Kultúra iná

Malac Genijalac aj v Báčskom Petrovci vytvára talenty [VIDEO]

SPONZOROVANÝ REDAKČNÝ PRÍSPEVOK

Už tri roky škola Malac Genijalac za pomoci mentálnej aritmetiky vytvára talenty aj v Báčskom Petrovci. Zároveň podporuje a rozvíja intelektuálne schopnosti a zručnosti detí, začínajúc od včasného veku. Malac Genijalac je škola pre zdravý vývin detského mozgu, hovorí nová riaditeľka tejto školy Olena Grňová, inak psychologička, zdôrazňujúc, že táto škola nie je škola pre talenty. „Toto je škola, ktorá vytvára talenty.“

„Rodičia často našu školu dožívajú ako školu matematiky a počítania. Áno, v tejto škole učíme deti, aby počítali bez pomoci papiera, ceruzky, počítadla a iných pomôcok, ale počas realizácie tohto programu podporujeme aj iné procesy v mozgoch detí,“ hovorí Olena Grňová, zdôrazňujúc údaj, že najdôležitejšie obdobie rozvoju mozgu je do dvanásteho roku života dieťaťa, ktoré je dôležité aj pre mentálnu aritmetiku.

„Toto je to obdobie, v ktorom môžeme ešte vplývať na to, akú kapacitu mozgu budú deti používať. Čím väčšiu kapacitu používajú, tým sú výsledky lepšie,“ hovorí naša spolubesedníčka a ďalej vysvetľuje:

„Človek má dve mozgové hemisféry: pravú a ľavú. Ľavá hemisféra je logická, teda používame ju na čítanie, písanie, počítanie, a pravá hemisféra je náš umelec. V ľudskom živote sa vždy jedna z tých hemisfier stáva dominantnou. Vo väčšine prípadov je dominantná ľavá strana. Do dvanástich rokov detský mozog je ako jedna dramatická scéna, na ktorej sa odohráva boj medzi funkciami mozgových hemisfier.“

Prostredníctvom počítania a techník, ktoré sú zaužívané v programe školy Malac Genijalac, deti sa učia simultánnemu používaniu oboch hemisfér.

Psychologička Olena Grňová, nová riaditeľka školy Malac Genijalac v Báčskom Petrovci / Foto © Storyteller

Vedecké výskumy ukázali, že čím viacej zmyslov používame, tým viacej informácií zachovávame v mozgu a počítaním cez používanie viacerých zmyslov pomáhame rozvoju detského mozgu. Olena Grňová zo školy Malac Genijalac pripomína, že sa v mentálnej aritmetike a v práci s abakusom, základným nástrojom tohto druhu počítania, používa vizuálny (zrak), auditívny (sluch) a kinetický zmysel (pohyb).

Malac Genijalac nie je škola pre talenty. Toto je škola, ktorá vytvára talenty.

Olena Grňová

„Máme tri stupne programu mentálnej aritmetiky. Na prvom stupni sú malé deti, ktoré nepoznajú číslice a tie učíme pojmu samotného čísla cez používanie obyčajného počítadla,“ približuje spôsob práce v škole Malac Genijalac naša spolubesedníčka.

„Na druhom stupni sú deti vo veku viac ako 7 rokov, ktoré už používajú abakus a na ňom učia sa sčitovanie, odčitovanie, násobilku a delenie cez používanie jednociferných a viacciferných čísel. Neskoršie začínajú mentálne počítanie bez abakusu a to tak, že si pred sebou vo vzduchu predstavujú, čiže vizualizujú posúvanie guľôčok abakusu. Ďalšia úroveň je tá, že už nepotrebujú ani posúvať imagimárnych guľôčok vo vzuchu, ale iba vizualizujú abakus a spamäti vedia vypočítať veľké množstvo čísel a operácií v krátkom časovom úseku. Pre deti na tejto úrovni nerobí žiadny rozdiel, či sa jedná o jednociferné alebo viacciferné číslo, sú v stave veľkou rýchlosťou vypočítať príklady.“

Malac Genijalac v Báčskom Petrovci © Storyteller

Benefity, ktoré prináša mentálna aritmetika sú viac než vítané v súčasnej informaticko-informačnej a rýchlej dobe, hovorí Olena Grňová.

„U dieťaťa, ktoré absolvovalo program si najprv všimneme, že veľmi rýchlo počíta. Ale benefity programu sú viaceré: zlepšená koncentrácia a fókus, pamäť, analytické a logické rozmýšľanie, vizualizáciu, kreativitu. Rodičia si veľmi rýchlo všimnú aj lepšie výsledky v škole, lebo aj tam deti majú lepšiu koncentráciu, viacej informácií si zapamätajú v škole, menej sa doma musia učiť, oveľa rýchlejšie si veci zapamätajú. Nakoniec, keď deti na tento spôsob fungujú, stúpa aj ich sebavedomie.

Programy školy Malac Genijalac

Mentálna aritmetika pramení z tradičnej východnej disciplíny a dnes je populárnym a moderným vzdelávacím programom, ktorý sa čoraz viac vyskytuje aj na Západe. Tento priekopnícky program rozvoja kognitívnych schopností detí sa preto úspešne realizuje vo viac ako 90 medzinárodných centrách v celom regióne. V škole mentálnej aritmetiky existujú tri programy.

„Hlavný program je mentálna aritmetika, počas ktorého deti chodia do školy raz týždenne, čiže na dve hodiny v každú sobotu. Okrem toho, majú aj jednu hodinu počas pracovného týždňa, kedy sú doplnkové hodiny, v prípade, že nemohli prísť v sobotu, alebo im niečo bolo nejasné, buď sa pripravujú na olympiádu mentálnej aritmetiky. Robí sa v malých skupinkách, v ktorých je od 6 do 12 detí, takže sa každému dieťaťu možno kvalitne venovať. Trvá dvakrát po desať mesiacov, čiže dva školské roky,“ približuje základný program Olena Grňová.

Škola Malac Genijalac nie je škola pre talenty, ona vytvára talenty. / Foto © Storyteller

Druhý program je Numikon a on predstavuje predprogram mentálnej aritmetiky.

„Vyhradený je pre deti vo veku 3 až 5 roky, ktoré sa cez hru a na zaujímavý spôsob pomôckami, ktoré pripomínajú kocky zoznamujú s číslicami a so základnými matematickými operáciami. Numikon sa prispôsobuje deťom a preto nemáme presne vyhradené koľko trvá. Trvá zatiaľ, kým sa neurčí, že je dieťa pripravné pre mentálnu aritmetiku,“ hovorí naša spolubesedníčka a pridáva tretí program:

„Tretí program je Super um, ktorý je určený všetkým deťom, bezohľadu na to, či absolovali mentálnu aritmetiku alebo nie. Je pre deti vo veku 10 až 17 rokov. V rámci programu sa učia techniky počítania, čiže veci, ktoré sa učia aj v škole (mocniny, odmocniny, zlomky atď.), ale u nás sa naučia technikám, za pomoci ktorých budú ľahšie, rýchlejšie a presnejšie rátať. Aj tento program trvá desať mesiacov.“

V Malci Genijalci sa organizuje aj program Super prázdniny vo forme školy v prírode.

Malac Genijalac
Abakus a Soroban sú základné pomôcky v mentálnej aritmetike. / Foto © Storyteller

„Deti v tomto programe, v horách, absolvujú mnohé aktivity počas jedného týždňa. Je to príležitosť pre rodičov, aby „odtiahli“ deti od tabletov a smartfónov a príležitosť pre deti, aby boli v prírode a aby sa kamarátli s druhými deťmi. Zároveň je to príležitosť pre osamostatňovanie dieťaťa, ktoré je neraz výzva aj pre deti, aj pre rodičov. Práve Super prázdniny môžu pomôcť dieťaťu, aby neskoršie ľahšie zvládlo odchod na strednú školu a prekonalo strach zo zmeny,“ hovorí Olena Grňová.

Zápis novej generácie frekventantov školy Malac Genijalac

Zápis potrvá do konca januára 2020. Záujemcovia všetky informácie
môžu dostať na telefónnom čísle 064/ 8909009 alebo cez messenger na FB stránke a Instagram profile školy Malac Genijalac
v Báčskom Petrovci.

Nový rok prináša novinky do školy Malac Genijalac v Báčskom Petrovci. Od februára tohto roku vyučovanie bude prebiehať aj po slovensky, informuje riaditeľka školy. „Myslím si, že to bude osožné hlavne pre malé deti, lebo nebudú mať jazykovú bariéru a komunikácia im bude omnoho jednoduchšia,“ mieni Grňová a dodáva:

„Okrem tejto novinky, dobrá správa je aj tá, že v našom tíme máme aj psychológa, ktorý deťom aj po tejto stránke môže pomôcť v prípade, že deti budú mať určité výzvy.“

Vkladanie do vedomostí a zručností dieťaťa je najlepší možný vklad každého rodiča, mieni Olena Grňová z petrovskej školy Malac Genijalac. To učite platí aj pre rozhodnutie, aby deti navštevovali programy, ktoré ponúka Malac Genijalac, v ktorom sa formujú nové talenty u detí, budúcich nositeľov spoločenských zmien.


Páčil sa Vám tento článok? Podporte nás!

Chcete dostávať zaujímavé články mailom? Prihláste sa do newslettru.

vladimira.dorcova.valtner@storyteller.rs | Website | + posts

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI