Društvo Zumiranje stvarnosti

JP „Relax“ iz Kovačice u procesu gašenja, bivši radnici na sudu potražuju zaostala lična primanja

Content summary Vreme čitanja 2min
Content summary Vreme čitanja 3min
Content summary Pročitaj sve

Zaključana vrata, gubici, dugovi, blokada računa i sudski sporovi. To je kratki bilans trenutnog stanja u Javnom preduzeću Poslovno-rekreativnom centru „Relax“ Kovačice, poznatog sportsko-rekreacionog centra, koji je upotpunjavao turističku ponudu južnog Banata. Samo bivšim radnicima ovo preduzeće duguje oko 5.3000.000 dinara, a za Opštinu Kovačica, osnivača preduzeća, upravo oni kao da su „zadnja rupa na svirali“.

„Relax“ se već nekoliko godina nalazi u lošoj finansijskoj situaciji, a već više od godinu dana, – od 26. maja 2020. godine – je neprekidno u blokadi. Iznos blokade na dan 02. septembar 2021. godine je bio 25.322.112,06 dinara.

Prošlu godinu ovo preduzeće završava sa gubitkom u iznosu od 18.288 miliona dinara, do čega je došlo pre svega usled epidemije korona virusa. Međutim, gubici koji su obeležili 2020. godinu nisu glavni uzrok zatvaranja preduzeća, o čemu svedoči akumulirani gubitak, koji je na dan 31. decembra 2020. godine iznosio 159.588 miliona dinara.

“Nakon situacije sa kovid-19 u martu 2020. godine, objekat je zatvoren i prestao sa radom, pa je desetina nas zaposlenih u tom periodu održavala dežurstva. S obzirom da su izostali prihodi i dug se nagomilavao, pre svega dug za plate zaposlenih i doprinose, dugovi za EPS, kao i zaostali dugovi za dobavljače, koji nisu bili toliko veliki kao dug za struju i osiguravajućem društvu, koje nam je i blokiralo račun, a samim tim i bilo kakvu šansu za dalji rad, svi zaposleni su uz ličnu saglasnost prihvatili da potpišu ugovore o prestanku radnog odnosa jer su morali negde ostvariti pravo za zdravstveno osiguranje i živeti od nečeg“, za portal „Storyteller“ objašnjava Mijodrag Lončar, koji je na dužnost v. d. direktora stupio u junu 2016. godine, i dodaje:

„Što se tiče trenutnog stanja preduzeća, preduzeće ne radi i planira se likvidacioni postupak a sa tim verovatno plan namirenja svih dugova, ali to najbliže možete biti informisani od strane opštinskih službi.“

Redakcija portala „Storyteller“ je 31. avgusta kontaktirala Opštinu Kovačica, koja je osnivač preduzeća „Relax“, ali odgovore na pitanja kako je došlo do ovakve krajnje nepovoljne situacije i kakve korake je opština preduzela da bi sprečila ovakav razvoj događaja u preduzeću čiji je osnivač, nije dobila.

Trenutno stanje u JP PRC „Relax“ Kovačica

Prema javno dostupnim informacijama, nezavisni revizori su se uzdržali od izjašnjavanja mišljenja jer nisu bili u stanju da pribave dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje o finansijskim izveštajima ovog preduzeća za 2020. godinu.

Već te 2016. godine, nagomilani dugovi dobavljačima, pet neisplaćenih plata zaposlenima, dug prema osiguravajućem društvu DDOR Novi Sad, koji postoji od 2013. godine, dosta loših i za preduzeće nepovoljnih ugovora, koje je Lončar, kako sam kaže, zatekao, itekako su otežavali poslovanje.

Ipak, kako naglašava naš sagovornik, „Relax“ u 2017. godini uspeva da ostvari iste prihode u odnosu na 2016. godinu sa 15 miliona manje troškova u odnosu na godinu 2016.

“U 2018. godini smo uspeli do avgusta isplatiti sve zaostale i tekuće plate, jer  nam je tada popunjenost kapaciteta bila na veoma visokom nivou”, kaže Mijodrag Lončar.

JP Relax je više sezonskog karaktera i zbog toga je bilo jako teško poslovati u zimskom periodu, kada su troškovi električne energije mnogo veći, dodaje Lončar. Jedno od kratkoročnih rešenja je bila finansijska pomoć Opštine Kovačice, ali ona je skoro izostala. “Zbog situacije u opštinskom budžetu nismo mogli dobiti očekivanu pomoć, mada moram naglasiti da je te pomoći bilo ali dosta manje u odnosu na neke ranije godine, što se odrazilo na trenutno stanje”, pojašnjava bivši v.d. direktora.

Agonija u JP „Relax“ se pojačava krajem 2019. godine, kada dolazi do velikih kvarova na sistemu toplotnih pumpi i objekat ostaje bez grejanja, pa samim tim i bez klijenata. „Apelovao sam za pomoć da se kvarovi saniraju, ali zbog situacije u opštinskom budžetu ta pomoć je izostala, a dugovi i obaveze rasli“, kaže Mijodrag Lončar.

Zaposleni na sudu potražuju svoja zaostala lična primanja

Predlog da se zaposlenima isplati bar neki deo nadoknade za prevoz da bi preduzeće nastavilo sa radom, nije urodio plodom. U međuvremenu prošlo je dosta vremena, rešenje se nije naziralo, pa su zaposleni putem suda zatražili svoja lična primanja i isplatu istih.

“Zaposleni u JP PRC “Relax” su mi se prvi put javili radi konsultacija tokom leta 2020. godine. U tom trenutku, kašnjenje u plaćanju njihovih zarada je bilo duže od 6 meseci. Da budemo precizni, poslednja zarada koja im je plaćena (i za koju su im isplaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) bila je za mesec oktobar 2019. godine“, kaže za portal „Storyteller“ advokatica Jelena Jonovska koju je devet bivših zaposlenih ovog preduzeća angažovalo za zastupanje u postupku prinudne naplate potraživanja dospelih na naplatu.

Inače, preduzeće je na dan 31.12.2020. godine vodilo 22 sudska spora sa zaposlenima i poveriocima u svojstvu tužene strane. Ukupna vrednost sudskih sporova iznosi 14.287 miliona dinara.


Pročitajte i: Epidemiolog Predrag Đurić: Pandemija se ne može zaustaviti na nacionalnom nivou, neophodan globalni odgovor


Prvi postupci su, po rečima advokatice Jonovski, pokrenuti tokom decembra 2020. godine, a poslednji u nizu u martu 2021. godine, tako da trenutno postoje aktivni postupci za ukupno devet bivših radnika Relaxa, koje zastupa advokatska kancelarija Jelene Jonovski. Pored ovih postupaka, i drugi poverioci su pokrenuli slične postupke

“Postoje razlike u njihovim potraživanjima, jer nekima od njih zarade nisu isplaćivane u periodu od novembra 2019. godine zaključno sa avgustom 2020. godine, dok je za neke taj period kraći, jer su u međuvremenu našli drugi posao ili iz razloga odlaska na porodiljsko odsustvo”, dodaje Jonovski.

Kliknite TU.

Kada su prinudne naplate pokrenute, bankovni računi JP „Relax“ su u neprekidnoj blokadi i naplata potraživanja putem skidanja sredstava nisu mogli da bude realizovane ni delimično. Kako kaže naša sagovornica, izvršene su pretrage imovine Relaxa (nekretnine, vozila, plovila itd.), kada je utvrđeno da su zemljišta i objekti koji čine Relax u stvari u svojini Opštine Kovačica, a ne samog Relaxa.

“Potraživanja nismo mogli da namirimo ni prodajom nekretnine, jer ih “Relax” nema u vlasništvu. Utvrđeno je da je Relax vlasnik jednog putničkog vozila, automobila, međutim, zvaničnu informaciju o tome gde se to vozilo nalazi nismo uspeli da dobijemo. Javni izvršitelj kome smo poverili sprovođenje naših postupaka je naložio MUP – PS Kovačica da traženo vozilo pronađe. Tek kasnije smo neformalno saznali da se vozilo sve vreme nalazi u dvorištu Opštine, a da ga nadležni organi nisu ni zaplenili, niti su se izjasnili gde se vozilo nalazi, što su bili dužni da učine po nalogu izvršitelja, a od kog naloga je prošlo više od pola godine”, kaže Jelena Jonovska.

Upravo u Izveštaju nezavisnog revizora i finansijskim izveštajima za 2020. godinu se navodi da „preduzeće zajedno sa osnivačem nije sprovelo postupke kojim bi se u vezi sa imovinsko-pravnim statusom građevinskih objekata koje evidentira u svojim finansijskim evidencijama usaglasilo sa zahtevima člana 42. i 72. Zakona o javnoj svojini i člana 10. Zakona o javnim preduzećima.

Kako i dalje nisu uspeli da namire potraživanja, predložili su da javni izvršitelj sprovede popis pokretnih stvari. “U našim predmetima javni izvršitelj je već obavio tri uspešna popisa pokretnih stvari, koje će kasnije biti date na licitaciju, t.j. javnu prodaju putem nadmetanja. Pošto postoje ranije pokrenuti postupci prinudne naplate drugih poverilaca protiv Relaxa, od kojih se neki vode kod drugih javnih izvršitelja, mi smo bili u mogućnosti da popišemo samo deo pokretnih stvari koje nisu ranije već popisane”, objašnjava advokatica.

Stolice, stolovi, kabine za presvlačenje, solarijumi, solarni paneli, klima uređaji i slični predmeti, koji su bili u Relaxovom vlasništvu će najverovatnije na licitaciji biti prodati pojedinačno i od naplaćenih iznosa će se namirivati poverioci po redosledu namirenja.

“Postoji još dosta postupaka izvršenja pokrenutih pre našeg, a poverioci se namiruju po redosledu pokretanja postupaka, što znači da će mnogi poverioci po redosledu namirenja biti pre naših klijenata, tj. bivših radnika JP „Relax”.

Međutim, postupak prinudne realizacije potraživanja putem popisa i prodaje popisanih stvari dužnika može da traje prilično dugo. Kad tome dodamo činjenicu da je malo izvesno da će bilo ko od bivših radnika uspeti naplati makar i deo svog potraživanja, iz razloga što se po redosledu namirenja pre njega nalaze drugi poverioci sa prilično velikim potraživanjima, jasno je da ishod ovih postupaka nije izvestan, a ni okončanje postupka nije na vidiku u skorije vreme.

Bivši radnici JP „Relax“ – zadnja rupa na svirali za Opštinu Kovačica

Osim neisplaćenih zarada, radnicima JP „Relax“ nisu uplaćeni ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koje je poslodavac dužan da plati. “Jedna od radnica je tačno u ovom periodu postala mama i ona nije mogla da ostvari nikakva prava ni beneficije kao porodilja, a u jednom trenutku je ostala i bez zdravstvenog osiguranja. Iz tog razloga, pojedini radnici su se opredelili da podnesu i tužbe radi isplate doprinosa. U tim postupcima se “Relax” ne izjašnjava, niti osporava, niti prihvata navode iz tužbi, već jednostavno „ignoriše“ postojanje postupaka, kako sudskih, tako i onih pred izvršiteljem”, dodaje advokatica Jelena Jonovski.

Po svemu sudeći, bivši radnici ovog preduzeća su „zadnja rupa na svirali“ za Opštinu Kovačica, koja ima određena prava i obaveze kao osnivač, pa tako i po važećim propisima može da preuzme odgovornost za probleme koji su nastali. Pošto se JP „Relax“ ne oglašava na njihove zahteve, radnici su bili prinuđeni da se obrate opštini sa predlogom za mirno rešenje spora.

Jelena Jonovska: „Osim neisplaćenih zarada, radnicima JP „Relax“ nisu uplaćeni ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koje je poslodavac dužan da plati.“ / Foto: iz arhive J. J.

„Opština može da isplati radnicima njihove zarade i da izvrši uplatu njihovih doprinosa za socijalno osiguranje, samo je potrebna dobra volja. I sredstva u budžetu, naravno,” pojašnjava Jelena Jonovski, koja ujedno iznosi svoju ličnu konstataciju da mi joj je zapanjujući dosadašnji odnos opštine Kovačica prema tome da se na Relaxu već mesecima sprovode popisi stvari i da će sve te stvari da idu na „doboš“.

“Sve te stvari su najverovatnije kupljene sredstvima svih građana opštine Kovačica, dakle iz budžetskih sredstava. Na ovom mestu želimo da istaknemo da smo dana 30. avgusta 2021. godine opštini Kovačica predali predloge za mirno rešenje spora, svojevrsne opomene pred utuženje, kojima bivši radnici Relaxa jasno izražavaju svoj stav da znaju da opština Kovačica kao osnivač Relaxa ima odgovornost prema njima i kojima predlažu da opština vansudskim putem, bez sporova koji bi opet nosili teret vremena i znatnih finansija, isplati radnicima njihova potraživanja,” dodaje advokatica.


Želite da dobijate zanimljive članke od Storytellera u mejlu? Prijavite se za newsletter.


Na dan 30. avgust 2021. godine ukupna potraživanja radnika koje zastupa advokatska kancelarija Jelene Jonovski, a koja obuhvataju glavni dug, pripadajuće zakonske zatezne kamate i troškove tekućih postupaka, iznose ukupno skoro 5.300.000,00 dinara, tj. oko 45.000,00 evra.

“Ukoliko ta sredstva ne budu plaćena od strane opštine na ovaj vansudski način, radnici će biti prinuđeni da protiv opštine Kovačica podnesu tužbe radi isplate navedenih iznosa, a koji sudski postupci nose sa sobom dodatne troškove. Ti troškovi će na kraju opet pasti na teret opštine. Nadamo se da će opština imati razumevanja kako sa finansijske probleme radnika, tako i za obaveze Relaxa koje su istovremeno i obaveze opštine, a na kraju krajeva i za sopstveni budžet, koji neće opteretiti dodatnim troškovima koji u ovom trenutku nisu nužni”, zaključuje Jonovski.

Redakcija portala „Storyteller“ je 31. avgusta kontaktirala Opštinu Kovačica, koja je osnivač preduzeća „Relax“, ali odgovore na pitanja kako je došlo do ovakve krajnje nepovoljne situacije i kakve korake je opština preduzela da bi sprečila ovakav razvoj događaja u preduzeću čiji je osnivač, nije dobila.

Trenutno stanje u JP PRC "Relax" Kovačica

Prema javno dostupnim informacijama, nezavisni revizori su se uzdržali od izjašnjavanja mišljenja jer nisu bili u stanju da pribave dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje o finansijskim izveštajima ovog preduzeća za 2020. godinu.

Već te 2016. godine, nagomilani dugovi dobavljačima, pet neisplaćenih plata zaposlenima, dug prema osiguravajućem društvu DDOR Novi Sad, koji postoji od 2013. godine, dosta loših i za preduzeće nepovoljnih ugovora, koje je Lončar, kako sam kaže, zatekao, itekako su otežavali poslovanje.

Ipak, kako naglašava naš sagovornik, „Relax“ u 2017. godini uspeva da ostvari iste prihode u odnosu na 2016. godinu sa 15 miliona manje troškova u odnosu na godinu 2016.

“U 2018. godini smo uspeli do avgusta isplatiti sve zaostale i tekuće plate, jer  nam je tada popunjenost kapaciteta bila na veoma visokom nivou”, kaže Mijodrag Lončar.

Zaključana vrata, gubici, dugovi, blokada računa i sudski sporovi. To je kratki bilans trenutnog stanja u Javnom preduzeću Poslovno-rekreativnom centru „Relax“ Kovačice, poznatog sportsko-rekreacionog centra, koji je upotpunjavao turističku ponudu južnog Banata. Samo bivšim radnicima ovo preduzeće duguje oko 5.3000.000 dinara, a za Opštinu Kovačica, osnivača preduzeća, upravo oni kao da su „zadnja rupa na svirali“.

„Relax“ se već nekoliko godina nalazi u lošoj finansijskoj situaciji, a već više od godinu dana, - od 26. maja 2020. godine – je neprekidno u blokadi. Iznos blokade na dan 02. septembar 2021. godine je bio 25.322.112,06 dinara.

Prošlu godinu ovo preduzeće završava sa gubitkom u iznosu od 18.288 miliona dinara, do čega je došlo pre svega usled epidemije korona virusa. Međutim, gubici koji su obeležili 2020. godinu nisu glavni uzrok zatvaranja preduzeća, o čemu svedoči akumulirani gubitak, koji je na dan 31. decembra 2020. godine iznosio 159.588 miliona dinara.

 

Bivši radnici JP „Relax“ - zadnja rupa na svirali za Opštinu Kovačica

Osim neisplaćenih zarada, radnicima JP „Relax“ nisu uplaćeni ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koje je poslodavac dužan da plati. “Jedna od radnica je tačno u ovom periodu postala mama i ona nije mogla da ostvari nikakva prava ni beneficije kao porodilja, a u jednom trenutku je ostala i bez zdravstvenog osiguranja. Iz tog razloga, pojedini radnici su se opredelili da podnesu i tužbe radi isplate doprinosa. U tim postupcima se “Relax” ne izjašnjava, niti osporava, niti prihvata navode iz tužbi, već jednostavno "ignoriše" postojanje postupaka, kako sudskih, tako i onih pred izvršiteljem”, dodaje advokatica Jelena Jonovski.

Po svemu sudeći, bivši radnici ovog preduzeća su „zadnja rupa na svirali“ za Opštinu Kovačica, koja ima određena prava i obaveze kao osnivač, pa tako i po važećim propisima može da preuzme odgovornost za probleme koji su nastali. Pošto se JP „Relax“ ne oglašava na njihove zahteve, radnici su bili prinuđeni da se obrate opštini sa predlogom za mirno rešenje spora.

Website | + posts

Volim život, novinarstvo i digitalno vreme. Zato sam i postala transmedijalna pripovedačica. Pre toga sam od 2013. do 2017. bila odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. Od januara 2009. do februara 2013. bila sam koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila sam kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina.
Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila sam predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“. Dobitnica sam Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu, nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu, "Jan Makan st." za 2016., koje dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara i godišnje nagrade NDNV-a za izveštavanje u medijima na jezicima nacionalnih manjina i za interkulturalnost u medijima za 2017. U sadašnjosti sarađujem sa časopisom "Nový život" kao članica redakcije, i sa organizacijama, kao što je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, čija sam članica, Novosadskom novinarskom školom, časopisom "Politikon" i dr. Sa porodicom živim, stvaram i radujem sa životu u Magliću.

About the author

Vladimíra Dorčová Valtnerová

Volim život, novinarstvo i digitalno vreme. Zato sam i postala transmedijalna pripovedačica. Pre toga sam od 2013. do 2017. bila odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. Od januara 2009. do februara 2013. bila sam koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila sam kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina.
Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila sam predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“. Dobitnica sam Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu, nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu, "Jan Makan st." za 2016., koje dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara i godišnje nagrade NDNV-a za izveštavanje u medijima na jezicima nacionalnih manjina i za interkulturalnost u medijima za 2017. U sadašnjosti sarađujem sa časopisom "Nový život" kao članica redakcije, i sa organizacijama, kao što je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, čija sam članica, Novosadskom novinarskom školom, časopisom "Politikon" i dr. Sa porodicom živim, stvaram i radujem sa životu u Magliću.

1

Click here to post a comment

Komentár

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Reklama

PODKAST

PREDLOŽI TEMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI