Vo svete ešte stále vládnu priemyselné záujmy oproti “ozdraveniu” planéty

chrana životného prostredia je téma, ktorá sa, našťastie, stáva čoraz aktuálnejšia. Vieme, že je v posledných štyroch desaťročiach tlak ľudstva na našu planétu čoraz silnejší. Dnes potrebujeme 1,7 planét, aby sa vytvorili zdroje nevyhnutné pre našu súčasnú spotrebu. Tohto roku už od 1. augusta žijeme na ekologický dlh, a zvlášť ustarosťuje údaj, že sa tento…

Read More