EKO ANKETA

EKO anketa je druhá anketa v projekte Eko dizajn našich životov, ktorej úlohou je zohľadniť úroveň informovanosti a povedomia o ochrane životného prostredia a zistiť, v akej miere uvedený projekt prispel k navýšeniu prahu informovanosti, resp. povedomia čitateľov portálu Storyteller.

Ďakujeme za spoluprácu!

Reklama

Informacije o COVID-19 u opštini Bački Petrovac

koronavirus

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST

PARTNERI

Newsletter Storyteller

Instagram