Zdenka Valentová-Belićová: „Identita nie je o počte krvných zrniek, ale o kultúre, o národných mýtoch, o autoobraze, o tom, s čím sa stotožňujeme.“

denku Valentovú-Belićovú z Nového Sadu, redaktorku časopisu pre kultúru a literatúru Nový život, prekladateľku, poetku, esejistku, dcéru, sestru, manželku, matku, tetu, priateľku, kolegyňu, možno vnímať aj ako ženu, ktorá sa snaží, čo najsprávnejšie a najhodnotnejšie využiť pridelený údel v harmonických vzťahoch s blízkymi ľuďmi. Takto sa vlastne prihovárala na úvod pri našom rozhovore s ňou. Širšia a užšia (kultúrna)…

Read More