Eko dizajn našich životov Spoločnosť

Pandémia na Slovensku naštartovala ľudí k poctivejšiemu triedeniu

triedenie

Objem vytriedeného odpadu v roku 2020 na Slovensku medziročne stúpol o 13 percent. Môže za to aj pandémia. Pozitívny trend sa dá očakávať aj v ďalších rokoch. Veľmi pomôže zber kuchynského odpadu, píše Hana Nováková pre Euractiv.sk.

Hana Nováková je generálnou riaditeľkou organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI – PAK, ktorá zabezpečuje a financuje triedený zber v mestách a obciach podľa zákona o odpadoch.

Aj napriek tomu, že objem vytriedeného odpadu každým rokom rastie, pod minuloročný nárast sa v značnej miere podpísala pandémia. Ukazujú to čísla OZV ENVI – PAK, ktorá v roku 2020 zabezpečovala financovanie triedeného zberu v 1238 mestách a obciach na Slovensku. V budúcnosti môžeme očakávať, že miera vytriedeného odpadu bude aj naďalej rásť. K lepšiemu triedeniu môže pomôcť zavedenie povinného triedenia kuchynského odpadu v domácnosti, ale aj ambiciózne ciele Európskej únie.

V  roku 2020 uviedli výrobcovia na slovenský trh takmer 600 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov. Na základe analýz 43 percentného podielu na trhu, ktorý tvorili zmluvní výrobcovia OZV ENVI – PAK, vyplýva, že najvyšší objem obalov bol v kategórii  potraviny a drogérie. Spotreba rástla hlavne v segmente korenín a pochutín, ovocia a zeleniny, mrazených  konzervovaných výrobkov a mäsa.


Odporúčanie na čítanie: Zo spolužitia s včelami vznikla Včelia klinika rodiny Gašparovskej


Množstvo obalov uvedených na trh oproti roku 2019 mierne kleslo, vyzbieralo sa ich však viac. V rámci komunálneho a priemyselného odpadu sa celkovo vyzbieralo takmer 450 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov. V obciach, v ktorých zabezpečuje triedený zber OZV ENVI – PAK sa pritom podarilo vyzbierať takmer 227 tisíc ton odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Z tohto množstva vytriedili samotní obyvatelia miest a obcí skoro 132 tisíc ton: tri štvrtiny vyzbierali v rámci kontajnerového alebo vrecového zberu, zvyšnú štvrtinu tvorili školské zbery a výkupne. Triedený zber tak oproti roku 2019 narástol o 13 percent. Najväčší percentuálny nárast bol zaznamenaný v kovoch (32 percent), z troch najsilnejšie zastúpených druhov odpadu (papier, plast, sklo) bol najväčší nárast v plastoch.

Bez obáv si dovolíme tvrdiť, že pod toto lepšie triedenie sa podpísala práve pandémia. Ľudia trávili viac času doma a vo svojich domácnostiach nielenže vyprodukovali viac odpadu, ale pri jeho triedení boli aj poctivejší. K tomu, aby ľudia lepšie triedili, potrebujú pohodlný a dostupný systém. K lepším číslam prispela aj väčšia hustota zbernej siete v obciach, ktorú tvorili 3,3 miliardy litrov nádob poskytnutých na zber triedeného odpadu, čo v prepočte zodpovedá trom miliónom štandardných 1100 litrovým kontajnerom.


Chcete dostávať zaujímavé články mailom? Prihláste sa do newslettru.


Či sa väčšia miera poctivosti ľudí pri triedení odpadu udrží aj do najbližších rokov, alebo to bola iba jednorazová pozitívna odchýlka, je ťažké predpovedať. Ukáže to zrejme iba čas. S istotou však vieme povedať, že vo všeobecnosti je trend pozitívny – podiel triedeného odpadu rastie a rásť bude podľa všetkého aj naďalej. K vyššej miere triedenia a recyklácie nás zaväzuje aj Európska únia. Podľa cieľov, ktoré Slovensku stanovila, sme v roku 2020 mali zrecyklovať 50 percent komunálneho odpadu, to sa nám však nepodarilo splniť. Európske ciele pritom ambiciózne rastú –  do roku 2030 sa musí recyklovať 65 percent. K dosiahnutiu cieľov recyklácie na Slovensku by mal pomôcť najmä zber biologického a kuchynského odpadu z domácností, ktorý v minulosti tvoril až polovicu zmesového komunálneho odpadu a dnes je povinne zbieraný vo všetkých obciach s výnimkou Bratislavy a Košíc. Aj zodpovednejšie triedenie ďalších zložiek, akými sú sklo, papier, plasty, kovy a nápojové kartóny prispeje k naplneniu stanovených cieľov.

K zlepšeniu celkovej situácie s triedením a recykláciou môžu prispieť aj samotní výrobcovia. Už čoskoro sa zavedie ekomodulácia, čo znamená, že výrobcovia budú platiť poplatky za obaly podľa toho, ako dobre sa dajú recyklovať.  Čím horšie bude materiál recyklovateľný, tým viac budú musieť výrobcovia zaplatiť. Toto opatrenie by malo priniesť nielen zlepšenie pre životné prostredie, ale aj viac financií do systému odpadového hospodárstva.

Zdroj: Euractiv Slovensko

Médiá píšu / Mediji pišu

O autorovi/ke & O autoru/ki

Médiá píšu / Mediji pišu

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.