Environmentálni podnikatelia vnímajú ochranu životného prostredia ako svoje podnikateľské poslanie

V ekologickom podnikaní musí byť celý výrobný proces navrhnutý tak, aby sa negatívny vplyv na životné prostredie znížil na minimum.