Search and Hit Enter

Výskum: Aký je sociálny etnický odstup v Srbsku?

Aký je etnický odstup medzi väčšinou a menšinami v Srbsku, ako aj medzi samotnými menšinami, je otázkou, na ktorú by mal odpovedať výskum Inštitútu sociálnych vied.

Riaditeľ inštitútu Goran Bašić hovorí, že cieľom výskumu je zistiť, ako opatrenia prijaté v oblasti menšinovej politiky prispeli k sociálnej integrácii národnostných menšín v Srbsku.

„Základnou myšlienkou tohto výskumu je identifikovať a vysvetliť príčiny tohto javu, okrem toho aj určiť stupeň medzietnickej vzdialenosti,“ uviedol Bašić.

Ako uvádzajú v inštitúte, v tomto výskume sa zameriavajú na Srbov ako na dominantný národ a „autochtónne“ národnostné menšiny: Albáncov, Bošniakov, Chorvátov, Maďarov, Rómov, Rumunov, Slovákov.

Anketa sa môže vyplniť online na tomto linku: https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/20202.

Prieskum sa líši od predchádzajúcich prieskumov v tom, že sa pokúsi zhromaždiť čo najviac respondentov na zostavenie reprezentatívnej vzorky pre väčšinovú a menšinovú populáciu a bude zahŕňať štandardné sociálno-demografické premenné, ako sú: pohlavie, vek, úroveň vzdelania, úroveň urbanizácie miesta.

Ústav pre s

Osobitná pozornosť sa venuje sociálno-psychologickým faktorom, predovšetkým faktorom, ako sú autoritatívnosť a orientácia na sociálnu dominanciu.

Výskum sa realizuje v spolupráci s Centrom pre etnický výskum s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.

Inštitút sociálnych vied má bohaté skúsenosti so štúdiom medzietnických vzťahov, počas 60-ročnej existencie pripravil niekoľko štúdií o etnickom odstupe, zatiaľ čo Centrum pre etnický výskum od svojho založenia skúma fenomén etnicity a multikulturalizmu.

No Comments

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.