Spoločnosť

Dragana Ćorićová: Považujem, že je právne postavenie národnostných menšín dobré

Dragana Ćorić

Nová pokrajinská ochrankyňa občanov Dragana Ćorićová za stredobod svojej budúcej práce vyzdvihuje práva a bezpečnosť detí. Aktivizmu v tejto oblasti spoločenského života sa venuje viac ako 15 rokov.

Je docentkou na Katedre teórie štátu a práva na Právnickej fakulte v Novom Sade. Pred ôsmymi rokmi zostavila so svojimi študentmi Aleksov zákon, ktorý by mal prispieť k prevencii rovesníckeho násilia. Časti tohto zákona schválilo Zhromaždenie Srbska. Októbrová cena Nového Sadu v roku 2014 za povdzvihovanie povedomia o bezpečnosti detí a mládeže je jedna z cien, ktorá medzi ostatnými výrazne vyniká. Peňažnú časť odmeny postúpila Gerontologickému centru, rodine zavraždeného žandára a Rozpočtovému fondu na liečenie detí v záhraničí. Od roku 2016 je predsedníčkou správneho výboru Študentského kultúrneho strediska Nový Sad a aj členkou správneho výboru Pokrajinského fondu pre utečencov a vyhnancov. V novembri minulého roka ju v Zhromaždení Vojvodiny zvolili za pokrajinskú ochrankyňu občanov – ombudsmanku.

Ste na začiatku svojho mandátu. Čo občania môžu očakávať od Vašej práce počas nasledovných šiestich rokov? Na ktoré oblasti ochrany práv občanov sa zameriate?

 Dragana Ćorićová:  Pokrajinský ochranca občanov- ombudsman ako inštitúcia má príliš široký diapazón oblastí, v ktorých pôsobí, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. No však vyčlenené sú určité oblasti, ktoré majú dôležitejší význam pre prácu tejto inštitúcie a preto sa rodovej rovnosti, právam detí a právam národnostných menšín venujú osobitní zástupcovia ombudsmana. Všetky ostatné oblasti sa zaraďujú k tzv. všeobecnej právomoci. Keďže prichádzam z inakších sfér pôsobenia ako moji predchodcovia, okrem univerzitnej kariéry som viac ako 15 rokov bola aktivistkou v oblasti práva rodičov a detí a bezpečnosti detí, moja pozornosť sa občas bude venovať tejto problematike. To neznamená, že ostatné sťažnosti budú zanedbané, aj naďalej sa s nimi bude zaobchádzať rovnako. Určité odborné znalosti a zručnosti, ktoré som si na túto pozíciu priniesla, môžu byť nápomocné mne samej a rovnako aj inštitúcii a občanom a občiankam, ktorí nás oslovujú.

Implementácia častí Aleksovho zákona, ktorý ste zostavili spolu so študentmi Univerzity v Novom Sade, sa spomína ako jeden z dôležitejších bodov vo Vašom životopise. Považujete toto čiastočné akceptovanie ako úspech alebo ako neúspech?

 Dragana Ćorićová:  Je paradoxné, že dôsledkom celého toho procesu nie je sprísňovanie trestov, ale čoraz častejší, odvážnejší a verejný prejav o tom, že je rovesnícke násilie prítomné a že sa zriedkakedy rieši adekvátnym spôsobom. Ak sa pozeráme z toho uhla, najväčšou výhodou je odvaha, ktorá je obetiam poskytnutá, aby povedali nahlas, čo prežívajú a že sa nemajú hanbiť ani cítiť vinu, že sú obeťami násilia, pretože za násilie je zodpovedný iba násilník.

Ktoré sú ďalšie vaše kroky na prevenciu rovesníckeho násilia? Čo je ešte nevyhnutné urobiť?

 Dragana Ćorićová:  Verím, že sa početné lokálne mechanizmy boja proti rovesníckemu násiliu dajú úspešne implementovať aj na území iných obcí. Najlepšie spôsoby prevencie sú: hovoriť, hovoriť, hovoriť, neprestávať hovoriť. Ako právnička sa zhodujem, že trest môže občas dosiahnúť svoj hlavný preventívny účel. No nie vždy.

Ako jedna z oblastí, ktorou sa plánujete zaoberať dôkladnejšie, okrem práv detí, je aj právo na mentálne zdravie. Ako sa tým plánujete zaoberať?

 Dragana Ćorićová:  Áno, spomenula som aj mentálne zdravie, ako osobitný druh práva na dostupnosť zdravotnej ochrany. Pandémia koronavírusu nám ukázala, nakoľko sme zraniteľní. Ako psychoterapeutka v edukácii uvedomila som si počas minulých rokov, koľko tú časť svojich potrieb zanedbávame, kvôli predsudkom, strachu a podceňovaniu. Naša inštitúcia je aktívny účastník podujatia Mesiac mentálneho zdravia, ktorý sa pripomína v októbri a ktorú organizuje Inštitút pre verejne zdravie Vojvodiny. Myslím si, že dodatočnou edukáciou, tribúnami a inými aktivitami musíme, aj počas iných mesiacov, poprieť chýry, že mentálne zdravie nie je dôležité.

Inštitúcia Pokrajinského ochrancu občanov sa prednedávnom ozvala aj vo veci nedostatočného očkovania detí. Ako komentujete informáciu, že 76% detí v Novom Sade nedostalo MMR vakcínu, ktorá chráni deti pred chorobami, napriek tomu, že je povinná?

 Dragana Ćorićová:  Pokrajinský ochranca občanov sa ako aj každý rok ozval ohľadom zmenšeného počtu očkovaných detí základnými vakcínami, ktoré sú zákonom povinné. Apelujeme na rodičov, aby sa informovali o všetkom na správnych, platných webových stránkach a aby pre svoje deti a ich zdravie robili to najlepšie, a aby na prvom mieste bol záujem dieťaťa a nie vlastné strachy a predsudky.

Spokojní ste, keď ide právne postavenie národnostných menšín vo Vojvodine? Kde je priestor na zlepšenie?

 Dragana Ćorićová:  Oceňujem, že je právne postavenie národnostných menšín dobré. Práve prebieha príprava našej výročnej správy, a už potom to bude jasnejšie. Ako niekto kto prichádza z multinacionálnej, multilingválnej a multikonfesionálnej rodiny, považujem rozličnosť za najväčší potenciál v človekovom vývoji. Môj učiteľ zvykol hovoriť, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, spoznáš ľudí a budeš rozumieť im a ich kultúre.

Nakoniec považujem za dôležité vyzdvihnúť skvelý tím, ktorý pôsobí v inštitúcii ombudsmana. Bez nich by ombudsman sám, čiže ako jednotlivec bol ostrovom, pritom ich osobne považujem za veľmi dôležitých pri rozhodovaní a odporúčaniach, a pri tejto príležitosti im chcem poďakovať za všetko čo robili a čo robia, aby inštitúcia pokrajinského ochrancu občanov- ombudsmana robila svoju prácu naozaj dobre.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.