Realita pod mikroskopom

Prečo ÚSŽZ dočasne neakceptuje písomné svedectvo MSS pri vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí?

Dôvodom na dočasné neakceptovanie písomného svedectva vydaného Maticou slovenskou v Srbsku (MSS) ako dokumentu preukazujúceho národné povedomie žiadateľa o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sú sfalšované dokumenty z rokov 2020 – 2021.

ÚSŽZ ešte 20. apríla na svojej webovej stránke žiadateľov o vydanie osvedčenia zo Srbska upozornil, že ako dokument preukazujúci národné povedomie žiadateľa nebude až do odvolania akceptovať písomné svedectvá vydané Maticou slovenskou v Srbsku so sídlom v Báčskom Petrovci.

„Dôvodom sú sfalšované svedectvá a dôvod prečo sa nám nepodarilo situáciu zachrániť je nedostatok zoznamov matičného členstva,“ vyhlásil včera pre TV Petrovec  Branislav Kulík, súčasný predseda MSS 

Avšak, o kauze, ktorá u nás prepukla až v týchto dňoch a o ktorej prvý vo verejnosti prehovoril  Michal Spevák st., prvý predseda obnovenej MSS a predseda združenia Slováci a spolužitie , v kompetentných organizáciách a inštitúciách vedeli prinajmenej od vlani. Spevák vo včerajšom vysielaní Zvon TV Petrovec hovoril podprobnejšie o „vydávaní písomných svedectiev o slovenskom kultúrno-národovom povedomí osobám, ktoré na to nespĺňali podmienky a ktoré vydávali neoprávnené osoby s pečiatkou MOMS Padina s podpisom vtedajšieho predsedu Jána Kolárika.“

„Svedectvá boli vydávané počas roka 2020 a pokračovalo to aj počas roku 2021. Bolo ich vydané neúrekom a pravdepodobne niekto má aj počet koľko je vydaných a to väčšinou príslušníkom neslovenskej národnosti. O tomto jave, tí, čo mali vedieť vedeli, a nekonali, aby, keď kauza prepukla, stanici polície v Kovačici prihlásili zneužívanie podpisu 21. mája 2021,“ vyhlásil Spevák a dodal, že má aj doklady,že s podpisom a pečiatkou MOMS Padina vydávali doklady ešte v novembri 2020 až do apríla 2021.

Podľa Speváka, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy na tieto skutočnosti reagoval niekoľkokrát písomnou formou, aj ústnou komunikáciou, aj počas Slovenských národných slávností v roku 2021. „Tieto upozornenia však nebrali vážne a tak ÚSŽZ pozastavil právo na vydávanie svedectiev Matici slovenskej v Srbsku 4. mája 2022. Ako by naši ľudia povedali: zožali sme, to, čo sme zasiali,“ tvrdí predseda združenia Slováci a spolužitie.

Dodal aj to, že na tento spôsob sa „meno a status Matice, ktoré sme roky stvárali rozpadlo a zostala iba škrupina. Negatívny dopad na Maticu, jej práva a postavenie v spoločnosti a vo vedomí Slovákov nesmie prejsť bez menovania vinníka, či vinníkov a ich odsúdenia. Zistiť teda priamo a nepriamo zodpovednosť všetkých tých, ktorí o tomto nemorálnom čine vedeli, mali konať a nekonali.“

Michal Spevák vyhlásil aj to, že sa nastoľuje „laická otázka, či a aký osoh mali ony z tohto nečinenia, snáď ani malé decko neverí, že išlo o falsifikát podpisu, keď tento bol použitý s pečiatkou a pečiatka MOMS nebola odcudzená.“

„Takýmto počínaním Matica sa stáva strešnou organizáciou s prestrelenou strechou. Národní dejatelia, dosť bolo rečí, chceme vidieť, tak prepotrebné skutky,“ vyzval aktuálnych lídrov Slovákov v Srbsku.

Na novinársku otázku, kto bol v období, kedy boli vydané „podozrivé“ svedectvá, v čele MSS, Michal Spevák povedal, že v čele Matice slovenskej v Srbsku v tom období bol Ján Brtka a dodal, že podľa dokumentov, ktoré má k dispozícií, vidno, že sa tieto svedectvá udeľovali aj osobám z juhu Srbska.

„Podľa určitých ukazovateľov, je viac ako 100, možno aj 128 takých svedectiev,“ povedal Michal Spevák st.

MSS sa dištancuje od písomných svedectiev, ktoré neboli vydané Maticou slovenskou v Srbsku a podpísané aktuálnym predsedom

„Vzhľadom na skutočnosť, že Matici slovenskej v Srbsku dočasne je pozastavené je právo na vydávanie písomného svedectva o slovenskej národnosti alebo slovenskom etnickom pôvode a slovenskom kultúrnom národnom povedomí, ktoré vydávala od svojho obnovenia, MSS sa dištancuje od všetkých písomných svedectiev, ktoré neboli vydané Maticou slovenskou v Srbsku a podpísané aktuálnym predsedom, ktorý jediný má právo túto inštitúciu zastupovať,“ prečítal časť reagovania MSS na prepuknutú kauzu súčasný predseda MSS Branislav Kulík.

Kulík pre TV Petrovec ozrejmil, že „žiadne podozrivé písmoné svedectvá neboli podpísané aktuálnym predsedom v čase, keď boli vydané, ani opečiatkované pečiatkou MSS. Boli tam možno pečiatky jednotlivých MOMS, možno nezrozumiteľné pečiatky a podpisy iných osôb, ale podpis predsedu a pečiatka MSS na žiadnych problematických dokladoch neboli. Vieme to preto, lebo nám ÚSŽZ zaslal tieto doklady späť na verifikáciu a my sme ich, samozrejme, neverifikovali.“

Predseda MSS vyhlásil, že sa MSS chcela vyhnúť tomuto pozastaveniu takým spôsobom, že dostaví na ÚSŽZ kompletný zoznam členov všetkých MOMS.

„Žiaľ, nepodarilo sa nám to, lebo ich niektoré MOMS ešte stále, ani po opakovanom odročovaní termínu, neposlali do ústredia MSS a v tom zmysle nemôžeme kompletný zoznam poslať na Úrad, ktorý bol maximálne trpezlivý. Nemáme mechanizmy ako prinútiť jednotlivé MOMS, aby zoznamy dostavili, a preto sa ÚSŽZ rozhodlo pozastaviť toto právo,“ povedal Kulík a dodal, že na základe niekoľkých rozhovorov a korešpondencie s ÚSŽZ, pozastevie bude trvať pokým MSS nezašle kompletný zoznam členstva.

KMM: Priestor pre špekulantov, ktorí zarábajú na našom slovenskom povedomí

 Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Báčsky Petrovec a bývalá predsedníčka MSS   vyhlásila, že „to je potroche aj následok matičných orgánov, pretože sme na to boli upozornení, že takéto niečo sa deje, lebo to sa neudialo len tohto roku, ale len vlani, ale to sa tiahne už viacej rokov, a keďže sme na to boli z ÚSŽZ upozornení, keď si žiadali od nás zoznamy matičného členstva, na základe ktorých sme takéto svedectvá aj mohli dávať, my sme si túto povinnosť nesplnili, druhé východisko nebolo.“

„Smutné je, že ani po vlaňajšom dôraznom upozornení, že k tomuto dôjde, a už keď začala slovenská prokuratúra konať, a následne aj prokuratúra u nás, že sme neurobili, to, čo sme mali my, a to je poupravtovať si v Matici, urobiť si poriadok, pretože si myslím že aj predsedníctvo aj správna rada aj zhromaždenie muselo byť o tomto oboznámení.“

Melegová-Melichová pripromenula aj na ďalší, „druhý problém“ Matice slovenskej v Srbsku, ktorý je obsiahnutý v matičných stanovách.

„My sme vlastne novými stanovami urobili to, že sme si ponížili a podcenili, na vedľajšiu koľaj odsunuli matičné členstvo, na čo MOMS Petrovec ešte v tom čase dôrazne upozorňoval, pretože ani jedno združenie, ani jeden spolok na tomto svete neexistuje, ktorého stanovy vychádzajú z počtu napr. Slovákov, Srbov, Maďarov, Rusínov. Čiže v našom prípade, stanovy vychádzajú z počtu Slovákov v tom-ktorom prostredí a nie z počtu členov Matice. Takýmto spôsobom sme vlastne podoryli základy Matice, na ktorých by mala spočívať matičná činnosť a vôbec Matica slovenská v Srbsku. Pretože, ak si my nebudeme vážiť členov, tak ich nebudeme mať ani tých, ktorí nateraz poctivo a nezištne pracujú, a takýmto činom dávame priestor pre takýchto špekulantov, ktorí na našom slovenskom povedomí chcú zarábať,“ vyhlásila Katarína Melegová-Melichová.

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI