Spoločnosť

MAGLOČISTAČ: Vyhorenie zdravotných pracovníkov je otázkou národného záujmu

„Zdravotnícki pracovníci na všetkých úrovniach v súčasnosti robia všetko, čo je v ich moci. Ale sú príliš unavení a zaťažení tou neistotou, kedy sa život vráti do normálu. Pacienti sú tiež unavení z celej tejto situácie, takže sa na nás často valia frustráciou a strácajú zo zreteľa skutočnosť, že pre niektoré veci môžeme byť riešením, ale pre niektoré nie,“ uviedol zdravotník Žolt Sendi pre portál Magločistač, hovoriac o podmienkach práce za posledný rok, ktoré vo všetkých svojich charakteristikách majú znaky vojnového stavu.

Diskrétne, bez očakávania reakcie verejnosti, sa v polovici marca minulého roka na webovej stránke Všeobecnej nemocnice Subotica v časti Správy objavila fotografia a na nej sestry držia odkaz adresovaný svojim spoluobčanom: „Zostávame v práci pre VÁS!!! Zostaňte doma pre NÁM! “

Správa o tomto skromnom geste, ktorá bola jednou z najčítanejších na portáli Magločistača v roku 2020, len pár dní po vyhlásení núdzového stavu v Srbsku, a, z dnešného pohľadu, počet nakazených novým, neznámym koróna vírusom, bola na úrovni štatistickej chyby. Dokonca, a pod touto úrovňou.

O rok neskôr je obraz úplne iný. Systém zdravotnej starostlivosti je, ako sa ľudovo hovorí, „preťažený“, kapacity nemocníc sú plné, počet nakazených sa denne meria v tisícoch a ľudia – ľudia hrajú na užické kolo uprostred Belehradu – bez masky, bez toho, aby si držali odstup. Naprieky.

Na zdravotníckych pracovníkov sa už takmer nikto nepýta. Potlesk podpory, ktorý vypukol z terás všetkých veľkých miest v Srbsku počas aprílových nocí roku 2020, už dávno utíchol. Iba tu a tam, ale čoraz častejšie, v mori informácií súvisiacich s epidémiou, je počuť hlas „ľudí v bielom“:

„Sme na hranici vytrvalosti.“

Prvá vlna neistoty bola najhoršia

„Zdravotnícki pracovníci pracujú pod tlakom už viac ako rok,“ hovorí Žolt Sendi, manažér v zdravotníctve a predseda Základnej organizácie Únie zdravotných sestier a technikov v Dome zdravia Subotica, dodávajúc, že obrovská neistota, ktorá charakterizovala prvú vlnu epidémie bola najhoršia.

Žolt Sendi

„Na začiatku bolo všetko nové a sprevádzalo to veľa nedôvery zo všetkých strán. Ani my sme nevedeli, čomu čelíme. Rôzne informácie, ktoré sme dostávali prostredníctvom všetkých možných typov kanálov, overených aj neoverených, iba zmätili ľudí.“

Z tejto časovej vzdialenosti, pripomína si Žolt, že prvá otázka, ktorá sa kládla, týkala sa ochranných prostriedkov a hlavným problémom bola stratená bezpečnosť pri pohľade na to, čo sa deje vo svete a u nás.

„Vybavení bolo, nemôžem povedať, že by to nestačilo, na začiatku sa však nevedelo, ako dlho. Mali sme, čo sme mali, ale neistota sa vždy vznášala nad našimi hlavami, čo ešte viac zvyšovalo stres, “ hovorí Sendi.

Tieto tvrdenia potvrdzujú výskumy, ktoré počas prvej vlny epidémie, od 23. apríla do 8. mája 2020, uskutočnili doktorandka psychológie Jelena Blanuša, Dr. Jasmina Kneževićová, Dr. Svetlana Stojkov a doktorandi Dejan Živanović a Jovan Javorac, v ktorom účinkovalo 447 respondentov zo Subotice, Belehradu, Somboru a ďalších miest v Srbsku.

„Práca počas pandémie vystavila zdravotníckych pracovníkov nielen zvýšenému pracovnému zaťaženiu v dôsledku liečby veľkého počtu pacientov, ale aj mnohým emocionálnym výzvam: neistota súvisiaca s neznámym vírusom, prispôsobenie sa novým procedúram a pracovným postupom, práca s vystrašenými pacientmi a kolegovia, práca pod ochranným vybavením a angažovanie sa v tzv. covid ambulaciách, nemocniciach a oddeleniach,“ vysvetľuje doktorka Jasmina Kneževićová z Psychologického centra ProAktiva.

Hrozba vyvolaná vírusom prispela k zníženiu osobnej bezpečnosti a ochrany pri práci, podnietila strach, paniku, úzkosť a zvýšenú pozornosť a neustále kognitívne úsilie, v prvom rade opatrnosť, aby nedošlo k infikovaniu zdravotníckych pracovníkov, dodáva naša spolubesedníčka.

„Všetky tieto okolnosti spochybnili psychický blahobyt zdravotníckych pracovníkov, ako aj efektivitu práce a vyhorenie zdravotníckych pracovníkov sa stalo otázkou národného záujmu,“ uzaviera doktorka Kneževićová.

Čo je syndróm vyhorenia v práci
Vyhorenie sa najčastejšie definuje ako stav fyzického, emočného alebo psychického vyčerpania spôsobeného dlhodobým zapojením človeka do situácií, ktoré sú pre neho emočne náročné.

Vyskytuje sa v dôsledku chronického stresu na pracovisku, ktorý nie je správne zvládnutý, a ktorý je možné vidieť na pocitoch vyčerpania alebo nedostatku energie, zvýšenej duševnej vzdialenosti od práce, pocitoch negativity alebo cynizmu spojených s prácou a zníženej odbornej efektívnosť.

Vyhorenie v práci si vyžaduje profesionálne ošetrenie psychológa, aby sa nepremenilo na individuálnu krízu alebo duševnú poruchu, čo má za následok znížené pracovné nasadenie, neplnenie si práce, neprítomnosť v práci a prípadne predčasný dôchodok.

Spomínaný výskum okrem iného ukázal, že jedným z faktorov, ktoré prispeli k vzniku tohto syndrómu u zdravotníckych pracovníkov, je nedostatok spánku. Konkrétne zamestnanci, ktorí počas pandémie spali menej ako v období pred pandémiou, „vyhoreli“ viac ako zamestnanci, ktorých dĺžka spánku sa nezmenila. Zdravotnícki pracovníci spali v priemere menej ako jednu hodinu a 6 minút v porovnaní s obdobím pred pandémiou a najväčší rozdiel v dĺžke spánku zaznamenali zdravotné sestry – hodinu a 43 minút, nasledovali farmaceuti a lekári.

Ďalším faktorom spojeným so spaľovaním bola práca pod ochranným vybavením: tí, ktorí pracovali pod ochranným vybavením, vyhoreli viac ako tí, ktorí nepracovali pod ochranným vybavením.

Potvrdilo sa tiež, že zamestnanci, ktorí boli počas práce viac vystavení infekcii a ktorí vykazovali väčší strach z pracovných omylov, vyhoreli viac ako tí, ktorí boli menej vystavení infekcii, vlastne tí, ktorí mali menší strach z pracovných omylov.

Pre nás je toto vojna”

Výskum však ukázal, že samotný strach z vírusu nevystupoval ako významný faktor pri vyhorení zdravotníckych pracovníkov.

Žolt Sendi nie je týmto zistením nie je prekvapený, pretože, ako hovorí, zamestnanci v zdravotníctve si bez ohľadu na rozsah práce, z ktorej pochádzajú, vybrali povolanie, s ktorým budú nekompromisne narábať, vedomí si rizík, ktoré to so sebou prináša. Ako problém poukazuje na postavenie zdravotníckych pracovníkov v spoločnosti:

„Za posledný rok sa veľa zmenilo, pokiaľ ide o to, ako svet vidí zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa vždy považovali za samozrejmosť. Musím povedať, že veľa fantastických pracovníkov muselo krajinu opustiť z existenčných dôvodov. Muselo sa niečo takéto stať, aby boli mierne vyššie platy pre zdravotníckych pracovníkov a aby sa investovalo do zdravotníctva? Finančné prostriedky sa mali nájsť v čase mieru – pretože pre nás je toto vojna. Jeden si však vždy myslí: ony sú tu, budú pracovať, budú ticho.“

Pokiaľ ide o organizáciu a vzhľadom na okolnosti práce v prakticky vojnovom stave, Sendi odhaduje, že minimálne na úrovni Domu zdravia Subotica možno súčasnú situáciu považovať za uspokojivú.

„Štát mal svoj vlastný organizačný mechanizmus, ktorý aktivoval, čo sa prejavilo najmä počas núdzového stavu. Pokiaľ ide o lokálne prostrodie, v rámci Domu zdravia existuje jeden Plán pre mimoriadne situácie a opatrenia pri nehodách, ktorý som napísal pred deviatimi rokmi, takže sme nemaliproblém – iba sme ho aktivovali. Keď toto všetko prejde, zostáva preskúmať tento plán, zistiť, ktoré boli jeho dobré a ktoré zlé stránky, a pripraviť sa na ďalšiu situáciu,“ uzaviera Sendi.

Ako dlho toto potrvá?

Jedna otázka, ktorá zatiaľ nie je zodpovedaná, však trápi rovnako zdravotníckych pracovníkov, ako aj pacientov, občanov všeobecne: kedy sa to všetko skončí?

„Zdravotnícki pracovníci na všetkých úrovniach v súčasnosti robia všetko, čo je v ich moci. Ale sú príliš unavení a zaťažení tou neistotou, kedy sa život vráti do normálu. Pacienti sú tiež unavení z celej tejto situácie, takže sa na nás často valia frustráciou a strácajú zo zreteľa skutočnosť, že pre niektoré veci môžeme byť riešením, ale pre niektoré nie. Tzv. necovidový pacienti, ktorí čakajú na návrat zdravotného systému do normálu, sú obzvlášť zasiahnutí pandémiou, čo si uvedomujeme, ale konkrétne to nemôžeme ovplyvniť,“ uvádza Sendi.

Lekárnici prežívajú podobné skúsenosti s prácou s občanmi, ktorí za týchto mimoriadnych okolností často predstavujú prvú a jedinú líniu kontaktu so zdravotným systémom.

„Prvý tlak, ktorému sme čelili, bol spočiatku spôsobený nedostatkom ochranných prostriedkov, najmä s ohľadom na to, že vo väčšine lekární pulty nemali sklo ako bariéru. Nasledovala panika občanov z nedostatku ochranných masiek a dezinfekčných prostriedkov, ktorá sa často prejavovala verbálnymi útokmi na nás,“ podelila sa o svoje skúsenosti farmaceutka zo Subotice, ktorá si priala zostať v anonymite.


Vypočujte si podkast: PAVEL ČERNÁK: Nevieme, aká bude liečiteľnosť psychických a psychosomatických porúch po Covid-19 epidémii 


Podľa jej slov, stále je stresujúce pracovať v lekárni, pretože stres v súčasnosti nespôsobuje nedostatok ochranných prostriedkov, ale únava:

„Ľudia sú unavení zo všetkého, z opatrení, z povinnosti nosiť masky, a my sme stále prvou líniou ich prejavu, aj keď nie sú spokojní s cenou, či lekármi, alebo zdravotníctvom.“ Mám pocit, že najskôr na nás prejavujú všetky svoje frustrácie, a to agresívnym spôsobom.“

Lek na také situácie spočíva v empatii a porozumení, ktoré tiež nechýbajú, a to predovšetkým zo strany občanov, ktorí boli schopní vidieť a osobne pocítiť na tvári miesta, s akým nasadením zdravotnícki pracovníci vykonávajú svoje povolanie.

Projekt „Život na lokáli s Covid-19“, ktorý realizuje portál Családi kör v spolupráci s portálmi Storyteller a Magločistač, získal podporu Vlády Švajciarska v projekte „Spoločne pre aktívnu občiansku spoločnosť – ACT“, ktorý realizuje Helvetas Swiss Intercooperation a Občianske iniciatívy. Názor vyjadrený v tomto článku je názorom autora a nemusí nevyhnutne predstavovať názor Vlády Švajčiarska, Helvetatesa alebo Občianskych iniciatív.


Chcete dostávať zaujímavé články mailom? Prihláste sa do newslettru.

+ posts

About the author

Médiá píšu / Mediji pišu

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI