Društvo

Rekonstrukcija stare evangeličke crkve u Magliću ni posle dve godine nije završena

Iako je rok za završetak spoljašnjeg uređenja objekta nemačke evangeličke crkve u Magliću prvi put istekao 9. decembra 2019. godine, a radovi su u više navrata produžavani, saga o rekonstrukciji se nastavlja. Realizacija projekta sanacije sakralnog objekta za potrebe multifunkcionalnog kulturnog prostora, za koju je bačkopetrovačka opština dobila sredstva od republičkog ministarstva kulture, u okviru konkursa “Gradovi u fokusu 2019.”, ove jeseni dobija i nove „zaokrete“.

Jedan od razloga pomeranja roka završetka radova, koji je pomeren za kraj kalendarske 2020. godine je i neblagovremeno izmeštanje nelegalno postavljenih antena telekomunikacionih operatera koji su bili postavljeni u zvoniku i unutrašnjosti nekadašnje crkve.

“Na mnogobrojne intervencije Milana Jandrića iz nadzornog organa i opštinskog  inspektora za zaštitu životne okoline Tatjane Miline Turanove, ove antene su uklonjene u oktobru ove godine i time su stvoreni uslovi za ugradnju prozora u zvoniku i završetak rekonstrukcije”, navodi se u dopisu Udruženja za promociju sporazumevanja naroda, negovanja kulture i zavičaja izmedju grada Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac koji je na adresu Opštine Bački Petrovac poslat još 16. novembra.

Ipak, uslovi se 27. oktobra na 9. sednici Opštinskog veća opštine Bački Petrovac ponovo komplikuju. Na ovoj sednici donet je zaklјučak kojim „Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglić da kao trenutni korisnik nepokretnosti izda u zakup deo objekta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac – zgrade drugih verskih zajednica broj 1, površine u gabaritu 565 m2, građevinske površine 565 m2, izgrađenoj na katastarskoj parceli broj 1416 i upisanoj u listu nepokretnosti broj 8 k.o. Maglić zainteresovanim telekomunikacionim kompanijama radi instaliranja njihove opreme“.

Udruženje: Odluka doneta na osnovu neprecizne i netačne konstatacije da je objekat u korišćenju SPC

Udruženje za promociju sporazumevanja naroda, negovanja kulture i zavičaja izmedju grada Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac u svom dopisu tvrdi da je ova odluka doneta “na osnovu neprecizne i netačne konstatacije da je objekat u korišćenju SPC, kao i da bi bilo koja od aktivnosti na izdavanju ovog objekta za neku drugu delatnost u objektu, onemogućila realizaciju međunarodnog projekta partnerskih gradova Kirchheim unter Teck i Bačkog Petrovca.” Kao dokaz za ovu tvrdnju, između ostalog, uz dopis je predat izvod iz katastra iz 2019. godine.

Sporazum između Udruženja i Opštine Bački Petrovac kao dokaz donatorskoj pomoći Udruženja u iznosu od 40 hiljada evra

Radomir Zotović, koji je ispred ovog Udruženja podpisao dopis, navodi da bi ovim bila “naneta nenadoknadiva šteta ugledu i  kredibilitetu opštine Bački Petrovac, ugledu Udruženja i partnerskoj saradnji dva grada.”

Zotović podseća da je lokalna samouprava Bačkog Petrovca paralelno sa rekonstrukcijom objekta, za koju je sredstva dobila od ministarstva kulture, pristupila izradi idejnog projekta sanacije, konzervacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta nekadašnje evangeličke crkve u Buljkesu, sa pretvaranjem dela tavanskog prostora u potkrovnu etažu, izgradnjom tehničke etaže i podruma,  za potrebe muzejsko-obrazovnog i kulturnog centra.  

“Ovaj posao je poveren d.o.o. STUDIO D ART Dr Dubravke Đukanović, dipl.inž.arh.  iz Novog Sada. Idejni projekat je urađen i predat odeljenju za izdavanje građevinskih dozvola opštine Bački Petrovac, gde je odbijen iz razloga što opština u to vreme nije rešila izmeštanje antena telekomunikacionih operatera i nije dostavila račun o plaćanju električne energije. O ovom problemu obavljen je razgovor sa predsednikom opštine Jasnom Šproh na kome su prisustvovali projektant Dr Dubravka Đukanović  i Radomir Zotović, koordinator projekta Gradovi u fokusu“, navodi se u dopisu.

Deklaracija, odnosno uslovi pod kojima Udruženje prikuplja donacije za sledeću fazu rekonstrukcije, kao deo Sporazuma podpisanog od strane Opštine Bački Petrovac i Udruženja dana 10. decembra 2019. godine

Podsećamo i na to da u februaru 2019. godine u gradu Kirchheim unter Teck, partnerskom gradu Opštine Bački Petrovac, formirano „Udruženje za promociju sporazumevanja naroda, negovanja kulture i zavičaja izmedju grada Kirchheim unter Teck i opštine Bački Petrovac“ čiji je cilj promocija partnerskih odnosa izmedju opštine Bački Petrovac i grada Kirchheim unter Teck na području kulture, sporazumevanja naroda i brige o zavičaju.

Ovo udruženje, u čijem fokusu je „zajednička težnja da se sačuva spomen na nemačko i drugo stanovništvo naselja Bački Maglić, da se obnovi zgrada crkve iz doba Bulkesa i da se tamo smesti centar dokumentacija”, sakupilo je 40 hiljada evra donatorske pomoći za rekonstrukciju i sanaciju objekta evangeličke crkve i permanentno radi na obezbeđivanju sredstava za drugi deo projekta pretvaranja objekta u multifunkcionalni kulturni prostor.

“O ovoj aktivnosti potpisani su sporazumi opštine Bački Petrovac i Udruženja”, navodi se u pomenutom dopisu, koji za sada ostaje bez zvaničnog odgovora.

Pročitajte i tekst Decentralizacija kulture u vidu obnove stare crkve u Magliću

Portal „Storyteller“ uputio je juče dopis Opštini Bački Petrovac sa novinarskim pitanjima, u kojima je pokušao da sazna na osnovu čega je 27. oktobra na sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac donet pomenut zaklјučak kojim bačkopetrovačko opštinsko veće daje saglasnost Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglić da izda u zakup deo objekta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i da li je objekat stare evangeličke crkve u Magliću još uvek u javnoj svojini, ako da, kako je moguće da je javna svojina, odnosno njen deo dat na korišćenje jednoj crkvenoj opštini? Odgovore do objavljivanja ovog teksta nismo dobili.


Želite da dobijate zanimljive članke od Storytellera u mejlu? Prijavite se za newsletter.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Volim život, novinarstvo i digitalno vreme. Zato sam i postala transmedijalna pripovedačica. Pre toga sam od 2013. do 2017. bila odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. Od januara 2009. do februara 2013. bila sam koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila sam kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina.
Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila sam predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“. Dobitnica sam Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu, nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu, "Jan Makan st." za 2016., koje dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara i godišnje nagrade NDNV-a za izveštavanje u medijima na jezicima nacionalnih manjina i za interkulturalnost u medijima za 2017. U sadašnjosti sarađujem sa časopisom "Nový život" kao članica redakcije, i sa organizacijama, kao što je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, čija sam članica, Novosadskom novinarskom školom, časopisom "Politikon" i dr. Sa porodicom živim, stvaram i radujem sa životu u Magliću.

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.