Spoločnosť

V Petrovci a Kulpíne každú chvíľu vypadáva elektrina. Majú občania právo na náhradu škody, ak sa elektrické spotrebiče pokazia v dôsledku častého prerušovania dodávky elektriny?

„Keďže momentálne robím z domu, všímam si ako často elektrina vypadáva a občas je to aj viackrát za deň, čo spôsobilo aj to, že chladnička, ktorú mám sedem rokov od toľkých výpadkov zdochla,“ hovorí Sara Stankovićová z Báčskeho Petrovca. V tejto dedine, podobne ako v Kulpíne, často dochádza do prerušenia dodávky elektriny, neraz aj bez predchádzajúceho upozornenia zo strany prevádzkovateľa.

Sara Stankovićová nie je jediná, ktorá vo svojej domácnosti zažila nepríjemné následky vypadávania elektriny. „Keď som volala majstra, iba skomentoval, že sme asi šiesta domácnosť v týždni, ktorej sa pokazil elektrický spotrebič v dôsledku týchto výpadkov,” rozhorčene vysvetľuje Sara, ktorá už dlho vníma tieto výpadky a roky dozadu, ako sama hovorí, počúva, že sa ľuďom kazí nielen biela technika, ale aj počítače a routeri. „Mne osobne za dva roky vymenili dva routery.“

Výpadky elektriny
Ján Kunčák / Foto: Z osobného archívu

Ján Kunčák, ktorý je už 25 rokov elektroinštalatérom, hovorí, že samotné výpadky elektriny nemajú veľký vplyv na spotrebiče, v prípade, že je dodávka elektriny prerušená napríklad na pol hodiny. „K poruchám na spotrebičoch prichádza vtedy, keď opätovne zapájajú elektrinu, čiže, keď prichádza ku krátkodobému a frekventnému vypájaniu – zapájaniu. Tieto oscilácie napätia vyvolávajú poruchy na elektronických častiach spotrebičov, a tých je čoraz viac,“ hovorí Kunčák a dodáva:

„Na klasické spotrebiče, akými sú ako staré sporáky, bojleri a hriačky, to nevplýva. Ale počítače a všetky digitálne spotrebiče neznášajú oscilácie v napätí. Jediné, čo môže pomôcť, je namontovať UPS, bateriový záložný zdroj, tam, kde sa dá.“

Elektroinštalatér z Petrovca v prípadoch, keď sa elektrický spotrebič pokazí v dôsledku výpadku elektriny, odporúča datovať, kedy prišlo k výpadku a k poruche, a podať sťažnosť Elektrohospodárstvu Srbska (tzv. EPS). „EPS vie dať odškodné, ale neviem, či majú určenú hodnotu, od ktorej vyplácajú alebo hradia všetko,“ hovorí Ján Kunčák.

O úhrade škody ako jednom z možných riešení pre domácnosti, ktoré priamo cítia následky častých výpadkov elektriny, uvažuje aj Sara Stankovićová. „Považujem, že by Elektrovojvodina mala občanom, užívateľom jej služieb, buď znížiť poplatky, nakoľko sme nútení kvôli ich chybe kupovať nové spotrebiče, alebo poskytnúť zľavy na techniku, ktorá sa zo spomínaných dôvodov pokazila.“

Ako nahradiť škodu v prípade pokazeného elektrického spotrebiča?

Odberatelia elektriny majú právo na náhradu škody, ak im časté výpadky elektriny zničia elektrické zariadenia. Iná je vec, či sa im aj podarí toto právo uplatniť.

„Odberatelia môžu podať žiadosť o náhradu škody prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ktorý je povinný o žiadosti rozhodnúť a v prípade, že odberateľovi nevyhovie, môže uplatniť svoje práva prostredníctvom súdu“, píše v dopise Ministerstva baníctva a energetiky.

Výpadky elektriny
Mediácia ako jeden zo spôsobov doriešenia problému / Foto: Pixabay

Podľa slov Jovanky Nikolićovej, právnej poradkyne v Asociácii spotrebiteľov Srbska (APOS), ide o mimoriadne dôležitú tému, pretože veľmi často prichádza k týmto situáciam, najmä v malých mestách v celom Srbsku. „Spotrebitelia to môžu dosiahnuť iba v súdnom konaní, pretože len na ten spôsob môžu niečo také dokázať. Potrebné je vykonať expertízu (znalecký posudok), predložiť súdu a riešiť problém v súdnom konaní,“ hovorí Nikolićová a dodáva:

„To neznamená, že by sa v súdnom konaní všetko vyriešilo v prospech spotrebiteľov. Otázkou je, ako by súd vyhodnotil dôkazy, tiež, ako by sa expertíza vykonávala, v akej chvíli a podobne. Možno jedným z dobrých spôsobov, ako vyriešiť tento problém, ktorý evidentne ničí všetky zariadenia v obytnom priestore, by bola mediácia, ktorá je teraz na základe Zákona o ochrane spotrebiteľov povinným krokom a poskytovateľ služieb musí akceptovať mediáciu ako spôsob riešenia problému.“

Vo všetkých situáciách, keď spotrebitelia majú problém s poskytovateľom služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, nielen v zmysle elektrického prúdu, Zákon o ochrane spotrebiteľov ručí ochranu pred pozastavením poskytovania služby, kde sa poskytovateľ služby nazýva obchodník a je jasne uvedené: Obchodník môže pozastaviť poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ak spotrebiteľ nevyrovná svoje doterajšie záväzky za poskytnuté služby do dvoch mesiacov odo dňa splatnosti záväzku.

Nikolićová poukazuje aj na to, že dodávateľovi tepla je zákonom zakázané prerušiť poskytovanie služieb dodávky tepla, teda dodávky elektriny alebo plynu spotrebiteľovi na vykurovanie počas vykurovacieho obdobia, ak v domácnosti žije ohrozený spotrebiteľ skrze veku, osobitných potrieb alebo choroby.

Dodávka elektriny v domácnostiach a zákonné predpisy

Dodávku elektriny v domácnostiach upravuje Zákon o energetike. Okrem toho existujú podzákonné predpisy, ktoré upravujú niektoré otázky súvisiace s dodávkou, ako napríklad Nariadenie o podmienkach distribúcie a dodávky elektriny a Pravidlá o zmene dodávateľa.

Výpadky elektriny
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Elektrodistribúcia Srbska s.r.o. Belehrad je zodpovedný za bezpečnú, spoľahlivú a zabezpečenú prevádzku distribučnej sústavy a kvalitu dodávky elektriny. / Foto: Pixabay

„Podľa Zákona o energetike dodávku elektriny domácnostiam a maloodberateľom ako verejnú službu vykonáva dodávateľ, ktorého v súlade so zákonom určí vláda, v tomto prípade pobočka VP EHS Pobočka Zásobovanie Belehrad. Na webovej stránke VP „Elektrohospodárstvo Srbska“ je uvedený link na EPS vo vašom meste podľa toho, kde pri každom meste nájdete kontaktné telefónne číslo a adresu organizačnej zložky garantovaného dodávateľa. V konkrétnom prípade pre Báčsky Petrovec sa dodávateľ nachádza na ulici 14. Slovenskej údernej vojvodinskej brigády (tel.: 021 / 780-041)“, píše sa v dopise Ministerstva baníctva a energetiky.

Od spomínaného ministerstva sa dozvedáme, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy Elektrodistribúcia Srbska s.r.o. Belehrad je zodpovedný za bezpečnú, spoľahlivú a zabezpečenú prevádzku distribučnej sústavy a kvalitu dodávky elektriny.

„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný informovať koncových odberateľov o prerušení dodávky elektriny z dôvodu prác na údržbe a rozširovaní distribučnej a prenosovej sústavy, z dôvodu porúch a iných krátkodobých porúch v prevádzke sústavy a realizácie plánov na obmedzenie dodávok elektriny v prípade všeobecného nedostatku, prostredníctvom médií a svojej webovej stránky,“ píše sa v dopise Ministerstva baníctva a energetiky.

V opačnom prípade sa prostredníctvom webovej stránky www.elektrodistribucija.rs možno informovať o plánovaných odstávkach alebo na telefónnom čísle distribučnej oblasti Nový Sad 021 / 4821 222.

„Veľmi často, keď ide o veľké poruchy, sú informácie podávané prostredníctvom médií,“ uvádza spomínané ministerstvo.

Podporte Storyteller – TU!

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.