Integracija znakovnog jezika u obrazovni sistem i njegovo prepoznavanje kao manjinskog jezika su ključni faktori unapređenja položaja gluvih i nagluvih osoba

Ne postoji tačan podatak koliko zapravo ima gluvih osoba u Srbiji. Postoje samo različiti podaci. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 1 % celokupnog svetskog stanovništva su gluva i nagluve osobe. Prema popisu stanovištva Republike Srbije iz 2011. godine postoji preko 10 hiljada osoba sa različitim stepenom oštećenja sluha. „Znakovni jezik koriste gluve i nagluve osobe koje su išle u škole za…

Read More

Minority SafePack u EU: Bolja sigurnost i zakonodavni paket za nacionalne manjine i etničke grupe

Pre nešto više od mesec dana na nivou Evropske unije uspešno je završena građanska europska inicijativa Minority SafePack, koja predstavlja jednu od najznačajnijih inicijativa političkog karaktera u poslednjih 20 godina kada su u pitanju etnokulturološke manjine. Ovu inicijativu je pokrenula FUEN, krovna organizacija autohtonih nacionalnih manjina i etničkih grupa u Evropi FUEN koja broji oko…

Read More

Zakon šalje signal o potrebi depolitizacije manjinskih nacionalnih saveta i veće transparentnosti, predstavnici nacionalnih manjina nezadovoljni (2/2)

Depolitizacija ili departizacija NSNM  u statusu quo? Nacionalni saveti nacionalnih manjina se često posmatraju kao potencijalni plen (manjinskih) političkih stranaka zarad ostvarivanja direktne kontrole nad njihovim radom, ali i u tokovima novca. Upravo zbog toga je pitanje depolitizacije i departizacije jedno od najosetljivijih a ujedno i najproblematičnijih pitanja u vezi sa delovanjem nacionalnih saveta nacionalnih…

Read More

Zakon šalje signal o potrebi depolitizacije manjinskih nacionalnih saveta i veće transparentnosti, predstavnici nacionalnih manjina nezadovoljni (1/2)

Iako se u medijima vodila rasprava da li je proces započinjanja javnih konsultacija o Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u novembru prošle godine bio transparentan ili ne, čini se da predložena zakonska rešenja ne zadovoljavaju očekivanja predstavnika nacionalnih saveta. Predstavnici nacionalnih manjina svoje nezadovoljstvo pokazuju – na transparentan,…

Read More

Na zadatku smanjenja socijalne distance prema LGBT osobama treba da bude celo društvo

U Srbiji, u kojoj je i u sadašnjosti karakterističan patrijarhalno vaspitanje, deklarativna vera u boga i neaktivna demokratska participacija građana, donose se zakoni „koji pogoduju partikularnim interesima“ političkih elita, navodi se između ostalog u uvodu Analitičkog izveštaja o nedostacima i pravnim prazninama u implementaciji potojećih politika anti-diskriminacije, prevencije nasila, zločina i govora mržnje prema LGBT…

Read More