Spoločnosť

Nechcem žiadny kvet, ale rodovo citlivé rozpočtovanie

rodno budžetiranje

Od 8. marca 1857, keď ženy zamestnané v textilnom priemysle demonštrovali na uliciach New Yorku kvôli zlým pracovným podmienkam, k rovnoprávnemu zastúpeniu žien v politike a na trhu práce uplynul dlhý a tŕnistý proces, ktorý sa ešte stále neskončil. Medzinárodný deň žien zviedol sa na banalitu, akou je kúpa darčekov a kvetov, ktoré ženy odovzdávajú iným ženám, a chlapi sa, podobne ako Pontius Pilatus, ,,zúčastňujú“ v tomto boji kúpou ruže alebo klinčeka.

Rovnaký prístup k vzdelaniu, zamestnaniu, rovnaké platy a pracovné podmienky, vychádzajú z konceptu egoistického altruizmu, ktorý hovorí, že ,,mne bude lepšie, ak ostatní na tom budú lepšie“.  Úlohou rodovo citlivého rozpočtovania (RCR ) je podporovať rovnosť v spoločnosti. 

Čo je RCR?

Podľa definície Rady Európy rodové rozpočtovanie predstavuje ,,zavedenie kritéria rovnosti do rozpočtového procesu. Zahŕňa rodové hodnotenie rozpočtu, uplatňovanie rodového hľadiska na všetkých úrovniach rozpočtového procesu a reštrukturalizáciu príjmov a výdavkov s cieľom zlepšiť rodovú rovnosť.“

 Rodové rozpočtovanie nie sú špeciálne rozpočty pre ženy a mužov, ani osobitné a špecifické programy pre ženy.   Nie je to ani rovnomerné rozdelenie rozpočtových prostriedkov v pomere 50 % pre ženy a 50 % pre mužov. Podľa zákona ženy sú rovnoprávne s mužmi, ale ich spoločenské postavenie a potreby sú odlišné, uvádzajú z Ústavu pre rodovú rovnosť Vojvodiny.

Rodovo citlivé rozpočtovanie je nástroj, ktorý žiada, aby sa proces tvorby verejnej politiky reorganizoval, uvádza sociologička Višnja Baćanovićov. / Foto: / Foto: Aleksandar Jovanović – mojnovisad.com

Rodovo citlivé rozpočtovanie je nástroj, ktorý žiada, aby sa proces tvorby verejnej politiky reorganizoval. Rozpočet je najdôležitejší nástroj verejnej politiky, lebo pokým sa niečo finančne nepodporí, nemôže sa realizovať a nemožno očakávať výsledky. To, čo sa financuje je priorita, a to, čo sa nefinancuje, ňou nie je, uvádza sociologička Višnja Baćanovićová z nestraníckej, mimovládnej a neziskovej organizácie Ženská vláda.

,,Ak napríklad povieme, že nám je natalita prioritou, a najviac vkladáme do belehradského metra alebo na rekonštrukciu štadióna, istotne vieme, že nám je infraštuktúra, vlastne futbal priorita,“ vysvetľuje naša spolubesedníčka.

Rodovo citlivé rozpočtovanie je uplatňovanie rodovej analýzy na rozpočet. Analýzou sa zisťuje, kde existuje nerovnoprávnosť a kde je potrebné obmedziť hranice, alebo kde je v určitom sektore dôležité zahrnúť rodovú dimenziu problému, uvádza Baćanovićová zo Ženskej vlády.

Ak hovoríme o zamestnavaní, muži a ženy nie sú rovnako zamestnaní. Rodová analýza nám hovorí, kde je problém a čo je príčina, aby sme vedeli, ako ho riešiť, hovorí ona.

Prečo je rodový rozpočet dôležitý?

Z Ústavu pre rodovú rovnosť Vojvodiny uvádzajú, že rozpočet ukazuje, ako vláda plánuje svoje finančné prostriedky, ako ich rozdeľuje a míňa. Prejavuje teda priority a hodnoty vlády. Priority vplývajú na rozdeľovanie financií – kto čo dostane a za akých podmienok a koho potreby a záujmy budú uspokojené. Baćanovićová dodáva, že RCR mení životy ľudí. Je koncipovaný tak, aby zvýšil prepojenie medzi cieľmi a výsledkami a rozpočtom, a takto zvýšil transparentnosť.

,,Aby ste presne vedeli, ak je investované 100 dinárov z rozpočtu, čo sú peniaze všetkých nás, že prečo je tých 100 dinárov investované a čo sme tým dosiahli,“ uvádza Baćanovićová a dodáva, že sa potreby ľudí veľmi odlišujú a závisia od toho, či sú to muži alebo ženy, či žijú na dedine alebo v meste alebo patria k určitej kategórii ľudí.

Moja prvá výplata ako príklad

,,Rodové analýzy nám hovoria, že veľkým problémom je porušovanie Zákona práce zo strany zamestnávateľa v súkromnom sektore, ktorý veľmi sťažuje zosúladenie pracovného a rodinného života. V rozpočte by sa rodovo citlivá časť odrážala cez zvyšovanie financií pre inšpekciu práce, kampaň proti diskriminácii mladých žien na trhu práce, rokovanie so zamestnávateľmi a pod.,“ uvádza naša spolubesedníčka zo Ženskej vlády.

Ona dodáva, že je príkladom dobrej praxe projekt Moja prvá výplata, lebo sa stáva, že dievčatá s ukončeným master štúdiom pracujú v čínskom obchode, na čo stačí mať ukončenú strednú školu. Rozpočtové vyčleňovanie na Moju prvú výplatu umožnilo vysoko kvalifikovaným mladým ženám, aby nadviazali kontakt so zamestnávateľom, urobili prax a zväčšili možnosť zamestnania sa v odbore, vysvetľuje Baćanovićová.

RCR sa dostatočne uplatňuje, lebo pokračuje postupne

,,Darí sa to výborne. Zákonom o rozpočtovom systéme sú všetci používatelia rozpočtu povinní, aby zaviedli RCR do programovej dimenzie rozpočtu do roku 2024,“ uvádza Višnja Baćanovićová, a dodáva, že cieľom nie je, aby sa iba zväčšoval počet programov a používateľov, ale aj aby sa prehlboval, lebo nie je každý rodovo zodpovedný cieľ rovnako efektívny.

 Ústav pre rodovú rovnosť od roku 2018 po rok 2020 uskutočnil školenie v 21 lokálnych samospráv vo Vojvodine, medzi ktorými bol aj Báčsky Petrovec.  Cieľom školenia bolo poskytnúť podporu zamestnaním v lokálnych samosprávach a pochopením RCR-a. V minulom roku sa robil výskum o tom, ako sa tieto vedomosti ,,prijali“ v 10 lokálnych samosprávach. Vo väčšine miest schválené sú nevyhnutné dokumenty na implementáciu RCR-a, uvádzajú z Ústavu.

Lepšie predchádzať ako liečiť

Hlavnou ideou zavedenia rodovej perspektívy do verejnej politiky je zastaviť obnovovanie existujúcich nerovností v spoločnosti tým, že budeme robiť veci tak, ako sa robili predtým, a vieme, že spôsob, na ktorý ich robíme, neprispieva k zlepšovaniu nerovnosti, hovorí Baćanovićová.

Vieme napríklad, že ženy vlastnia menej pôdy a že sa menej zaoberajú poľnohospodárstvom. Ak sa subvencie dávajú po hektáre, pokračujeme s investovaním do mužskej poľnohospodárskej výroby a nerovnosť bude stále prítomná a bude sa musieť vyrovnať afirmatívnymi opatreniami, vysvetľuje sociologička.

About the author

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI