Podmienky & pravidlá

Zodpovednosť.

Názory na blogu predstavujú moju súkromnú mienku. Názory spolubesedníkov sú jasne naznačené, najčastejšie vo forme citácií.

Komentáre.

Urážlivé, cynické, arogantné a ironické tóny sa na tomto blogu nebudú tolerovať. Neprimerané komentáre nebudem zverejňovať, ale neznamená, že kritika tu nemá miesto. Ak je argumentovaná, kultúrna a dobroprajná, vždy ju zverejním.

Rozširovanie textov a fotografií.

Fotografie pre blog Storyteller si spravidla objednávam od (profesionálnych) fotografov, alebo som ich autorkou ja, takže autorské práva patria nám, autorom fotografií, ktorí sú vždy podpísaní.

V prípade, že preberáte text alebo časť textu z blogu, oznámte mi to na info@storyteller.rs. Nezabudnite, že text treba správne linkovať, pripadné linky z textu nesmiete vymazať a text musí byť v úplnosti totožný s textom, ktorého som autorkou.

Copyright.

Nositeľkou autorského práva vo všetkých textoch na blogu som ja. V prípade nekomerčných aktivít môžete použiť texty alebo časti textov so záväzným uvádzaním zdroja textu v nasledujúcom tvare: Zdroj: Storyteller – www.storyteller.rs a to bez krátenia alebo skrývania internetovej adresy.

Spolupráca.

Ak máte príbeh pre Storyteller, navrhnite ho na info@storyteller.rs! Všimite si rubriky a texty v nich a potom konajte. Odvďačím sa vám virtuálnym úsmevom a dobrým textom.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI