Kako su realizovane javne nabavke u Bačkom Petrovcu u 2022. godini

Više od polovine javnih nabavki koje je sprovela Opštinska uprava Bački Petrovac protekle godine imala je samo jednog ponuđača.