Spoločnosť

Štatistika úmrtí na covid-19 ako obraz systému, v ktorom žijeme

Rovnakú otázku sme zaslali na päť rôznych adries a získali sme nulu požadovaných údajov – je to výsledok pokusu o získanie úradných záznamov o počte úmrtí od covid-19 v Subotici, Báčskej Topoli, Malom Iđoši, vo všetkých obciach Severobanátskeho a Juhobáčskeho obvodu, ako aj v Kovačici a Starej Pazove, píše Magločistač.

Inštitút verejného zdravia z Pančeva vo svojej odpovedi prečo neposkytol požadované údaje uvádza, že všetky informácie týkajúce sa všetkých chorôb a úmrtí zhromažďuje a zasiela Ústavu verejného zdravia vo Vojvodine a Ústavu verejného zdravia v Srbsku „Dr. Milan Jovanović Batut“, takže by sme sa mali obrátiť na tieto inštitúcie.

Inštitúty verejného zdravia z Kikindy a Sriemskej Mitrovice odpovedali na žiadosti o prístup k informáciám verejného významu zaslané v priebehu apríla a mája rovnakým spôsobom:

Inštitút stále nemá požadované informácie, „pretože údaje sa zhromažďujú nepretržite a to, čo je v súčasnosti k dispozícii, nie je presné.“

O niečo podrobnejšie vysvetlenie sme dostali 12. apríla od Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny:

Inštitút stále nemá požadované údaje, „keďže údaje sa zhromažďujú nepretržite a to, čo je v súčasnosti k dispozícii, nie je úplné a presné. Požadované údaje budeme môcť predložiť až po spracovaní údajov Republikovým štatistickým úradom Srbsko do 30. júna 2020, po ktorých pristúpime k analýze. Údaje budú zverejnené v rámci analýzy zdravotného stavu obyvateľstva AP Vojvodina pre rok 2020 v druhej polovici tohto roka “.

Na žiadosť o predloženie v elektronickej podobe údaje o počte zosnulých osôb od covid-19 v Subotici, Báčskej Topoli a Malom Iđoši od začiatku epidémie, t.j. od marca 2020 do marca 2021 Ústav verejného zdravotníctva v Subotici nikdy nepodal písomnú odpoveď, hoci je to povinný podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám verejného významu.

Je pravda, že koncom marca epidemiológ tohto ústavu, Dr. Nebojša Bohucki, ústne oznámil, že v Severobáčskom obvode od začiatku epidémie zomrelo na následky korónoa vírusu spolu 211 ľudí – 160 v Subotici, 33 v Báčskej Topoli a 18 v Malom Iđoši, kým začiatkom júna uviedol, že počet úmrtí na covid-19 sa zatiaľ nedá určiť, ale aktívne sa pracuje.

<strong>Systém existuje. Ale či funguje?</strong>
Vláda Republiky Srbsko prijala 28. marca minulého roku Záver ustanovujúci jedinečné a centralizované softvérové ​​riešenie – Informačný systém COVID-19 (IS COVID-19) na účely vykonávania epidemiologického dohľadu nad chorobou COVID-19, spôsobenou vírusom SARS-CoV-2, ktorý zriaďuje a riadi Ústav verejného zdravia „Dr. Milan Jovanović Batut“, s technickou podporou Úradu pre informačné technológie a elektronickú správu a Republikového fondu zdravotného poistenia.

Tento záver zaväzuje okrem iného zdravotnícke zariadenia, v ktorých sú hospitalizovaní pacienti s covid-19 a inštitúty pre verejné zdravie, aby v softvérovom riešení IS COVID-19 uchovávali aj údaje o úmrtiach na následky covid-19, ako aj ich aktualizovanie každý deň do 14. hodiny za obdobie končiace predchádzajúcim dňom.

Za účelom prípravy správ a zverejňovania pseudonymných údajov pre verejnosť sa Inštitút verejného zdravia „Dr. Milan Jovanović Batut“ zaväzuje predkladať údaje ministerstvu zdravotníctva každý deň, do 14.00 h za obdobie končiace predchádzajúcim dňom o polnoci a v rovnakom termíne a v anonymizovanej podobe predloží Úradu pre informačné technológie a elektronickú správu údaje o dátume, jednotke miestnej samosprávy, pohlaví, veku, druhu liečby (nemocničné ošetrenie alebo domáce ošetrenie – izolácia) a ďalšie štatistické údaje podľa demografických parametrov.

Rovnaký záver nakladá orgánom štátnej správy povinnosť zverejňovať údaje získané zo softvérového riešenia pri zverejňovaní údajov týkajúcich sa epidémie.

Identické odpovede od inštitútov a Ústavu verejného zdravia o„nepretržitom zhromažďovaní údajov“ o počte úmrtí na covid-19 a nemožnosti ich dodania dostávali aj novinári portálu 021, a na mlčanie kompetetných nadišli aj v Pokrajinskom sekretariáte pre zdravie a Ministerstve zdravotníctva.

„Prvé údaje, ktoré sme dostali, boli tie, ktoré minister zdravotníctva Zlatibor Lončar predstavil na jednej z tlačových konferencií, a to nie pre miestnu, ale pre republikovú úroveň, a potom aj pre Vojvodinu. Nemali sme žiadne údaje o Novom Sade. Mesto Nový Sad bolo otvorenejšie pre komunikáciu, to jest starosta Miloš Vučević, ktorý dennodenne poskytoval údaje, ale on ich jednoducho nie je pre to kompetetný, ani nemôžete ísť každý deň klásť tú istú otázku, to je smiešne,“ hovorí Gorica Nikolin, novinárka portálu 021.


Odporúčanie na čítanie: Keď štát nechá občanov v štichu v najkritickejších okamihoch ich života, ony strácajú dôveru v inštitúcie


Podľa jej slov, zasielali na redakčnej úrovni každý deň po dobu niekoľkých mesiacov otázky týkajúce sa počtu mŕtvych na príslušný pokrajinský sekretariát, nikdy však nedostali žiadne odpovede, pričom informácie o počte vyliečených a hospitalizovaných sa zároveň stávali menej častými. .

„Bolo to pre nás veľmi frustrujúce. Zúčastňovali sme sa na udalostiach, „naháňali“ sme predsedu pokrajinskej vlády Igora Mirovića, aby sme dostali odpovede, že nemôžu hovoriť o žiadnom počte, pretože je to „nevďačné“, čo je zvláštne, pretože dva alebo tri mesiace to nebolo nevďačné a bolo akých-takých informácií,“ hovorí Gorica Nikolin a dodáva, že celú situáciu interpretujú ako pokus o skrytia údajov o počte úmrtí na covid-19.

<strong>Winston Churchill: „Ak nechcete, aby sa problém vyriešil, zriadite komisiu“</strong>
Práve kvôli častým pochybnostiam o presnosti oficiálnych údajov o počte úmrtí na covid-19, ktoré sa oznamujú každý deň o 15.00 h, 28. mája tohto roku, bola zriadená osobitná komisia pre analýzu úmrtí spôsobených covidom-19, ktorá konštatovala, že na štátnej úrovni 10 356 občanov, ktorí zomreli, mali príznaky korony alebo boli v kontakte s osobou, ktorá bola pozitívna, oznámil 30. júna minister zdravotníctva Zlatibor Lončar.

„Chcem zdôrazniť, pretože viem, že každý má rád senzačné správy, v tejto chvíli nielen my, ale ktokoľvek iný, nemôžeme vyjsť s údajmi a tvrdiť, že niekto zomrel na covid,“ uviedol vtedy Lončar s vysvetlením, že aby bolo možné tvrdiť, že niekto zomrel na covid, je potrebná pitva.

Počet 10 356 osôb sa týka ľudí, ktorých je možné dať do súvislosti s koronavírusom, vrátane tých, ktorí neboli hospitalizovaní, nemali negatívny test PCR alebo rýchly test, ako aj tých, ktorí sa liečili doma a prišli k lekárovi v okamihu, keď stratili vedomie a zastavenie srdca.

Novinárka BIRN Natalija Jovanovićová, tohtoročná nositeľka ceny Dejana Anastasijevića za investigatívnu žurnalistiku Nezávislého spolku novinárov Srbska (NUNS) v kategórii online médií za text „Korona: Počet úmrtí a infekcií je mnohonásobne vyšší, ako sa oficiálne oznamuje„, sa tiež domnieva, že pochybnosti o presnosti oficiálne oznámených údajov o počte úmrtí súvisiace s covidom-19 sú absolútne oprávnené.

„Minulý rok sme ukázali, že v štátnom systéme COVID-19 bolo dvaapolkrát viac úmrtí, ako bolo oficiálne oznámené. Zatiaľ sme nedostali oficiálne vysvetlenie, prečo čísla, ktoré v systéme existovali, neboli zverejnené vo verejnosti, ale boli zverejnené niektoré ďalšie, znížené počty. Vidíme, že sa to deje dodnes, čo ilustruje skutočnosť, že oficiálna štátna webová stránka covid19.rs uvádza, že je tu viac ako 7 000 zosnulých občanov, zatiaľ čo Republikový štatistický úrad začiatkom júla oznámil, že viac ako 10 000 ľudí zomrelo iba za minulý rok,“ hovorí Natalija Jovanovićová.

Na otázku, či išlo o zámerné zneužitie údajov alebo o neefektívny systém zhromažďovania údajov, odpovedala:

„Nemáme dokumentáciu, ktorá ukazuje, kto a akým spôsobom údaje zmenšil, ale je potrebné konštatovať, že tieto údaje boli zredukované, pretože v systéme boli nejaké údaje, a ďalšie znížené počty boli oznámené verejnosti. Celým prípadom by sa mali zaoberať vyšetrovacie orgány, ktoré majú možnosť nájsť dôkazy. To sa však po investigatívnyvch textoch takmer nikdy nestane. ““

Pokiaľ ide o neefektívnosť systému, je podľa nej celkom prirodzené očakávať za mimoriadnych okolností určité chyby.

„Na druhej strane si nemyslím, že chyby môžu byť také veľké, že z oficiálnych záznamov zmizne viac ako dvakrát viac ľudí. U nás sú zavedené postupy hlásenia o úmrtiach, ktoré sa uplatňujú každý rok bez ohľadu na pandémiu. Na záver si treba uvedomiť, že ide o desaťtisíce ľudí, čo nie je nijako zvlášť veľká databáza. Ak štát nemôže efektívne zhromažďovať údaje o 10-tisíc občanoch, ako môžeme očakávať, že budú fungovať zložitejšie systémy,“ uzaviera Natalija.

Gorica Nikolin: Sme ponechaní systému, ktorý kalkuluje, manipuluje s ľudskými životmi.

Gorica Nikolin chápe manipuláciu s údajmi buď ako pokus skutočne zakryť nedopatrenia, ktoré viedli k úmrtiu veľkého počtu ľudí v dôsledku komplikácií spojených s covid-19, alebo ako snahu, aby sa Srbsko v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne a ďalej, prezentovalo ako lepšie.

„Je to veľmi morbídne a zostáva jediné , keď si človek má vyvodiť záver. Takže, ide o čisto politický prípad. Táto taktika sa však rozšírila do zdravotnej starostlivosti, takže všetky komunikačné kanály boli uzavreté a ľudia, ktorí boli predtým otvorení, prestali komunikovať. Teraz sme dospeli k tomu, že to absolútne nikoho neprekvapuje,“ hovorí novinárka portálu 021.

„Sme ponechaní systému, ktorý kalkuluje, manipuluje s ľudskými životmi“

Zatiaľ čo odborná verejnosť a predstavitelia „siedmej sily“ sa zaoberajú témou týkajúcou sa oficiálnych štatistík ukazovateľov epidemickej situácie, občania, podľa malého prieskumu medzi obyvateľmi Subotice, nesledujú údaje o počte infikovaných, mŕtvych, hospitalizovaných, očkovaných.

„Nesledujem údaje o počte úmrtí alebo infekcií koróna vírusom. Nemám záujem. Myslím si, že tieto čísla nie sú vôbec presné v Srbsku, ale ani v zahraničí. Preto ich ani nesledujem,“ hovorí Elizabeta Ivanič (33 rokov).

„Zo začiatku som sledoval údaje, teraz nie. Jednoducho, počet novoinfikovaných sa znížil. Čiastočne som pochyboval o údajoch týkajúcich sa počtu zaočkovaných a preočkovaných, ale nie o počte úmrtí “, konštatuje Zoran Živanović (58).

Vasilije Veljić (22) sa z času na čas informovuje o súčasnej epidemickej situácii: „Údaje ma zaujímajú, ale nie sú mojou prioritou. Neverím, že sú úplne presné, v skutočnosti si myslím, že infikovaných je oveľa menej, ako sa uvádza. “

Miroslav Francišković (40) kategoricky odmieta sledovať správy o počte infikovaných a zosnulých: „Nezaujíma ma vôbec nič, práve preto, že som si istý, že s údajmi bolo manipulované od samého začiatku. Ako dnes vedia, že v septembri nepôjdu do školy kvôli koróno vírusu? Neustále klamú.“

Pre Goricu Nikolin nie sú také postoje občanov prekvapujúce, pretože si sama všíma, že ľuďom už všeobecne nezáleží na koróne, že sa chcú len vrátiť do normálneho života, ale nie sú si vedomí ceny, za ktorú toto sa stane:

„Chápem, že niekoho táto téma nezaujíma, ale informácie o tom, že štát skrýva počet úmrtí vo svetovej pandémii, hovoria o tomto štáte a o spôsobe, akým riadi vážne situácie. Nemusíte sa neviem ako vhĺbiť do tej témy. Stačí sa trochu informovať, porovnať tri čísla na troch stránkach a uvidíte, že tam niečo nesúhlasí. Sme ponechaní systému, ktorý kalkuluje, manipuluje s ľudskými životmi. Je to najhorší scenár, v akom by sme sa mohli ocitnúť, a úprimne sa obávam, čo by mohlo byť horšie ako toto.“

A my už platíme cenu.

Republikový štatistický úrad 26. júla oznámil, že za prvých šesť mesiacov tohto roka sa počet úmrtí (65 817) zvýšil o 27,6 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku (51 569).

Najvyšší počet úmrtí za prvých šesť mesiacov roku 2021 bol zaznamenaný v marci – 12 952, zatiaľ čo minulý rok bol zaznamenaný rekord v decembri – 17 321, z celkového počtu 114 954 úmrtí.

Či už kvôli covid-19, alebo iným chorobám, ktoré nedokázali vyliečiť, pretože zdravotný systém bol pre ne-covidových pacientov nedostupný viac ako rok, v určitom okamihu bude musieť odpovedať iba určitá analýza týchto čiernych štatistík.

Mirana Dmitrović (Magločistač) / Foto: Pixabay i Unsplash


Projekt „Život na lokáli s Covid-19“, ktorý realizuje portál Családi kör v spolupráci s portálmi Storyteller a Magločistač, získal podporu Vlády Švajciarska v projekte „Spoločne pre aktívnu občiansku spoločnosť – ACT“, ktorý realizuje Helvetas Swiss Intercooperation a Občianske iniciatívy. Názor vyjadrený v tomto článku je názorom autora a nemusí nevyhnutne predstavovať názor Vlády Švajčiarska, Helvetatesa alebo Občianskych iniciatív.

Médiá píšu / Mediji pišu

O autorovi/ke & O autoru/ki

Médiá píšu / Mediji pišu

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.