je navedeni projekat doprineo povećanju nivoa infomisanosti/svesti kod čitalaca/čitateljki portala „Storyteller“.