Kultúra iná

STORYTELLER NA SCÉNE SVD & PDD: Svetlo na profesionálnej scéne slovenského divadelníctva vo Vojvodine alebo 15 rokov divadelného profesionalizmu

Foto: Unsplash
[dropcap style=“no-background“] N [/dropcap]ajstaršia autochtónna forma umeleckého prejavu slovenského dolnozemského života, ako divadelníctvo na týchto priestoroch definovala profesorka slovenského jazyka, esejistka, publicistka a strážkyňa opravdových kultúrnych, resp. umeleckých a ľudských hodnôt z radov slovenskej vojvodinskej inteligencie Annamária Boldocká-Grbićová, sa na profesionálnej scéne tohto roku dožíva 15 rokov. Vo forme kultúrnej inštitúcie pod názvom Slovenské vojvodinské divadlo Slováci v Srbsku dokazujú, že ikeď sa kultúrny vývoj tunajšej slovenskej komunity pohybuje po sínusoidnej krivke, ako dokonca aj kultúra vôbec a život sám, predsa z času na čas aj divadelná hviezda zajagá a posvieti kroky na ceste umenia.

Slovenské divadlo vo Vojvodine, resp. Srbsku sa už hrá viac ako 150 rokov. Od vtedy, čo v Petrovci 27. augusta 1866 usporiadali prvé slovenské divadelné predstavenie Starý vozka Petra III. Augusta Kotsebue, čím sa prakticky začínajú dejiny divadelníctva tunajších Slovákov, tento druh umenia si vydobylo výsostné miesto v kultúrnom systéme. Práve preto, aj z dnešného hľadiska, čin založenia profesionálnej divadelnej inštitúcie v roku 2003 bolo logickým sledom udalostí a odveký sen plejády ochotníckych a profesionálnych divadelníkov.

Každá nová divadelná sezóna znamená pokračovanie v dlhej tradícii, ale aj hľadanie, skúmanie komunikácie a vytváranie podmienok pre divadlo, ktoré bude schopné reprezentovať slovenské vojvodinské divadelníctvo globálne s nárokom na jeho špecifickú pozíciu a poetiku, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Slovenského vojvodinského divadla.

„SVD spája roztrieštené fragmenty divadelníctva do jednoliateho celku a stáva sa tak terčom úvah a konkretných akcií. Dostáva sa do rúk divadelníkom, výtvarníkom, literátom a hudobníkom, ktorí  vedia, že divadlo je nadčasové, že mýtus o divadle a jeho emotívny korpus neprestane fascinovať.“

Význam Slovenského vojvodinského divadla a vôbec divadla

[dropcap style=“no-background“] Z [/dropcap]a uplynulých 15 rokov šestnásť režisérov/režisériek zo Srbska a Slovenska vyprodukovalo 30 konkrétnych akcií v tvare divadelných predstavení. Boli to drámy, komédie, inscenácie pre dospelých a pre deti, komorné a kočovné, klasické a moderné. Režiséri a režisérky Ľuboslav Majera, Ján Čáni, Miroslav Benka, Ján Makan a Miroslav Fábry, Michal Babiak, Dušan Bajin, Andrej Privratský, Vladislava Fekete, Ivan Blahút, Richrad Sanitra, Fedor Popov, Alexander Bako, Daniela Legíňová-Sabová, Monika Necpálová a Katarína Mišíková-Hitzingerová a ďalší divadelní tvorcovia na scéne a za či pred scénou v spolupráci s predchádzajúcimi, či súčasnými riaditeľmi a riaditeľkami, ktorých funkcie doteraz zastávali Vladimír Valentík, Ján Čáni, Ivana Ilićová, Pavel Čáni, Jaňa Urbančeková-Fejzulahi a Viera Tárnociová-Krstovská, sa v inscenáciách snažili zachytiť súčasné divadelné a, priamo či nepriamo, spoločensko-politické tendencie a trenice, spracované ako divadelný odkaz, memento, výkrik.

Logo osláv 15. výročia Slovenského vojvodinského divadla, ktorého autorkou je Andrea Merníková.

Boli sme alebo sme schopní uchopiť divadelné výstrahy, ktoré neraz poukazovali na neduhy doby, v ktorej žijeme a v ktorej mravnosť akoby už nebola cnosť? Odpoveď zrejme každý nájde v sebe. Slovenské vojvodinské divadlo otvorilo dvere úvah, myšlienok a stanovísk ako len najlepšie mohol a môže v danom čase.

[Best_Wordpress_Gallery id=“29″ gal_title=“Predstavenia SVD“]

Položenie tohto profesionálneho divadla, podobne ako aj ďalších divadiel národnostných komunít vo Vojvodine, je špecifické v porovnaní s inými tunajšími divadlami, čo je v štarte predurčené jeho menšinovým charakterom. To však neznamená aj jeho podradenosť. Slovenské vojvodinské divadlo od samotných začiatkov totiž prihliada na vlastné špecifiká, ktoré ho robia iným, možno práve lákavejším a zaujímavejším, ako aj na aktuálny stav svojich umeleckých a prevádzkových dispozícií. To predovšetkým znamená:

  • nejestvovanie stáleho umeleckého súboru (profesionálnych hercov) a technickej skupiny,
  • nejestvovanie vlastných výrobných dielní,
  • minimálne javiskové, technické a technologické vybavenie scény a štúdia.

Uvedené skutočnosti, ktoré dotvára aj orientácia na súčasnú dramatickú domácu a zahraničnú tvorbu a súčasné divadelné výrazové prostriedky a trendy aj vytvárajú už spomínanú sínuosidnú krivku vývoja Slovenského vojvodinského divadla, ktorý dokonca môžeme pozorovať ako dejiny Slovákov na týchto krážoch. Aj preto, že divadlo poukazuje na náš odveký zápas o integráciu do širšej kultúrnej spoločnosti a o vlastnú emancipáciu. 

Prehľad: 15 okamihov, ktoré poznačili činnosť Slovenského vojvodinského divadla podľa Storytellera

Pozvánka na 23. Petrovské dni divadelné

[dropcap style=“no-background“] P [/dropcap]etrovské dni divadelné vznikli v roku 1996, keď sa Divadlo VHV v Báčskom Petrovci pri príležitosti 130. výročia slovenského divadelníctva rozhodlo založiť tento festival nesúťažného rázu. Toto ochotnícke divadlo zorganizovalo prvých osem ročníkov, avšak už rok po založení Slovenského vojvodinského divadla organizáciu PDD preberá profesionálna divadelná inštitúcia.

Tohto roku budú prebiehať 23. Petrovské dni divadelné, ktoré ani dodnes nezmenili svoju misiu: prezentovať najúspešnejšie divadelné inscenácie profesionálnych divadiel zo Srbska a Slovenska, čím diváci získavajú možnosť na tvári miesta zistiť trendy v súčasnom divadle vôbec a zistiť na akej úrovni je toho času produkcia Slovenského vojvodinského divadla.

Petrovské dni divadelné budú prebiehať v dňoch 21. až 24. septembra v Báčskom Petrovci. Slávnostné otvorenie festivalu pod názvom Viac ako hra bude v znamení 15. výročia Slovenského vojvodinského divadla, kým v posledný festivalový deň do života uvedú brožúrku 15 rokov Slovenského vojvodinského divadla – ostatných 10 sezón, keďže prvých päť je obsiahnuté v brožúrke pod názvom 5 rokov Slovenského vojvodinského divadla.

Erudovaná teatrologička Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, pri príležitosti osláv 150 rokov slovenského divadla v Petrovci napísala:

„Jednou z výsad divadla je jeho kolektívna súhra. Stáročiami sa divadlo menilo, prinášalo nové témy, nové kódy čítania, poznania, raz sa stávalo subjektom, inokedy objektom pozorovania… Ale vždy to bola v zásade súhra istého kolektívu, ktorý vytváral príbehy.“ A dodala, že „slovenské vojvodinské divadlo prežilo najmä vďaka týmto kolektívnym príbehom, ktoré prinášajúc estetické hodnoty, obohacovali aj náš vnútorný a vonkajší svet.“ (Odtlačky minulosti, Vrecková zbierka textov venovaných 150. výročiu slovenského divadla v Petrovci,  Hlas ľudu : Nový Sad, 2016)

Práve tento názor dobre vystihuje aj Slovenské vojvodinské divadlo a Petrovské dni divadelné, lebo divadlo je kolektívny počin, v ktorom dôležitú úlohu zohráva aj divák. Na prežitie nášho divadelníctva musí byť hybnou silou. Diváci, zídeme sa v Slovenskom vojvodinskom divadle…?


Multimediálny projekt pod názvom STORYTELLER NA SCÉNE SVD & PDD vznikol za finančnej podpory Slovenského vojvodinského divadla. Názory a stanoviská vyjadrené v projekte sú zodpovednosťou autorky projektu a nemusia nutne odzrkadľovať stanoviská SVD.

Website | + posts

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI