Kako poboljšati vidljivost organizacije u (digitalnoj) javnosti u tri koraka

Besplatni email kurs “Kako poboljšati vidljivost organizacije u (digitalnoj) javnosti u tri koraka”, koji je lansirala agencija VDV Media, je namenjen predstavnicima i članovima nevladinih organizacija, raznih formalnih i neformalnoh grupa, vlasnicima i zaposlenim u preduzećima i ustanovama, kao i pojednicima koji su na razne načine prisutni u javnom životu: zanatlijama, handmade kreativnim proizvođačima itd.

Kurs traje 3 dana, intenzivnog je tipa i sastoji se od tri email lekcije koje sadrže teorijsko-praktične informacije na temu unapređenja online komunikacije radi poboljšanja, odnosno unapređenja i povećanja vidljivosti organizacije u javnosti, uz praktične vežbe/zadatke.

Šta ćete naučiti na kursu?

  • Osnove odnosa sa javnošću i kanala komunikacije
  • Osnovne informacije o izradi plana komunikacije sa naglaskom na digitalne/online kanale
  • Korak-po-korak uputstvo za kreiranje mailing liste u Gmailu
  • Osnove pisanja poziva na događaj i saopštenja za medije
  • Osnove kreiranja objava na Facebooku i Instagramu iz kojih zrači profesionalizam

Na OVOM LINKU se prijavite na besplatni email kurs.

Reklama

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODKAST „Na ivici“

PODPORA V ROKU 2022 – PODŠKA U 2022.

E-KNIHA ZADARMO!

PARTNERI

Newsletter Storyteller