DRI
Društvo

DRI utvrdila nepravilnosti u poslovanju Opštine Bačka Palanka, a dve godine pre toga i u poslovanju Opštine Bački Petrovac

Opština Bačka Palanka je u 2018. i 2019 godini zaključila ugovore u iznosu od najmanje 75 miliona dinara bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki. Takođe je preuzela obaveze i izvršila isplatu za nabavku usluga u iznosu od najmanje 6,7 miliona dinara bez prethodno sprovedenih postupaka javnih nabavki.

Ovo su osnovni zaključci revizije pravilnosti poslovanja  Opštine Bačka Palanka  koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI), a vezano za javne nabavke za 2018. i 2019. godinu i rashode za zaposlene za 2019. godinu.

Pored ostalih nepravilnosti koje je uočila DRI, opštinska uprava opštine Bačka Palanka je u 2018. i 2019. godini zaključila ugovore i preuzela obaveze u vrednosti od 73,5 miliona dinara bez PDV-a, u visini procenjene vrednosti javne nabavke, a ne u vrednosti ponude izabranog ponuđača. Ujedno je konkursnom dokumentacijom određivala dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, koji ograničavaju konkurenciju, koji su diskriminatorski i nisu u logičkoj vezi sa predmetima javne nabavke u 16 revidiranih postupaka.

Takođe, po nalazu DRI, objavljenog 23. decembra 2020. godine, primenom pogrešno utvrđenih koeficijenata, pogrešno obračunatih dodataka i naknada, indirektni korisnici budžetskih sredstava ove opštine su u 2019. godini izvršili rashode zaposlenima u iznosu od najmanje 4,7 miliona dinara. Tako je, na primer, predškolska ustanova „Mladost“ Bačka Palanka na dan 31.12.2019. godine imala u radnom odnosu na određeno vreme 14 lica više u odnosu na propisani broj. Takođe, Ustanova za sport i rekreaciju „Tikvara“ Bačka Palanka je u 2019. godini, primenom nepravilno utvrđenih koeficijenata za obračun i isplatu plata zaposlenih, više obračunala i isplatila 4,7 miliona dinara.

Opština Bačka Palanka je, na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, dužna da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti (odazivni izveštaj) u roku od 90 dana počev od narednog dana od dana uručenja ovog izveštaja.

DRI o poslovanju Opštine Bački Petrovac u 2017. godini

Podsećamo da je dve godine ranije i  Opština Bački Petrovac  bila predmet revizije pravilnosti poslovanja koju je sprovela Državna revizorska institucija. U nalazu DRI iz 2018. godine se navodi da je ova opština, odnosno direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2017. godini preuzeli obaveze po računima i ugovorima
iznad odobrenih aproprijacija u ukupnom iznosu od 1,9 miliona dinara (budžet i ostali izvori finansiranja). Iznos preuzetih obaveza ne prelazi milion dinara po aproprijaciji.

Takođe, Opština Bački Petrovac je posmatrane godine preuzela obaveze ili izvršila isplatu za nabavku dobara usluga i radova u iznosu od 21,7 miliona dinara u kojima su utvrđene pojedine materijalno značajne nepravilnosti koje nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Godine 2017., između ostalog, u Opštini Bački Petrovac, postupke javnih nabavki je sprovodio službenik za javne nabavke, a ne
Komisija za javne nabavke. Takođe, direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Bački Petrovac su u 2017. godini preuzeli obavezu i izvršili rashode u iznosu od najmanje 4,8 miliona dinara, bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke.

Revizija DRI iz 2017. godine ukazuje i na to da Opština Bački Petrovac je zaključila ugovore o javnoj nabavci ukupne vrednosti 16,9 miliona dinara kod kojih su utvrđene nepravilnosti koje u značajnoj meri narušavaju legitimnost samog postupka javne nabavke.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Bački Petrovac su u 2017. godini vršili obračun i isplatu naknada troškova
prevoza za dolazak i odlazak sa posla i za dane kada zaposleni nisu radili.

Opština Bački Petrovac je bila u obavezi da u roku od 90 dana dostavi odazivni izveštaj o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i dokaze o
postupanju po datim preporukama, što je i učinila.

Foto: Opština Bačka Palanka i Opština Bački Petrovac


Želite da dobijate zanimljive članke od Storytellera u mejlu? Prijavite se za newsletter.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Volim život, novinarstvo i digitalno vreme. Zato sam i postala transmedijalna pripovedačica. Pre toga sam od 2013. do 2017. bila odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. Od januara 2009. do februara 2013. bila sam koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila sam kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina.
Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila sam predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“. Dobitnica sam Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu, nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu, "Jan Makan st." za 2016., koje dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara i godišnje nagrade NDNV-a za izveštavanje u medijima na jezicima nacionalnih manjina i za interkulturalnost u medijima za 2017. U sadašnjosti sarađujem sa časopisom "Nový život" kao članica redakcije, i sa organizacijama, kao što je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, čija sam članica, Novosadskom novinarskom školom, časopisom "Politikon" i dr. Sa porodicom živim, stvaram i radujem sa životu u Magliću.

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.