EKO ANKETA

EKO anketa je druhá anketa v projekte Eko dizajn našich životov, ktorej úlohou je zohľadniť úroveň informovanosti a povedomia o ochrane životného prostredia a zistiť, v akej miere uvedený projekt prispel k navýšeniu prahu informovanosti, resp. povedomia čitateľov portálu Storyteller.

Ďakujeme za spoluprácu!

[wpforms id=“3513″]

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI