Realita pod mikroskopom Spoločnosť

V rozpočte Obce Báčsky Petrovec v budúcom roku menej peňazí

Obecná kasa Báčskeho Petrovca dostane o 11% menej peňazí, teda takmer o 100 miliónov menej v porovnaní s rokom za nami. Nový rok teda začíname s takmer 824 miliónmi dinárov v peňaženke. K tomuto percentu treba pridať ďalšie percento, ktorým je miera inflácie. V októbri mali peniaze, v porovnaní s minulým rokom, podľa Republikového štatistického úradu o 8% nižšiu hodnotu.

Obec od minulého roka ušetrila 67 miliónov dinárov, čo je výška deficitu tejto obce na budúci rok. Báčsky Petrovec plánuje v budúcom roku minúť 890 miliónov dinárov. Najviac budú stáť obecné služby lokálnej samosprávy (169 miliónov), predškolské vzdelávanie (131 miliónov) a komunálne služby (asi 90 miliónov dinárov). Najmenej pôjde na lokálny ekonomický rozvoj (3,2 milióna), rozvoj cestovného ruchu (12 miliónov) a zdravotníctvo (13 miliónov dinárov), čo bol trend aj vlani.

Výrazný rozdiel v alokácii medzi aktuálnym a nasledujúcim rokom je badateľný v oblasti bývania, urbanizmu a územného plánovania, ktorá dnes tvorí tretinu minuloročných výdavkov. A komunálne činnosti nás budú v roku pred nami stáť menej, zhruba o tretinu v porovnaní s týmto rokom.

Menej peňazí sa dá na rozvoj kultúry a informovania – a to o 26 miliónov dinárov menej. Na platy obecných zamestnancov, obyvatelia báčskopetrovskej obce vyčlenia o 380.000 dinárov viac.

Mládeží sa bude prideľovať investíciami do športu, úpravou škôl, ihrísk, detského bazéna v Maglići, cez granty mimovládnym organizáciám, ale ani tento rok nie je zmienka o kancelárii pre mladých. Napriek menšiemu rozpočtu – deťom sa bude dávať viac, takže fond na predškolskú výchovu je vyšší o 16 miliónov dinárov, a základné školstvo je o 13 miliónov dinárov „bohatšie“ v porovnaní s rokom za nami.

Na výstavbu a vybavenie detských ihrísk bude z obecnej pokladnice vyčlenených 7 miliónov dinárov, čo tento projekt činí kapitálovým. Na verejnej rozprave, ktorá sa konala 11. decembra od 14. hodiny v budove Obce, zástupcovia lokálneho výboru Strany slobody a spravodlivosti navrhli, aby boli do rozpočtu zahrnuté aj bezplatné učebnice pre všetkých žiakov a žiačky v obci. Predsedníčka obce Jasna Šprochová odpovedala, že o tom už uvažovali. Odhaduje sa, že je na to potrebných 9 miliónov dinárov, na čo momentálne nie sú financie, uviedla.

Čo sa týka štandardných projektov, tu je program Potrebujem pomoc v domácnosti a mimo nej (srb. Treba mi pomoć u kući i van nje) a program osobného sprievodu dieťaťa, ktorý patrí do tzv. rodovo zodpovedného rozpočtovania. Ťarchu starostlivosti o seniorov a deti nesú väčšinou ženy, za čo nie sú vo svojej domácnosti platené, a často sú kvôli tomu znemožnené vykonávať platenú prácu. Úlohou lokálnej samosprávy je preto prostredníctvom rodovo citlivého rozpočtu umožniť ženám rovnocennú účasť na trhu práce.

Kapitálové investície

Na budúci rok je naplánovaných 22 kapitálových projektov. Vzhľadom na skromnosť lokálneho rozpočtu si realizácia niektorých bude vyžadovať podporu vyšších inštancií, kým sú z rozpočtu vyčlenené len prostriedky na spoluúčasť.

V návrhu rozpočtu sa uvádza, že sa bude rekonštruovať čistička odpadových vôd, chodníky, parkoviská na hlavnej ceste, ako aj cesty v Petrovci a v Hložanoch. Pracovať sa bude aj na modernizácii systému verejného osvetlenia na území celej obce. Miestne spoločenstvo v Kulpíne sa zrekonštruuje, kým budova policajnej stanice v Báčskom Petrovci bude adaptovaná a pozmenená.

Plánuje sa aj adaptácia Domu kultúry v Maglići, ako aj Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci. Rekonštrukciou prejde aj Múzeum vojvodinských Slovákov. Opraví sa aj detský bazén v Maglići, a zrekonštruujú sa aj objekty Materskej školy Včielka v Petrovci a v Maglići.

Týmto plánom nie sú zanedbané ani základné školy. Zrekonštruuje sa základná škola v Maglići a v Petrovci, tiež aj plynová kotolňa v Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch, a v časti Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne sa vykoná adaptácia priestoru na celodenný pobyt detí. Ide o dvojročný projekt, a toho času prebieha proces verejného obstarávania na prvú fázu.

V pláne sú aj úpravy prízemného priestoru okolo tribún Futbalového klubu Mladosť. V rozpočte je na spoluúčasť vyčlenených milión dinárov, pričom samotná úprava by stála okolo 30 miliónov dinárov, o ktoré sa budú uchádzať z Pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež, uviedla predsedníčka Obce Jasna Šprochová na verejnej rozprave.

Medzi kapitálové investície v rozpočte na budúci rok patrí aj vybudovanie cyklotrasy od Irmovačského mosta až po Akvapark Petrolend. Na jej výstavbu sa plánuje vyčleniť milión dinárov z lokálneho rozpočtu. Na verejnej rozprave bolo novinárkam Storyteller-a vysvetlené, že táto suma je len za účasť na projekte, a že za samotnú výstavbu sa budú uchádzať z pokrajinského rozpočtu. Samotná výstavba bude v skutočnosti stáť asi 150 miliónov dinárov. V rozpočte na rok 2021 bola na prípravu plánovacej a technickej dokumentácie naplánovaná alokácia vo výške 2,2 milióna dinárov. Redakcia Storyteller-a čaká na odpoveď Poverenca pre dostupnosť informácií verejného významu, aby zistila, či bola dokumentácia vyhotovená.

rozpočet
Slabo navštívená verejná rozprava o obecnom rozpočte / Foto: Sanja Đorđević © Storyteller

Účasť občanov na kreovaní rozpočtu

Riaditeľ Centra regionalizmu z Nového Sadu Aleksandar Popov uvádza, že je dôležité, aby lokálne samosprávy mali vlastné rozpočty, a nie ako v centralizovaných štátoch – akým je aj tento náš – že všetky prostriedky idú do štátneho rozpočtu, aby sa následne rozdeľovali podľa určitých kritérií, ktoré nemusia byť férové.

„Rozhoduje sa na štátnej úrovni, a život je lokálneho charakteru,“ hovorí náš spolubesedník.

Dodáva, že v záujme naplnenia potrieb v bežnom živote – ako sú parky, cesty, materské školy – by mali mať občania a občianky istého prostredia k dispozícii rozpočet, ktorý je transparentný, a ktorý môžu ovplyvňovať prostredníctvom svojich zástupcov v lokálnom parlamente.

„Ak by sme boli skutočne demokratickou krajinou, tak by sa občania mali anketovať ohľadom každej dôležitej investície, rovnako tak aj o ich potrebách,“ hovorí Popov pamätajúc sa, že takto sa to dialo v časoch socializmu.

Miestne spoločenstvá, ako najnižšie riadiace bunky štátnej štruktúry, ktoré majú len poradnú moc, by mohli byť skvelým mechanizmom pre väčšiu a priamu účasť občanov na rozhodovaní, dodáva Popov.

Presne to urobilo Bečejské združenie mladých (srb. Bečejsko udruženje mladih – BUM).

Pred piatimi rokmi robili verejný prieskum – anketu – o rozpočte najmä na trhovisku. Výsledky boli znepokojujúce, pretože ukázali, že občania považovali, že nemajú právo ani len nazrieť do svojho lokálneho rozpočtu, a nieto ešte rozhodovať o vlastných peniazoch, čo ich motivovalo spustiť akciu Rozpočet šitý na mieru občanov (srb. Budžet po meri građana), spomína Gordana Adamov z tejto organizácie.

„Občania sa začali čoraz viac zaujímať a pýtať sa lokálnej samospráve prečo to alebo ono nebolo urobené. Vidíme to najmä na verejných rozpravách, ktoré sú čoraz masovejšie,“ uvádza táto pracovníčka s mládežou.

V Báčskom Petrovci bolo na verejnej rozprave o rozpočte spolu päť občanov, vrátane novinárok Storyteller-a.

Bečejský Rozpočet šitý na mieru občanov je mechanizmom participatívneho rozpočtu, a funguje nasledovne. Najprv občania navrhnú rozpočtové priority, definujú, ako by oni míňali peniaze na investície – čo je asi 100 miliónov dinárov. Vo všetkých ôsmych miestnych spoločenstvách sa organizujú okrúhle stoly, na ktorých občania hovoria priamo s osobami s rozhodovacou právomocou.

rozpočet
Mladí ľudia ako iniciátori väčšej účasti občanov na rozhodovacích procesoch – Gordana Adamov (súkromný archív)

Po dokončení tohto procesu sa zozbierané návrhy sformujú do hlasovacieho lístka, a počas jedného víkendu sa zorganizuje volebný deň, počas ktorého môžu občania hlasovať naživo alebo online – až za tri rozpočtové priority v rámci svojho miestneho spoločenstva.

Návrhy s najväčším počtom hlasov sa dostanú do rozpočtu na nasledujúci rok. A nič z toho by nebolo možné, keby Obec Bečej nebola otvorená k spolupráci s Bečejským združením mladých, ale aj so svojimi občanmi.

„Pre predstaviteľov Obce je to mechanizmus, ako počuť, čo si občania myslia. A všimli sme si, že je dobré zorganizovať takúto akciu, aby aj občania mohli pochopiť ako funguje rozpočtový proces,“ hovorí Gordana Adamov.

Dodáva, že BUM organizuje aj dielne pre stredoškolákov, ktorí sa stávajú plnoletí, na ktorých sa snažia mladým ľuďom vysvetliť, ako vyzerá tvorba jedného lokálneho rozpočtu. Mladí ľudia veria, že to nie sú ich peniaze, pretože si myslia, že neplatia dane, a tak sa im BUM snaží vysvetliť, že aj tak to robia – platia dane – pri každom nákupe.

„Rozpočet je najdôležitejším dokumentom jedného mesta či obce, pretože definuje priority v rámci kalendárneho roka, a teda priamo ovplyvňuje kvalitu nášho života,“ uzatvára Gordana Adamov.

About the author

Sanja Đorđević and zo srbčiny preložil Ivica Grujić Litavský

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI