Spoločnosť

Mladí sa najľahšie rozhodnú darovať krv, keď to vidia od svojej rodiny

Červený kríž

Červený kríž pestuje sedem základných princípov, či hodnôt: ľudskosť, nestrannosť, neutralitu, nezávislosť, dobrovoľnú službu, jednotu a svetovosť.  Vďaka týmto siedmym jednoduchým slovám každá organizácia Červeného kríža rastie a jej práca nie je len obyčajnou prácou, ale poslaním. Tak je tomu aj v Obecnej organizácii Červeného kríža Báčsky Petrovec, čo nám potvrdzuje aj Mariana Valtner, tajomníčka OO ČK BP.

Činnosť Červeného kríža si obyvkle spájame iba s darcovstvom krvi, ikeď táto organizácia nie je iba o tom. Avšak rozhovor predsa začíname s touto témou, pretože práve tento týždeň v obci Báčsky Petrovec boli aktuálne akcie darcovstva krvi. Aký je vlastne záujem občanov tejto obce o tento šľachetný čin?

 Mariana Valtner:   Predovšetkým by som chcela ozrejmiť úlohu Červeného kríža v darcovstve krvi. Akcie dobrovoľného darcovstva krvi organizácie Červeného kríža iba organizujú. Realizuje ho tím Ústavu pre transfúziu krvi Vojvodiny. Čiže my sme tu na to, aby sme ľudí spoznali s procesom, motivovali ich a vysvetlili koľko je dôležité, aby darcovstvo bolo konštatné a aby sa počet darcov zvyšoval. Občania Báčskopetrovskej obce boli vždy humánni a veľmi dobre zoznámení s darcovstvom krvi. Do roku 2017 sme každý rok boli medzi najhumánejšími prostrediami v Srbsku podľa percentuálneho podielu darcov na celú obec. Máme nádej, že sa nám podarí zasa posilniť kruh najhumánnejších ľudí, ktorí zasa rozšíria tento humánny čin už či na svojich členov rodiny alebo na príbuzných.

Koľko ľudí vlastne má darcovské knižočky, koľko je aktívnych darcov krvi v petrovskej obci a aká je ich demografia?

 Mariana Valtner:   Koľko presne darcov v našej obci existuje je trochu naročné povedať, lebo sú aj takí darcovia, ktorí pravidelne darujú krv iba v Ústave pre transfúziu krvi Vojvodiny. Takže presný počet darcov, ktorí aspoň raz darovali je tažko povedať, lebo je on veľmi meniteľný. To, čo môžeme určite povedať je, že za posledných 10 rokov v našej obci bolo vyše 1200 darcov krvi. Niektorí už nie sú medzi nami, iní zasa už nemôžu darovať krv už či kvôli vekovej hranici alebo kvôli zdravotnej situácii. Aj v tejto oblasti života sa cíti odchod našich občanov do zahraničia, medzi ktorými sú aj naši darcovia krvi. Takže v posledných rokoch je situácia taká, že môžeme počítať zhruba 250 aktívnych darcov krvi v našej obci, medzi nimi su zväčša muži vo veku 30 až 50 rokov. Ale musím spomenút aj ženy, ktoré sú aktívne v darcovstve a pravidelne sa zúčastňujú na akciách..

Koľko je mladých darcov krvi – majú vôbec záujem mladí o darcovstvo, aké je ich stanovisko v tomto zmysle, keďže ste dosť v teréne, okrem iného aj v školách?

 Mariana Valtner:   Mladí sa najľahšie rozhodnú darovať krv, keď to vidia od svojej rodiny a najviac od rodičov. Máme krásny príklad Vladimíra Krnáča, ktorý dal viac ako stokrát krv a keď už nemohol viac byt darcom kvôli veku, jeho deti pokračujú po jeho stopách a zvlášť synovia, ktorí sú pravidelní na našich akciách. Snažíme sa mladých aktivovať a zapojiť do šírenia tohto humánneho činu. Práve teraz je aktuálna výzva pod názvom Krv znamená život, v ktorej sa mladí v základných a stredných školách zapájajú do motivovania potenciálnch darcov prostredníctvom kreatívneho spôsobu, už či literárne, výtvarne alebo graficky. Taktiež ih zapájame do akcií ako dobrovoľníkov, kde sú prítomní na samotnej akcii, majú na starosti evidenciu a pomáhajú darcom, ak je to potrebné. Na ten spôsob sa spoznajú s procesom darovania krvi a máme nádej, že sa tak jedného dňa, keď naplnia 18 rokov aj sami stanu darcami.

Prečo je darcovstvo krvi dôležité?

 Mariana Valtner:   Vďaka vyspelej medicíne, dnes sa môžu mnohé choroby lahšie a úspešnejšie liečiť práve jednotkami krvi. Je to vyspelá metóda, kedy sa krv rozkladá a na ten spôsob teoreticky jedna jednotka krvi može zachránit aj tri osoby. Keď príde k nehode, vtedy je potrebné reagovať súrne a v tých chvíľach na organizovanie akcií darcovstva času niet, preto je dôležité, aby krvi bolo nadostač a aby krv čakala na pacienta a nie pacient krv.

V opise činnosti Červeného kríža sú aj kurzy prvej pomoci. Na aký spôsob ich realizujete a aká je vaša doterajšia skúsenosť v tejto oblasti. Vieme poskytnúť prvú pomoc, keď je to nevyhnutné?

Prvá pomoc je niečo, čo sa Červený kríž snaží rozšírit na každého občana bez ohľadu na vek. / Foto: Obecná organizácia Červeného kríža Báčsky Petrovec
 Mariana Valtner:   Prvá pomoc je niečo, čo sa snažíme rošírit na každého občana bez ohľadu na vek. Červený kríž Bačsky Petrovec má zateraz jednu prednášateľku prvej pomoci Miladu Stankovićovú, ktorá sa snaží spoznať našich občanov s poskytovaním prvej pomoci – od tých najmladších v základných školách až po našich najstarších občanov. Tento rok máme v pláne vyškoliť ešte troch prednášateľov prvej pomoci. V miestnostiach Červeného kríža konáme dva typy kurzov: zakladný v trvaní 6 hodín a pokročilý v trvaní 12 hodín. Po skončení, kazdý frekventant dostane certifikát, ktorý trvá 5 rokov. Na tieto kurzy sa môže prihlásiť každý záujemca, či záujemkyňa.

V zakladných a stredných školach, zvlášt v žiackom domove a v rôznych združeniach mávame rôzne ukážky ako poskytnúť prvú pomoc.

Často vás ako tajomníčku Obecnej organizácie červeného kríža Báčsky Petrovec môžeme stretnúť v školách. Prečo je dôležitá práca s deťmi?

 Mariana Valtner:   Každoročne v prvý májový týžden si pripomíname Týždeň Červeného kríža a vtedy zoznamujeme prvákov s našou organizáciou a prijímame ih do dorastu Červéneho kríža. Každý dôležitý dátum, ktorý suvisí s hodnotami Červeného kríža zaznamenávame medzi žiakmi, už či základnej školy alebo strednej. Dôležité je, aby sa mladí zoznamovali o činnostiach Červeného kríža, aby vedeli na aký spôsob sa možu zapojiť, prečo treba byť humánny a koľko je dôležité, aby sme cítili aj potreby iných a vedeli na aký spôsob im pomôcť. Taktiež sú tu aj prednášky o zdravých spôsoboch života a o rôznych prevenciách.

Dobrovoľníctvo je termín, ktorý je v Červenom kríži veľmi dôležitý. Koľko je v Petrovci dobrovoľníkov Červeného kríža a čo je náplňou ich angažmánu?

 Mariana Valtner:   Dobrovoľníci Červeného križa su stĺpy našej organiácie. V tom je podstata: humánna činnosť bez očakávania, aby sa ona niečím iným nahradila, okrem a iba pocitom, ktorý poznajú iba ľudia, ktorí pomáhaju iba z altruistických dôvodov. Každý dobrovoľník má svoje motívy, ktoré sa rozlišujú. Niekomu je okrem toho, aby pomohol, jeden z motívou, aby prišiel medzi ľudí, porozprával sa. Keď citi, že má svoju skupinku, kde ho niekto počuje a pritom sa cíti aj užitočným, ihneď ma väčšiu motiváciu pre každý deň. Naša organizícia počíta vyše 20 dobrovoľníkov, prevažne sú to ženy, ale medzi nimi sú aj aj muži a mladí.

Čím sa ešte zaoberáte v Obecnej organizácii Červený kríž?

 Mariana Valtner:   Červený kríž je činný v desiatich oblastiach: organizácia a rozvoj, motivácia občanov v dobrovoľnom darcovstve krvi, zdravotno-preventívna činnosť, prvá pomoc, dorast a mladí, sociálna činnosť, činnosť v nehodách, služba pátrania, difúzia Červeného krža a medzinárodna spolupráca. Každá z týchto oblastí sa ďalej rozvetvuje a môžeme povedať, že sa Červený kríž ako organizácia môže zapojiť takmer do každej činnosti, ktorá pomôže nielen ľuďom, ale aj našej planéte. Tak napríklad od minulého roka Črevený kríž apeluje, aby sa ľudia zapájali aj do činností, ktoré spoznávajú našich občanov a zapájajú ich aj do aktivít, ktorými sa chráni naša planéta a šíri povedomie, koľko je dôležiité, aby sme ju chránili. Jedna z takých aktivít našej organizácie je práve zbierka elektroniceho odpadu, ktorá počas celého roka, a prostriedky, ktore sa dostanú pre odber sú vždy určené na humánny účel.

Aké je miesto petrovského obecného Červeneho kríža v systéme Červeného kríža Srbska?

 Mariana Valtner:   Obecná organizácia Červeného kríža Báčsky Petrovec je predovšetkým podriadená Červenému krížu Vojvodiny. Pre každú z horespomenutých oblastí máme odborníka, s ktorým komunikujeme a ktorý nás vedie a informuje. Červeny kríž je organizácia, v ktorej je u každého, kto pracuje v nej alebo je dobrovoľník prítomný pocit akoby sme sa poznali dlhé roky a každý je ochotný pomôcť koľko môže. Žiaľ, nestretávame sa s kolegami naživo často, ale keď sa to stane, vždy je výnimočná atmosféra, pri ktorej sa v každej chvíli, – hoci len pri kávičke – dajú naučiť mnohé lekcie.

Fotografie na titulnej ilustrácii: Obecná organizácia Červeného kríža Báčsky Petrovec

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Reklama

PODKAST

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI