Kultúra iná

DIDA & STORYTELLER: Ako ochotníci vyrozprávali divadelné príbehy na festivalovom javisku v Pivnici

Foto: Tiana Kolárová

Cena Storytellera za najúspešnejšie vyrozprávaný príbeh prostredníctvom divadelného predstavenia a vynikajúcu stimuláciu pôžitku a zážitku z divadelného umenia sa na 24. festivale divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2018 sa dostala do rúk Divadla VHV z Báčskeho Petrovca za predstavenie Úplný Gogoľ v réžii Maríny Dýrovej, kým Cena Storytellera za najúspešnejšie vyrozprávaný príbeh pre deti a vynikajúcu súhru detskej tvorivosti a učiteľskej profesie virtuálne odcestovala do Základnej školy 15. októbra v Pivnici za predstavenie Kapitán John Peoplefox v réžii Jarmily Čobrdovej a Vesny Kámaňovej. 🙂


Príbeh  festivalu DIDA 2018 možno zaradiť do kategórie podujatí organizačne uspešne zdolaných s dramatizujúcimi prvkami, na ktoré však Divadlo Janka Čemana ako organizátor nemalo žiadny vplyv. Ide totiž o výpadky elektriny počas divadelných predstavení, ktoré však neznechutilo ani organizátorov a už vôbec sa nedali zmýliť herci a divadelné súbory, ktoré práve boli na javisku.  Ak sa osud, či nervy chceli pohrať s pivnickými ochotníckymi divadelníkmi, ktorí už teraz začínajú uvažovať nad obsahom nasledujúceho a to jubilejného ročníka, veru si pomýlili adresu. Pivničanov len tak neznechutíš, hoci by si sa snažil ako obluda z predstavenia Kapitán John Peoplefox. Elektrinová obluda skončila rovnako ako v predstavení: úplne zničená urgenciou správnych ľudí. 

Príjemní hostitelia, ochotní pomôcť, poradiť, vypiť si kávu s hosťujúcimi divadelnými súbormi, porozprávať sa, dokonca vypočuť si kritiku bez štipky urazenosti, plynulý sled bohatého hlavného a sprievodného programu. Takto ďalej kvitujeme pivnický divadelný festival, ktorý je už za nami. Komunikácia s novinármi a médiami tiež bola na úrovni, ako aj zmysel pre detaily, akými napríklad boli darčeky v tvare medovníčkov ozdobených „slovenskou“ modrou aj s podobizňou Janka Čemana, pivnického spisovateľa a dramatika, ktorého meno nosí tamojšie ochotnícke divadlo. Vnímavý pozorovateľ, a zvlášť ocenení divadelníci si museli všimnúť, že sa im tohto roku do rúk nedostali iba diplomy s popisom názvu ceny, ale aj sošky – soška podobizne Janka Čemana pre rovnomennú cenu a každá ďalšia cena osobitné sošky vyrobené zo starých červených tehál.

Ceny na festivale DIDA 2018

Niekto spomínal festivalové ceny a ocenených? 🙂

Okrem toho, že Storyteller ako osobitná porota udelil dve virtuálne ceny, predsa sú významnejšie ceny tie, ktoré udeľuje porota v zložení Dr. Zuzana Týrová, Zuzana Tárnociová a Vladimír Valentík, hoci nie všetci účastníci – tak divadelníci, ako diváci – sa nezhodli sa s nimi. Možno práve preto sa v zákulisí dosť diskutovalo o potrebe upresňovania festivalových pravidiel, čo je už na organizačnom výbore, a o udelených cenách, čo je opäť zodpovednosťou členov poroty.

Akokoľvek, divadelné výkony všetkých 14 zúčastnených súborov, z ktorých deväť súťažilo o niekoľko festivalových cien, boli dobré – v niektorých prípadoch možno hovoriť v superlatívoch, hoci možno neboli zaradené do kategórie súťažiacich predstavení, u niektorých o nižšej kvalite, ale kvitovať treba, že všetci splnili svoju úlohu, poslanie a želanie: na divadelných doskách sa zabávali, hrali, obecenstvu ponúkli buď zábavu, alebo možnosť katarzie, či očisty, a zároveň prispeli k rozvoju slovenského divadelníctva a k zachovávaniu slovenskej hovorenej reči.

[Best_Wordpress_Gallery id=“18″ gal_title=“Divadelné predstavenia na festivale DIDA 2018″] [column column=“one-half“] CENY – DIDA 2018

Cena Janka Čemana za najautentickejší obraz života dolnozemských Slovákov:

Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica za divadelné predstavenie Nový Protheus v réžii Svetlany Gaškovej.

Cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora: Dragan Karlečík za inscenáciu Nový Protheus.

Cena za dramatizáciu, alebo dramaturgiu: Vlatko Miksád za dramatizáciu textu autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej Pätnásťročná.

Cena Elenky Hložanovej: Daniela Legíňová-Sabová za dramatizáciu slovenskej ľudovej rozprávky Múdry Maťko a blázni v predstavení Za horami, za dolami, behá Maťko za bláznami, v podaní členov KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca.

Prvá herecká cena: Ivan Cicka z Kovačice, za stvárnenie postavy Vika, v predstavení Nový Protheus.

Druhá herecká cena: Martin Červený z Báčskeho Petrovca, za stvárnenie postavy Maťka, v predstavení Za horami, za dolami behá Maťko za bláznami.

Dve tretie herecké ceny: Jana Čizmanska z Kysáča za stvárnenie Sudičky Pribiny v predstavní Žeby takto? a Andrej Simendić zo Starej Pazovy za stvárnenie postavy Kniha, v predstavení Zmätok v knihe.

Cena za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora: Diabol v raji manželskom, autora Ferka Urbánka, ktoré podali členovia SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, v réžii Aničky Balážovej. [/column]

Porota vo svojej správe zhodnotila, že „všetky podmienky v súťaži o všetky ceny splnilo 6 divadelných predstavení:

  • Žeby takto? režiséra a autora Jána Privizera na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Jelenček, v podaní detí Ochotníckeho divadlo KC Kysáč,
  • Pätnásťročná autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej, v dramatizácii a réžii Vlatka Miksáda v podaní detí Slovenského kultúrno-osvetového spolku Erdevík,
  • Za horami, za dolami behá Maťko za bláznami režisérky a autorky Daniely Legíňovej-Sabovej na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Múdry Maťko a blázni, v podaní detí KUS Petrovská družina Báčsky Petrovec,
  • Zmätok v knihe autoriek Aničky Balážovej a Maríny Havranovej, v réžii Aničky Balážovej, Ivana Ječmena, Maríny Havranovej a Lýdie Gedeľovskej a v podaní detí ZŠ Janka Čmelíka zo Starej Pazovy,
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení autorky a režisérky Jarmily Mudrochovej v podaní detí Matice slovenskej Ilok, Slovenský kultúrno-osvetový spolok Ľudovíta Štúra,
  • Nový Protheus autora Dragana Karlečíka, v réžii Svetlany Gaškovej a v podaní Kolektívu kreatívnych amatérov Kokram, Kovačica.

Keďže nasledujúce 3 inscenácie  mali slovenského autora v širšom slova zmysle, teda nie z Dolnej zeme a v inscenácii sa nehovorí o živote Slovákov na Dolnej zemi, iba o cenu za najúspešnejšie predstavenie súťažili:

  • Tajomný šepot autora Václava Šuplatu, v réžii Jaroslava Šimona a v podaní Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice,
  • Konečná stanica autora Stanislava Štepka, v réžii Alexandra Baka a podaní ochotníkov Kultúrno-umeleckého spolku Zvolen Kulpín,
  • Diabol v raji manželskom, autora Ferka Urbánka,  režisérky Aničky Balážovej a v podaní ochotníkov SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova.

Porota kvituje, že DIDA 2018 priniesla 3 nové autorské divadelné inscenácie: Nový Protheus, Komu sa nelení, tomu sa zeleníZmätok v knihe,  3 nové dramatizácie: Žeby takto?, PätnásťročnáZa horami, za dolami behá Maťko za bláznami, 86 súťažiacich hercov a 9 súťažiacich inscenácií za najúspešnejšie predstavenie. Novinkou je, že od tohto roku súťažia aj nové texty, alebo dramatizácie pre detské divadlo o Cenu Elenky Hložanovej.

„DIDU hodnotíme takto: do počtu súťažiacich divadelných predstavení priemerná, viac bolo detských predstavení ako pre dospelých, ale tieto detské predstavenia boli naozaj povšimnutiahodné, /pripomínam aj to pivnické /, a niektoré prekonali aj predstavenia pre dospelých. Dobre je to. Dobre je, lebo nádej zostáva. Teda slovenské divadelníctvo prežije! Ak budeme na ňom takto a ešte lepšie pracovať,“ uvádza sa v oficiálnom hodnotení poroty.

Sprievodné programy na festivale DIDA 2018

Sprievodné programy sa tiež vydarili. Tradičné Vítanie jari so Slovenským vydavateľským centrom spestrili žiaci Základnej školy 15. októbra, ktorí so svojou učiteľkou Tatianou Kolárovou pripravili hravý program utkaný z úryvkov z najnovších kníh pre deti z produkcie SVC a zároveň bola prezentovaná aj monografia Filip Lašut – pocta divadelnému fotografovi, ktorú predstavil jeho syn Michal Lašut, prízvukujúc, že jeho otec bol častým hosťou aj na pivnickom festivale DIDA.

Vladimír Brňa, Zoroslav Jesenský, Vladimír Valentík a Michal Lašut

Divadelné plagáty majú významnú úlohu v dotváraní celkového obrazu o divadelnom predstavení a preto sa už druhý rok zaradom na festivale DIDA konala výstava plagátov predstavení, ktoré sa tohto roku predstavili v Pivnici. Zo 14 divadelných inscenácií, ktoré sa zúčastnili na festivale DIDA buď ako hosťujúce alebo ako súťažiace, až 11 malo vypracovaný plagát, ktorý súťažil o cenu za najkreatívnejší plagát. Komisia v zložení Andrea Merníková, Vlasta Bolehradská a Miroslav Pap udelili tri rovnoprávne ceny za najkreatívnejší plagát a to Anne Máľachovej, autorke plagátu Úplný Gogoľ pre Divadlo VHV Petrovec, Báčsky Petrovec, Miroslavovi Harbulovi, autorovi plagátu Tilda pre Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec a Jánovi Puškárovi, autorovi plagátu Nový Protheus pre KOKRAM, Kovačica.


Komisia sa rozhodla udeliť aj pochvalné diplomy autorom plagátu pre divadelnú inscenáciu Kapitán John Peoplefox, ktorý vypracovali žiaci ZŠ 15. októbra: Kristiánovi Baďurovi, Borisovi Badinskému a Miroslave Kolárovej.


Andrea Merníková (prvá zľava) a Zvonimír Pudelka (posledný zľava) s niektorými odmenenými žiakmi

V spolupráci Ochotníckeho divadla Janka Čemana a Základnej školy 15. októbra v Pivnici vznikla výtvarná súťaž a výstava na tému Zážitok z divadla. Organizačný tím festivalu DIDA s pedagógom výtvarnej kultúry na Základnej škole 15. októbra Zvonimírom Pudelkom tohto roku pripravili súťaž a výstavu s jasným zámerom: divadelom prebudiť predstavivosť. Toto sa aj podarilo, keďže sa do súťaže zapojilo zo 50 detí a komisia v zložení Verica Tanackovićová, Andrea Merníková a Zvonimír Pudelka udelila šesť cien v dvoch kategóriách, tri ceny pre nižšie a tri pre vyššie ročníky.


Ceny získali Dijana Pudelková, Patrícia Šusterová a Lea Valentíková z nižších ročníkov a Sara Vučanićová, Lea Blatnická a Anna Čobrdová z vyšších ročníkov z pivnickej základnej školy.


Nataša Zimanová a Katarína Mišíková Hitzingerová

Keď ide o vyhodnotenie 3. ročníku súťaže dramatického písania Píšeš? Píšem!, ocenení boli Kristián Lazarčík a Nataša Zimanová (kategória poézie), Mariana Ibrahimi a Zuzana Martišková (kategória divadla pre deti interpretovaného deťmi), Kristián Lazarčík, Zuzana Martišková a Mariana Ibrahimi (kategória prózy), kým v kategórii filmového scenára ocenený bol opäť Kristián Lazarčík. Súťaž hodnotila komisia v zložení Katarína Mišíková Hitzingerová a Andrea Merníková.

Slovko, dve na záver

Divadlo je skutočné hľadisko a náhľad na určitú udalosť a na život, ktorým žili naši prechodcovia, život, ktorý žijeme my a život, ktorý bude životom našich potomkov. Práve toto je aj festival DIDA – divadelná udalosť, ktorá ponúka vejár náhľadov na život pred nami, život tu a teraz a život po nás. Komédia, tragédia, dráma? To všetko je aj život, aj DIDA. Možno nejde o vrcholovú divadelnú udalosť roka vojvodinských Slovákov, ale určite ide o podujatie, ktoré si už teraz treba zaznačiť do diárového zoznamu MUST SEE v roku 2019, keď DIDA oslávi prvé štvrťročie. Lebo DIDA, vyprofilovaný divadelný festival v Pivnici, je miesto stretávania sa divadelníkov a priateľov. A to stačí.

Odmenení ochotníci na festivale DIDA 2018

Autorky fotografií, okrem fotografie kulpínskeho a petrovského detského divadelného súboru, sú Anna Milecová a Tiana Kolárová.


Multimediálny projekt pod názvom DIDA & STORYTELLER vznikol za finančnej podpory Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA. Názory a stanoviská vyjadrené v projekte sú zodpovednosťou autorky projektu a nemusia nutne odzrkadľovať stanoviská Festivalu.

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Milujem život, novinárstvo a digitálnu dobu. Preto som sa stala transmediálnou rozprávačkou. Pred tým som v období 2013 - 2017 zastávala funkciu zodpovednej redaktorky týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Od januára 2009 do februára 2013 som bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 som pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 som bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 som pôsobila členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Som laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002, Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, Ceny Jána Makana st. za rok 2016, ktoré udeľuje Asociácia slovenských novinárov a Výročnej ceny NDNV za informovanie v médiách národnostných menšín a za interkultúrnosť v médiách za rok 2017. V súčasnosti spolupracujem s časopisom Nový život ako členka redakcie, s organizáciami, akými sú Nezávislý spolok novinárov Vojvodiny, kde som aj členkou, Novosadskou novinárskou školou, časopisom Politikon a i. S rodinou žijem, tvorím a zo života sa teším v Maglići.

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.