Realita pod mikroskopom Spoločnosť

Má Stará Pazova rovnaký cit pre potreby občanov a občianky?

Obec Stará Pazova v tomto roku vyčlení zo svojho celkového rozpočtu, ktorý je 4,5 miliárd dinárov (o 11% väčší ako vlani), svoju najväčšiu časť – 16% na zariadenia materských škôl. Služby všeobecnej lokálnej samosprávy, ktoré vo všeobecnosti stoja občanov a občianky najviac, budú o 24 miliónov dinárov lacnejšie ako služby materských škôl.

Niektoré prídely, napríklad ako starostlivosť o deti, verejná doprava alebo pomoc v domácnosti, ovplyvňujú každodenný život rôznych skupín ľudí rozdielne. Preto je dôležité, aby bol rozpočet rodovo vyvážený, uvádza sociologička Višňa Baćanović z nezávislého výskumného centra v oblasti rodovej rovnosti Gender Knowledge Hub.

„Ak chceme obmedziť násilie páchané na ženách, tiež aby bolo v materských školách viac detí (kvôli deťom, nie kvôli rodičom), aby seniori mali kvalitnú starostlivosť, aby mohli muži aj ženy športovať, navštevovať kultúrne zariadenia, rozvíjať svoje podnikateľské a ekonomické aktivity, starať sa o svoje zdravie atď. – je potrebné financovať takéto služby a opatrenia,“ vymenováva spolubesedníčka Storyteller-a.

Rodovo vyvážený rozpočet financuje položky, ktoré prispievajú ku kvalite života a uspokojovaniu potrieb žien a mužov z rôznych skupín, hovorí Baćanović. Vzhľadom na deľbu práce, rozdielne záujmy a prekážky nie sú služby a činnosti rovnako dôležité a potrebné pre mužov a ženy.

„Napríklad pre športovanie je pre ženy dôležité, aby existovali športové kluby na volejbal, pilates, dokonca aj futbalové kluby pre ženy, kým sa celkovo do mužského športu investuje nepomerne viac peňazí. Alebo ženy jazdia menej, preto je verejná doprava pre ich kvalitu života dôležitá, a preto je podstatné – či sa vôbec, a ak áno, tak koľko sa peňazí do nej investuje, vyjmúc školských autobusov,“ uvádza táto odborníčka.

Prečítaj ešte aj toto:

Sú v rozpočte Starej Pazovy nejaké rodovo citlivé položky?

Až 739 miliónov dinárov (o niečo menej ako celý rozpočet Báčskeho Petrovca) dá Stará Pazova materským školám, čo prispieva k postaveniu žien v tejto obci, od ktorých sa častejšie očakáva, že odložia svoju kariéru na vedľajšiu koľaj, aby mohli vychovávať svoje deti. Až 7% žien nie je aktívnych na trhu práce kvôli starostlivosti o deti a iných ľudí, uvádza štúdia Ekonomická hodnota neplatenej starostlivosti v Republike Srbsko (srb. Ekonomska vrednost neplaćenih poslova staranja u Republici Srbiji).

Podľa údajov Republikového štatistického ústavu z roku 2021 strávia ženy neplatenou (domácou) prácou v priemere 4 hodiny denne, kým muži domácej hygiene, starostlivosti o deti, príprave jedla a podobne v priemere venujú 2 hodiny. Dôležitým faktorom je, či majú deti a aký je ich vek.

Ak je potrebné vziať si v práci voľno kvôli starostlivosti o deti alebo niekoho iného, v 96% prípadov to bude žena. Višňa Baćanović hovorí, že rozpočet obce môže byť zostavený tak, aby povzbudil otcov, aby využili dovolenku na starostlivosť o dieťa dodatočnými prostriedkami, t. j. finančnou stimuláciou.

„Prioritou je, povedzme, väčšia angažovanosť otcov a rozdeľovanie neplatenej práce a dekonštrukcia stereotypných rolí, takže z perspektívy rodovej rovnosti je potrebné do toho investovať: školy rodičovstva, stimuly pre otcov. Tiež by sme mali investovať do inšpekcie práce v súkromnom sektore, ktorá bude sledovať, či sú pre ľudí – teda mužov a ženy, ktorí majú malé deti – zabezpečené dni, kedy sú práceneschopní, tiež dni určené na dovolenku či zaručený adekvátny pracovný čas,“ uvádza táto sociologička.

Baćanović hovorí, že prostredníctvom finančného plánovania môže obec prispieť k rodovej vyváženosti napríklad zavedením dvoch ďalších autobusových liniek, ktoré nebudú nesúvisieť s prepravou žiakov. Môže financovať marketing a školenia v používaní umelej inteligencie pre ženy zaoberajúce sa poľnohospodárstvom alebo obchodom a podobne.

„V každom rozpočtovom programe je potrebné predvídať rodové ciele podľa zákona o rozpočtovom systéme. Je potrebné definovať ukazovatele, ktoré meriame na ročnej, teda trojročnej úrovni. Takto môžeme vedieť, čo sme dosiahli investovaním verejných peňazí na mikroúrovni do každodenného života ľudí,“ hovorí Baćanović.

Višňa Baćanović / foto: zo súkromného archívu spolubesedníčky

Stará Pazova vyčlenila 89 miliónov na podporu detí a rodín s deťmi. Na podporu pôrodov a rodičovstva bolo vyčlenených 15 miliónov dinárov. Hoci je rozpočet Starej Pazovy štyrikrát väčší než kovačický, Višňa Baćanović hovorí, že na takéto položky by mali vyčleniť aj lokálne samosprávy s menšími peňaženkami, len by museli byť efektívnejšie.

„Je veľmi dôležité, čo sa financuje, a čo sa má dosiahnuť prostredníctvom opatrení na podporu detí a rodín či natality a rodičovstva. Chceme vyššiu pôrodnosť? Ak áno – sme si istí, že nedostatok peňazí je prekážkou natality? Či týmto opatrením „mierime“ na príčinu problému,“ zamýšľa sa naša spolubesedníčka.

Obyvatelia a obyvateľky Starej Pazovy za rôzne typy ubytovania alebo bývania zaplatia 800.000 dinárov. Na činnosť v ústavoch sociálnej starostlivosti je vyčlenených 52 miliónov dinárov. Na mestskú dopravu je vyčlenených 1,2 milióna dinárov. V rámci aktívnej politiky zamestnanosti bude organizáciám dotovaných 10 miliónov dinárov, čo bude aj výška podpory rozvoja podnikania prostredníctvom subvencií.

Na rekonštrukciu detských ihrísk bude vyčlenených 6 miliónov dinárov. Pre základné školy 163 miliónov dinárov. V pláne je aj výstavba štadióna v Starej Pazove, ktorá bude stáť 50 miliónov dinárov. Vynára sa otázka: majú tieto položky aj rodový rozmer?

„Nie nevyhnutne. Samotné detské ihriská nie sú rodovo citlivým opatrením. Štadióny tiež, ale môže to závisieť od poskytovaného obsahu, športu, návštevníkov, užívateľov, pre ktorých sú napríklad prispôsobené šatne. Základné školy tiež, ale ak sa zabezpečí bezbariérovosť pre ľudí so zdravotným postihnutím – do všetkých častí školy, ak sa zmodernizujú toalety, ak sa zavedie rodovo neutrálne označovanie a podobne, potom môžu byť,“ uzatvára Višňa Baćanović.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Sanja Đorđević and preklad / prevod: Ivica Grujić Litavský

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.