jazyk
Kultúra iná Nekaždodenný človek

Jasna Uhláriková: Jazyk je dôležitý na kultivovanie osobnosti [PODKAST]

Slovenčina sa na Filozofickej fakulte v Novom Sade vyučuje už 60 rokov. Kedysi sa študovala v rámci Katedry pre Východné a Západné slovanské jazyky a literatúry a od roku 1972 samostatne. O súčasnej situácii na slovakistickom oddelení v podkaste Storyteller hovoríme s doc. Dr. Jasnou Uhlárikovou, vedúcou Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

„Od začiatku vysokoškolského štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa vystriedalo dosť pedagógov, čiže sedemnásť. V súčasnosti tu pracuje sedem pedagógov. Máme dvoch riadnych profesorov, jednu mimoriadnu profesorku, dve docentky a v roku 2020 sme dostali posilu, čomu sme sa veľmi potešili. Je to mladá asistentka. Tiež je tu aj naša lektorka zo Slovenska. Keď ide o študentov, máme ich okolo pätnásť. Sú to predovšetkým študenti základnej štúdií. Taktiež máme študentov na master štúdiách a už niekoľko rokov máme aj študentov na doktorandskom štúdiu,“ podáva osobný preukaz Oddelenia slovakistiky jeho vedúca a dodáva:

„Keď ide o študijný program, už viac ako desaťročie učíme podľa Bolonskej deklarácie. To znamená, že základné štúdiá trvajú štyri roky, master štúdium jeden rok a doktorandské štúdiá šesť rokov. Študijné plány a programy sú prispôsobené moderným trendom súčasnej výučby. Prispôsobujeme ich európskym štandardom a snažíme sa podať čo najvyššiu kvalitu výučby pre našich študentov.“

Oddelenie slovakistiky už roky realizuje rôzne vedecko-výskumné projekty. Kedysi to boli pokrajinského a republikového rangu, v posledných rokoch sa otvárajú možnosti uchádzať sa na súbehoch európskeho rangu, kam patria napr. Erasmus a Tempus projekty, či bilaterálne a multilaterálne.

„V posledných troch rokoch sme získali až dva takéto projekty. Jeden projekt je multilaterálneho charakteru, na ktorom sa zúčastňujú aj partneri zo Slovenska, Chorvátska a Rumunska. Iný projekt je bilaterálny, kde spolupracujeme a projekt realizujeme s kolegami z Katedry slovenského jazyka Filozofickej katedry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,“ hovorí Uhláriková, zdôrazňujúc, že tieto projekty prinášajú veľa nových možností.

„Keď ide o samotný výskum, prinášajú nové známosti, spoluprácu so zahraničnými kolegami, čo je veľmi dôležité. Zároveň, v rámci našich výskumov a výsledkov, ku ktorým sa dopracujeme, prinášajú zveľaďovanie nášho vyučovania a študijných programov.“

Vedúca Oddelenia slovakistiky Jasna Uhláriková zdôrazňuje aj to, že sa v rámci projektov snažia výsledky presadzovať aj širšej verejnosti a vplývať na zveľadenie a zvýšenie úrovne jazyka v tunajšom prostredí.

Najväčší projekt, ktorý Oddelenie slovakistiky realizuje od minulého roku, v ktorom hlavným nositeľom sú partneri z Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je „Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie“. Projekt sa nazýva aj JaSom.

„Okrem Oddelenia slovakistiky a Metodického centra, ďalšími partnermi sú Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Teoretické lýceum Jozefa Kozáčika v Bodonoši. Tento projekt je veľmi zložitý, pretože sa vlastne zameriava až na tri celky: každý zahraničný partner má jednu tému, ktorú skúma a do konca realizácie projektu ich máme dať do jedného celku,“ hovorí Uhláriková a ďalej vysvetľuje:

„Kolegovia v Chorvátsku sa zameriavajú na scénickú tvorbu a scénickej výstup. My sa zameriavame na nárečia a kolegovia v Bodonoši sa zameriavajú na ľudovú pieseň. Našim cieľom v rámci tohto projektu je urobiť prieskum, ku ktorému sme sa už čiastočne aj dopracovali a konečným výsledkom má byť vlastne didaktická príručka pre dolnozemských Slovákov v Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku, v ktorej sa budú vyskytovať všetky tri oblasti. Bude to praktická príručka pre učiteľov, ktorá má poskytnúť vlastne nové motivačné materiály pre učiteľov, aby v rámci svojich hodín slovenčiny alebo hudobnej kultúry využívali túto príručku v tom zmysle, aby im ona poskytla príklady, akým spôsobom spracovať nejaký materiál z nášho prostredia v rámci danej oblasti a potom ho vedieť sprostredkovať žiakom.“

Oddelenie slovakistiky tak v rámci projektu urobili prieskum nárečia v Bielom Blate, čím získali bohatý materiál, ktorý spracujú takým spôsobom, že poskytu aj návody učiteľom ako vyberať vhodný materiál zo svojho prostredia, ako ho prezentovať a spracovať so žiakmi.

„To, čo je našim hlavným cieľom je prebudiť záujem u detí, podnietiť ich k tomu, aby začali rozvíjať silnejšie povedomie o význame jazyka, nielen jazyka materinského ,ale aj vo všeobecnosti o význame jazyka pre nás. Pre nás osobne, ale aj pre našu kultúru, pre našu spoločnosť. Preto sa aj samotný projekt volá Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie. Teda nezameriavame sa na spisovnú slovenčinu, ale sa zameriavame na to, aby sme našli spôsoby, ktoré motivujú mladých ľudí, aby si udržiavali nielen kultúru, ale aj jazyk, pretože ako povedal Branko Bukovski „niet národa bez jazyka, iet kultúry bez jazykového výrazu a niet jazyka bez kultúrneho obsahu“. Keď túto vetu pochopíme, tak sa určite musí v človeku niečo prebudiť,“ približuje štruktúru projektu naša spolubesedníčka.

Jazyk je dôležitý vo všetkých sférach. Je veľmi dôležitý prvok národnej a kultúrnej identity a je vlastne prostriedkom ako túto identitu budeme prejavovať. To je v tých spoločenských rozmeroch, ale dôležitý je aj pre nás súkromne, pre rozvoj našej osobnosti. Nielen na komunikačné ciele, ale vôbec na kultivovanie našej osobnosti.

doc. Dr. Jasna Uhláriková

Uhláriková dodávaj aj to, že v rámci tohto prieskumu zistili že vlastne tú najmladšiu generáciu treba osloviť a to takým spôsobom, ktorý nie je vtieravý.

„Treba su uvedomiť, že práve jazyk, s ktorým sa prvýkrát stretnú, je nárečie a preto sme si ho zvolili pre výskum. To je vlastne ten prvý jazyk, s ktorým sme v kontakte, na ktorý treba vytvoriť puto k vlastnému jazyku,“ hovorí docentka Uhláriková.

Vypočujte si aj: Ruženka Šimoniová-Černáková: Deti, ktoré sa vyučujú v menšinových jazykoch majú väčšie potenciály získať interkultúrnu citlivosť

Na záver rozhovoru Jasna Uhláriková vysvetľuje, prečo je pre ľudí jazyk dôležitý:

„Jazyk je dôležitý vo všetkých sférach. Je veľmi dôležitý prvok národnej identity a kultúrnej identity a je vlastne prostriedkom ako túto identitu budeme prejavovať. To je v tých spoločenských rozmeroch, ale dôležitý je aj pre nás súkromne, pre rozvoj našej osobnosti. Nielen na komunikačné ciele, ale vôbec na kultivovanie našej osobnosti.“

Fotografie z projektu JaSom: archív Jasny Uhlárikovej


Chcete dostávať zaujímavé články mailom? Prihláste sa do newslettru.

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.