EKO ANKETA

EKO anketa je druhá anketa v projekte Eko dizajn našich životov, ktorej úlohou je zohľadniť úroveň informovanosti a povedomia o ochrane životného prostredia a zistiť, v akej miere uvedený projekt prispel k navýšeniu prahu informovanosti, resp. povedomia čitateľov portálu Storyteller.

Ďakujeme za spoluprácu!

[wpforms id=”3513″]

Reklama

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODKAST “Na ivici”

PODPORA V ROKU 2022 – PODŠKA U 2022.

E-KNIHA ZADARMO!

PARTNERI

Newsletter Storyteller