Email laboratorija uspešne online komunikacije

Email kurs „Email laboratorija uspešne online komunikacije“ sadrži 10 lekcija sa  praktičnim informacijama i savetima kako unaprediti komunikaciju organizacije, preduzeća ili ustanove na internetu radi povećanja vidljivosti organizacije u javnosti uz praktični workbook sa primerima, predlozima strategija i vežbama, koji čini osnov za učenje na ovom kursu.

Uz pomoć email kursa „Email laboratorija uspešne online komunikacije“ koji traje 5 nedelja i sastoji se od 10 lekcija, savladaćete osnoveonline komunikacije. Ovaj program nudi široki spektar informacija i praktičnih saveta kako izgraditi dobar imidž organizacije u javnosti, kako steći poverenje korisnika, koji na kraju procesa postaje aktivni član Vaše zajednice.

Email kurs je namenjen predstavnicima i članovima nevladinih organizacija, predstavnicima i članovima neformalnih grupa, vlasnicima i zaposlenima u preduzećima, predstavnicima ustanova i njihovim zaposlenima, pojednicima koji su na razne načine prisutni u javnom životu, zanatlijama i drugim kreativcima.

PROGRAM EMAIL LABORATORIJE USPEŠNE ONLINE KOMUNIKACIJE

1. Osnove masovne komunikacije u online okruženju

2. Koji su osnovni kanali online komunikacije i kako ih koristiti  

3. Zašto su email liste važne a njihovo stalno građenje još važnije 

4. Zašto je važan kontinuitet u online komunikaciji i kako usvojiti radne navike za kontinuirane odnose s javnošću 

5. Kako pripremiti kvalitetan plan komunikacije sa medijima i sa korisnicima društvenih mreža 

6. Online komunikacija na sajtu (struktura sajta, kategorije, fotografije, prijave na newsletter, pop-up forme i sl.) 

7. Online komunikacija na društvenim mrežama Facebook i Instagram (dinamika, textualni i foto sadržaj, besplatni online alati i resursi za kreiranje sadržaja, odloženi postovi i sl.) 

8. Video kao važan prenosilac poruke na društvenim mrežama 

9. Komunikacija na internetu (i van njega) je vizitkarta i deo marketinga organizacije 

10. Checklista alata i resursa za unapređivanje online komunikacije

BONUS: Workbook (radni listovi) & privatna (zatvorena) FB grupa

Cena kursa je 2.000,00 din. / 19 eur.

PRIJAVA NA EMAIL KURS JE MOGUĆA NA OVOM LINKU.