Eko dizajn našich životov Spoločnosť

V Báčskom Petrovci tiež nevieme, aký vzduch dýchame

zagađenost vazduha

Ak je mesto menšie, neznamená to, že je aj znečistenie vzduchu menšie, čiže to znamená, že nie je nadostač relevantných meraní, ktoré sú prvým krokom k riešeniu problému. O tom, aký vzduch dýchajú sa občania Báčskeho Petrovca môžu informovať prostredníctvom určitých mobilných aplikácií, ktoré neposkytujú oficiálne údaje.

 Meteorológ Milenko Jovanović , bývalý náčelník Odelenia na kontrolu kvality vzduchu v Agentúre na ochranu životného prostredia a člen odbornej rady Národnej ekologickej asociácie NEA hovorí, že je roky známe, že najväčšie zdroje znečisťovania ovzdušia v Srbsku sú lokálne vykurovanie a menšie teplárne (do 50 MW), priemysel a doprava, a to presne týmto poradím.

,,Najväčšiu zodpovednosť za takúto zlú kvalitu vzduchu nesú suspendované, čiže pevné prachové častice PM, preto je nevyhnutné sledovať ich koncentráciu, aby sa mohol určiť stupeň znečistenia ovzdušia,“ uvádza spolubesedník Storytelleru.

 Ognjan Pantić, asistent na projektoch v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia v Belehradskej otvorenej škole   pripomína, že znečisteniu nie sme vystavení iba v zime.

,,Počas leta problémom bola vysoká koncentrácia molekúl ozónu, ktorá bola prítomná dokonca štyridsať dní, najmä v Belehrade, Kikinde, Novom Sade, ale aj na Kopaoniku, no najviac v Pančeve. Keď sú teploty vysoké, slnečné žiarenie spolu s existujúcimi znečisťujucími látkami vo vzduchu zvyšuje koncentráciu prízemného ozónu,“ vysvetľuje Pantić.

Či to osoby s rozhodovacou právomocou akceptujú alebo nie, znečistený vzduch je problémom všetkých nás, bezohľadu na to, aké hlboké vrecká máme. Znečistené ovzdušie priamo pôsobí na respiračné ochorenia, a tým pádom aj na ochorenia iných orgánových systémov, ktoré sú závislé od dobrej ventilácie, uvádza  pneumofyziológ Dr. Dragan Nalčić . Zvláštne následky môžu mať najmä mladší.

,,Deti sú najväčšou rizikovou skupinou, lebo sa ich dýchací systém vyvíja až do puberty, opakované poškodenie dýchacích ciest môže spôsobiť astmatické reakcie a vývoj iných respiračných ochorení,“ vysvetľuje náš spolubesedník a dodáva, že sá počet pacientov s respiračnými ochoreniami v zime zvyšuje, príčinou je buď prítomnosť vírusu alebo znečistenie spôsobené vykurovaním.

Menšie prostredie neznamená aj menšie znečistenie

Milenko Jovanović vysvetľuje, že v menších prostrediach, čiže aj v Báčskom Petrovci je koncentrácia menšia, ako aj počet zdrojov znečisťovania. Výhodou je rovina a menej priemyslu.

,,Keďže v okolí nie sú väčšie priemyselné závody, ktoré vypúšťajú znečisťujúce látky do vzduchu, umiestnené na rovine a nie v nejakej doline v regióne Košavy, toto mesto sa môže zaradiť do potenciálne menej ohrozených sídlisk, keď ide o kvalitu vzduchu. Takisto vo Vojvodine prebiehalo hromadné splynovanie,“ uvádza Jovanović.

Dodáva, že sa predsa bez relevantných meraní nemôže stanoviť, či znečisťovanie prevyšuje povolené množstvo, s ním súhlasí aj Pantić z BOŠ-a, ktorý hovorí, že znečistenie môže byť rovnako vysoké aj v menších prostrediach, no údaje tom neexistujú.

„Kolega a ja sme vypočítali, že sa miera znečistenia zisťuje zhruba na 25% územia Srbska. Podľa novej správy hlásenia asi štyri milióny občanov Srbska žije na nadmerne znečistených miestach,“ uvádza Pantić.

Kde možno získať informácie a sú naozaj dôveryhodné?

,,Keďže štát venuje veľmi málo pozornosti tomuto ohromnému problému (no na prázdnych slovách a sľuboch nešetrí), a ktorý sa týka všetkých občanov, nie je uvedené jednotné zobrazenie kvality vzduchu, ktoré by poskytovalo základnú informáciu občanom, ktorí nemusia byť odborníci, aby pochopili nakoľko je vzduch znečistený,“ uvádza Milenko Jovanović.

On odporúča aplikáciu xEco vazduh Dejana Lekića, jedného zo zakladateľov NEA, ktorá je, ako hovorí, najprimeranejšia, keďže poskytuje zrozumiteľné informácie na základe troch kritérii (domacej legislatívy, EÚ kritérií a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie). Žiaľ, táto aplikácia neposkytuje informácie pre Báčsky Petrovec a okolie, no neposkytuje ich ani väčšina domácich aplikácií.

Domáce aplikácie, kde sa môžu nájsť údaje týkajúce sa Báčského Petrovcu sú Index kvality a Kvalita vzduhu. No však, záhraničné aplikácie, ako sú AirVisua a Air Care tiež majú informácie o tomto meste. Pýtali sme sa Pantića z BOŠ-a, ako je to možné.

,,Tie informácie sú zaznamenané senzormi, ktoré občania nainštalovali sami. Majú nižšiu kvalitu, stoja pár desiatok dolárov a majú celkom jednoduché merania. Nie sú rovnako okalibrované, reagujú na každú zmenu – napríklad keď prejde kamión,“ uvádza Pantić a dodáva, že si niekto zavtipkoval a vysokú koncentráciu znečistenia vedľa Americkej ambasády v Sarajeve pripísal čevabžinici vedľa.

Pantić dodáva, že aj keď sa urobí mesačný priemer, údaje budú stále rovnaké. Takéto lacné zariadenie nemôže poskytnúť oficiálne údaje, ale môže byť užitočným nástrojom, pretože ukazuje, že prácu vykonávajú občania namiesto štátu. Preto by sa, podľa Pantića, tieto údaje mali použiť ako nátlak na osoby s rozhodovacou právomocou.

,,Aktivisti môžu urobiť návrh na opätovnú bilanciu rozpočtu. Môžu obci predložiť výpis zo Zákona o ochrane ovzdušia, vyvodiť závery BATUT-a o lokálnom monitoringu, poukázať na to, že merania lokálnej samosprávy nie sú kompletné, čiže neexistujú, poskytnúť im merania občanov a návrh časti rozpočtu,“ navrhuje Pantić.

Milenko Jovanović zdôrazňuje, že neodborné vedenie životného prostredia nemôže akceptovať svoje zlé výsledky v tejto oblasti a uznať, že celý štátny aparát nie je konkurencieschopný malému počtu odborných a obetavých ľudí. Medzičasom ohrozenie zdravia občanov, ktoré je výlučne pod právomocou a zodpovednosťou nezodpovedných inštitúcií, pokračuje.

Občania by mali mať jasný a jednoznačný posudok, kde nemusia tlmočiť alebo hľadať alternatívu, hovorí Jovanović a dodáva, že štát nevykonáva svoju prácu týkajúcu sa znečisťovania ovzdušia, do ktorej patrí aj včasné informovanie občanov.

Občania – reakcia úradov- merania-riešenia

Milenko Jovanović pripomína, že na určenie opatrenia týkajúceho sa znečisťovania ovzdušia, je nevyhnutné najprv určiť jeho stupeň, čo sa môže urobiť iba meraním znečisťovacích látok. Žiadne subjektívné posúdenie nie je relevantné a neposkytuje právny rámec na konanie.

Rovnaké miesto – iné výsledky / Foto: M.M. – S. Đ.

,,Vzhľadom na to, že v Báčskom Petrovci neexistuje zodpovedajúca diagnostika koncentrácie predovšetkým pevných prachových častíc, nie je možné kategorizovať kvalitu vzduchu, aby lokálna samospráva mohla urobiť opatrenia, ktoré by ju zlepšili. Je potrebné vedieť, že je samospráva povinná zorganizovať lokálny monitoring , aby sa zistil stupeň znečistenia, no takýto prípad sa v tejto obci nevyskytuje, ani nepovedie k zodpovednosti, podobne ako nepoviedol nikde inde v Srbsku,“ uvádza tento meteorológ.

On dodáva, že všetky riešenia sú známe, no potrebné je predpísať a implementovať opatrenia. Napríklad, výmena vykurovacích zariadení, ktoré používajú uhlie, vykurovací olej, surové drevo a lepšia regulácia dopravy. Je nevyhnutné, aby štátny stimul nepodnecoval, aby používatelia plynárenskej infraštuktúry začali používať iné zdroje energie z dôvodu zvýšenia ceny plynu. Zákonom o ochrane ovzdušia je stanovené, že samosprávy majú právomoc výkonávať kontrolu znečisťovania ovzdušia, čo je nepriliehavé vzhľadom na nedostatočné odborné a finančné zdroje. NEA sa domnieva, že tento problém by sa mal riešiť na vyššej inštancii.

Pantić uvádza sled úkonov, vďaka ktorým by vzduch bol čistejší. Predovšetkým, osoby s rozhodovacou právomocou by mali vyčleniť peniaze z rozpočtu, urobiť monitoring, angažovať akreditovanú inštitúciu, ktorá by bez prerušenia merala všetky údaje.

„Aby sme získali kvalitné a komplexné údaje, potrebné je merať kvalitu vzduchu manuálne. Tieto údaje by potom mali byť zaslané Agentúre na ochranu životného prostredia, ktorá by ich zaradila k oficiálnym výsledkom monitoringu. Úlohou vlády je, aby správu prostredníctvom novelizácie potvrdila a mesto, ktoré je na zozname znečistených miest, dostalo ďalšie pokyny,“ vysvetľuje tento odborník.

Čo urobil Báčsky Petrovec?

Jedným z riešení pre zdravé pľúca je subvencia na kúpu bicyklov. Tento rok Obec Báčsky Petrovec dala svojim občanom 290 subvencií v hodnote 10.000 dinárov na kúpu bicyklov. Časť subvencií financovala lokálna samospráva, a druhú časť financovalo Ministerstvo ochrany životného prostredia.

Začiatkom tohto mesiaca Petrovčanom boli rozdelené sadenice okrasných drevín. Každý občan mal právo na jednu sadenicu, ktorú mohol posadiť na verejnú plochu. Sadenice boli zabezpečené z fondu na ochranu životného prostredia obce Báčsky Petrovec, uvádza sa na webovej stránke obce. Bolo zrealizovaných aj niekoľko verejných výziev na energetické sanačné opatrenia.

O autorovi/ke & O autoru/ki

Sanja Đorđević and Zo srbčiny preložila Edita Povolná Kmeťková

Pridaj komentár & Dodaj komentar

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.