Realita pod mikroskopom

Kultúra a ekológia ako priorita v obci Báčsky Petrovec

budžet opština Bački Petrovac

V porovnaní s predchádzajucími dvomi rokmi z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec sa v tomto roku bude vyčleňovať viac na komunálne služby a služby miestnej samosprávy, na ochranu životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie, ako aj na rozvoj kultúry a informovania. O niečo menej prostriedkov je určené na miestny hospodársky rozvoj.

Táto položka je odrazom využitia všetkých potenciálov, ktorými jedna miestna komunita disponuje, jej účelom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov tým, že sa zvýši zamestnanosť, reálne zárobky, hodnota vlastného majetku, rozsah a kvalita služieb miestneho úradu a pod. A to všetko s cieľom zabezpečenia väčšej konkurencie, čiže trvalého udržateľného rozvoja, uvádzajú z Národnej koalície pre decentralizáciu.

,,Keďže sú dnes viaceré nástroje hospodárskej politiky centralizované, čiže sú výlučne na úrovni štátu, otázkou je, či vlastne miestny úrad môže vplývať na zrýchlenie rozvoja,“ vysvetľujú z tejto organizácie.

Rozpočet Obce Báčsky Petrovec v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi je o niečo väčší a jeho suma je 712 miliónov dinárov, čo je o 100 miliónov viac ako pred dvomi rokmi. Na tento rok je naplánované, aby účet obce bol v mínuse 71 miliónov dinárov, čo sa rovná úspore z minulého roka.

Výborníčka v Zhromaždení Obce Báčsky Petrovec, Martina Martinková Sabolčká (skupina občanov Nestranícki a jednotní obyčajní ľudia) hlasovala proti rozpočtu na tento a minulý rok. Dôvod je, ako uvádza, že nesúhlasí so spôsobom, na ktorý sa peniaze míňajú, ale aj s politickou stranou, ktorá rozpočet zostavovala.

,,Rozpočet jednej miestnej samosprávy je podobný rozpočtu jednej domácnosti, v ktorej sa ľudia dohodnú, do čoho sa v tomto roku oplatí investovať. Ak rozpočet podporíš, fakticky si súhlasil aj s celou politickou činnosťou,“ vysvetľuje naša spolubesedníčka.

V rozpočte na tento rok je vačšina prostriedkov určená na všeobecné služby lokálnej samosprávy (155 miliónov dinárov), na dopravu (101 miliónov dinárov) a na rozvoj kultúry a informovania (95 miliónov dinárov). Všeobecné služby lokálnej samosprávy sú položka, ktorá obyvateľov Báčskeho Petrovca každý rok stojí najviac. V minulom roku tieto trovy boli menšie o 25 miliónov, kým v roku 2020 služby samosprávy stáli o 15 miliónov viac ako dnes.

V ankete, ktorá bola usporiadaná na sociálnych sieťach, sme sa opýtali občanov, čo sú podľa nich priority a čo považujú ako plytvanie peniazmi občanov Báčskeho Petrovca a okolia. Nekvalitné pracovné výkony na infraštruktúre, ako aj zlé vykonávanie verejného obstarávania je jedným z problémov, ktorým by sa podľa nich dalo predísť. Ak sa riadime príslovím Príde na psa mráz, je lepšie ihneď na začiatku investovať do kvality, ako neskôr doplácať na opravy.

Národná koalícia pre decentralizáciu urobila výskum, v ktorom iba 11% z približne päťtisíc respondentov z celého Srbska, vyhlásilo, že mali možnosť zapojiť sa do procesu schvaľovania rozpočtu.

,,Vychádzajúc z predpokladu, že právo občanov na miestnu samosprávu je jedným zo základných práv, lebo umožňuje priame rozhodovanie o verejných záležitostiach miestnej komunity, v ktorej žijú, kladie sa otázka, v akej miere sú obyvatelia informovaní a zapojení do toho, ako sa ich peniaze míňajú, čiže nakoľko sa politika a aktá lokálnej samosprávy zhotovujú na inkluzívny a transparentný spôsob, ktorý umožňuje aktívnu účasť celej spoločnosti,“ uviedli z tejto organizácie.

Ekológia ako priorita

V najnovšom rozpočte na rozvoj turizmu je naplánovaných 8 miliónov, na energetickú efektivitu a obnoviteľné zdroje energie 5,6 miliónov a na miestny hospodársky rozvoj 5,4 miliónov dinárov. Je zaujímavé, že sa v roku 2020 do rozvoja miestneho hospodárstva investovalo päťkrát viac v porovnaní s týmto rokom.

V ankete, ktorú sme usporiadali, veľký počet odpovedí sa týkal ekológie ako oblasti, do ktorej by sa malo viac investovať. Zdá sa, že sa želanie splní a že sa tohto roku na energetickú efektivitu a obnoviteľné zdroje energie vyčlení po prvýkrát 5,6 miliónov dinárov. Na rozdiel od minulého roku, keď sa na ochranu životného prostredia vyčlenilo okolo 9 miliónov, suma na tento rok je väčšia o 40 miliónov dinárov.

Veľký rozdiel v porovnaní s predchádzajúcimi dvomi rokmi je v činnosti komunálneho podniku, ktorého náklady sa vlani zdvojnásobili, a dnes dosahujú 87 miliónov dinárov. Najväčšiou prioritou ľudí, ktorí na anketu odpovedali, sú problémy týkajúce sa kanalizácie a zásobovania vodou.

Predchádzajúce dva roky nám na vlastnom príklade poukázali na dôležitosť investovania do oblasti zdravotníctva. Báčsky Petrovec vyčlení na zdravotníctvo 9,5 miliónov dinárov, čo je takmer dvakrát viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď bolo vyčlenených 5,5 miliónov dinárov.

Od Dedka Mráza- kultúra!

Vkus a potreby občanov Báčského Petrovca a okolia sú o niečo skromnejšie než vkus tých, ktorí rozhodujú. V našej ankete väčšina povedala, že sú novoročné ozdoby, klzisko na otvorenom, ako aj iné podujatia, priestor, kde sa dá ušetriť na nejaké, podľa občanov, dôležitejšie veci, ako je napríklad kultúra.

Martina Martinková Sabolčká / Foto: z archívu M.M.S.

Zdá sa, že Petrovčania/anky v minulom roku boli poslušní, lebo sa v tomto roku na kultúru a informovanie vyčlenilo 95 miliónov dinárov, čo je takmer dvakrát viac v porovnaní s minuloročným rozpočtom. Ako problém občania uviedli financovanie médií, ktoré nie sú z územia obce a ktoré sa nezaoberajú miestnymi témami. Na základe ankety sa viac občanov zhodlo, že by sa malo investovať do objektívneho informovania a do združení, ktoré nie sú úspešné iba preto, že podporujú vládu. Nainštalované turistické smerovky s názvom mesta sú, podľa občanov, tiež zbytočne vyhodené peniaze.

Zbytočné míňanie prostriedkov je pre Martinkovú Sabolčkú aj to, čo sa udeľuje svojim na zakláde politického lobizmu a straníckosti.

,,Zakladajú sa rôzne mimovládne organizácie, aby vyčerpali peniaze z miestneho rozpočtu a plnili nimi stranícku pokladňu. Máme kopu autroských zmlúv s jednotlivcami, ktorí nič nerobia a ktorí iba dostali odmenu za to, že priniesli určité množstvo hlasov, urobili dobrú kampň a pod.,“ uvádza predstaviteľka opozičnej skupiny.

Z druhej strany z Národnej koalície pre decentralizáciu hovoria, že zvýšenie rozpočtu Báčskeho Petrovca, ako aj väčšie investície do kultúry a životného prostredia, sú dobré správy.

„To, či sa peniaze budu míňať účelovo a či z nich budú mať občania Báčskeho Petrovca väčší osoh, by mala byť téma záujmu miestnych médií, ale aj samotných občanov,“ domnievajú sa v tejto organizácii.

Kapitálové investície

Takmer všetci v ankete uviedli, že by sa malo investovať viac do vodovodného a kanalizačného systému. Jedna z najväčších kapitálnych investícií naplánovaných na tento a ďalšie dva roky je separát na stavebné povolenie vákuovej kanalizácie pre Petrovec v celkovej hodnote 42 miliónov dinárov. Milión a pol bude investovaný na opravu chodníkov a parkovísk, a ešte pol milióna na obnovenie vozovky a milión na rekonštrukciu časti ulice Maršala Titu v Báčskom Petrovci.

Na vytvorenie projektovo-technickej dokumentácie na rekonštrukciu šácht studní a súvisiacej výbavy studní a rekonštrukciu vodovodnej siete v Báčskom Petrovci a v Kulpíne vyčlení sa 18,3 miliónov dinárov. Vypracovanie projektu o úprave námestia a mobilného trhoviska v Hložanoch bude stáť jeden milión.

Na realizáciu prvej etapy rekonštrukcie objektu v Báčskom Petrovci pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov vyčlenených je 42, 1 miliónov dinárov, je to najdrahšie kapitálne investovanie naplánované na tento a ďalšie dva roky. Plánuje sa aj úprava Pamätného parku kapitánovi Božidarovi Žugićovi v Hložanoch v sume 1,9 miliónov dinárov. Naplánovaná je aj sanácia Domu kultúry v Maglići a Kulpíne, resp. na vypracovanie potrebnej dokumentácie, vo výške1,4 milióna dinárov. V Maglići a v Petrovci bude prebiehať sanácia domov penzistov, na čo bude vyčlenených 3,8 miliónov dinárov.


Odporúčanie na čítanie: Modriny rovesníckeho násilia jestvujú aj v menších prostrediach


Sanácia Evanjelickej cirkvi v Maglići bude stáť 1,4 miliónov dinárov. Jeden milión dinárov sa vyčlení na kúpu domčeka, ktorý sa bude používať pri podujatiach na otvorenom priestore, jeden milión sa výčlení aj na výstavbu detského ihriska v Pamätnom parku Žarka Petrovića, výstavba a výbava ihriska v B. Petrovci, Maglići a v Kulpíne bude stáť 9, 2 miliónov dinárov.

crkva
Rekonštrukcia starého nemeckého evanjelického kostola v Maglići sa sa začala v roku 2019 / Foto: Storyteller

Keď ide o deti, plánuje sa rekonštrukcia PU Včielka v Báčskom Petrovci v hodnote milión dinárov, rovnaká suma sa vyčlení aj na prípravu dokumentácie dostavby predškolskej ustanovizne Včielka v Maglići. V Hložanoch sa plánuje rekonštrukcia hygienických zariadení v detských jasliach. Pol milióna bude stáť úprava fasády PU Včielka v Maglići.

Žiaci Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne budú bezpečnejší, lebo sa s 2,6 miliónov dinárov plánujú splniť podmienky požiarnej ochrany. V tomto objekte bude upravená aj toaleta v hodnote 9,8 miliónov dinárov.

Čo sa týka zdravotníctva, plánuje sa objednávka automatizovaného nástroja na diagnostiku a analýzu urína pre potreby primárnej zdravotnej starostlivosti vo výške tri milióna dinárov.

Martina Martinková Sabolčká vysvetľuje, že keď hlasovala proti rozpočtu, nebola pritom proti investovaniu do škôl, škôlok, do kultúry, ale bola proti zaoberaniu sa politikou vo vlastný prospech.

,,Začínajúc od občanov, ktorí sa musia stať členmi strany, aby dostali prácu, alebo poctiví ľudia, ktorí sa zapájajú do politiky, lebo sú vedomí toho, že nedostanú žiadne finančné prostriedky pre svoju organizáciu, ak nie sú priazniví,“ dodáva naša spolubesedníčka.

<strong>Štandardné projekty</strong>
V rámci štandardných projektov sa pre projekt pod názvom Potrebujem pomoc v dome, ale aj mimo neho, plánuje vyčleniť 7,3 milióna dinárov. Osobní asistenti dieťaťa budú stáť 6,4 milióna dinárov. Prebiehajúce opravy na budove Združenia žien B. Petrovec budú stáť 1, 2 milióna dinárov. Elaborát o zásobe a kvalite podzemných vôd bude stáť 3,5 milióna dinárov. V tomto roku sa na divadelné predstavenia vyčlení 2,1 milióna, kým je na Petrovské dni divadelné rezervované 1,5 milióna dinárov. Erasmus + dobrodružstvá mimo učebne budú stáť 320 tisíc dinárov.

Martinková Sabolčková vysvetľuje, že je vzťah politiky a občanov „postavený na hlavu“, nie tak, ako by mal byť.

,,Politici by mali slúžiť ľuďom, mali by svojich občanov poslúchať a robiť v ich prospech, aby im umožnili fungovať, a na našej politickej scéne je to celkom naopak. Musíš sa uchádzať o priazeň, musíš poslúchať a musíš vykonávať príkazy, aby si dostal to, čo ti ako občanovi patrí,“ uzaviera Martinková Sabolčká.

Predstavitelia lokálnej samosprávy v Báčskom Petrovci na naše pozvanie na rozhovor nereagovali.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.