Eko dizajn našich životov Spoločnosť

Niektoré verejné obstarávania od začiatku roka (o niečo) „zelenšie“ – bude takých aj v Starej Pazove, Kovačici a v Báčskom Petrovci?

Prešiel najdlhší mesiac v roku. Oslavy sa skončili, srdcovocievna sústava sa „spamätáva“ zo sviatočných hodov. Určené sú rozpočty lokálnych samospráv, naplánované je nakladanie s peniazmi občanov. Nový rok priniesol malý krok vpred aj v oblasti ochrany životného prostredia na inštitucionálnej úrovni. Do Zákona o verejnom obstarávaní pribudlo aj zopár „zelených“ slov. Takže teraz je „objednávateľ povinný obstarať tovary, službu alebo práce v primeranej kvalite s prihliadnutím na účel, určenie a hodnotu verejného obstarávania, t. j. ekonomické vynakladanie verejných prostriedkov s minimálnym dopadom na životné prostredie“.

Okrem iného, Kancelárii pre verejné obstarávanie je určená povinnosť napísať, pri ktorých službách, tovaroch alebo prácach budú musieť obstarávatelia environmentálne aspekty uplatniť, keď budú písať, čo konkrétne hľadajú, prípadne pri výbere s kým uzatvoria zmluvu.

Kancelária sa s tým určovaním veľmi nepredvádzala, a tak je na zozname celkovo päť vecí. Organizácie, ktoré využívajú peniaze občanov, budú musieť byť ohľaduplné k životnému prostrediu pri nákupe kopírovacieho papiera, počítačového vybavenia, kancelárskej elektroniky – ako sú tlačiarne, skenery, projektory, klimatizácie a čistiace prostriedky.

Radmila Cvetićanin (súkromný archív)

To neznamená, že teraz sa všetok papier používaný vo verejnom sektore bude recyklovať, a že všetko počítačové vybavenie bude šetriť elektrickú energiu. Zákazník nie je povinný žiadať, aby obstarávanie stopercentne bolo „zelené“.

„Napríklad, keď si zákazníci kupujú papier do kopírok, môžu si v rámci technických špecifikácií stanoviť, že papier bude vyrobený z určitého percenta recyklovaného materiálu z regenerovaného papiera, alebo že papier nebude obsahovať elementárny chlór, alebo bude papier certifikovaný značkami PEFC alebo FSC,“ vysvetľuje odborníčka na verejné obstarávanie z Inštitútu ekonómie a práva Radmila Cvetićanin.

Táto ekonómka dodáva, že obstarávatelia môžu do technickej špecifikácie zahrnúť ekologické aspekty, pričom kritériom pre zadanie zákazky je len cena, ale tiež môžu zahrnúť ekologické aspekty aj do kritérií na pridelenie zmlúv, tiež môžu ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku určiť na základe pomeru ceny a kvality, alebo na základe kritéria nákladov – s použitím prístupu nákladovej efektívnosti, akým je trova životného cyklu.

„Výhody zeleného verejného obstarávania sú početné – od vplyvu na životné prostredie, cez sociálne a zdravotné prínosy až po ekonomické a politické prínosy. Hlavným cieľom je podnietiť podnikateľský sektor, aby zlepšoval svoje produkty a služby, a tým aby sa zvyšovalo environmentálne povedomie – ako u objednávateľov, tak aj v hospodárskom sektore,“ hovorí Radmila Cvetićanin, spolubesedníčka Storyteller-a.

Máme ich v našich obciach?

Stará Pazova plánuje zrealizovať tri verejné obstarávania, ktoré „zachytia“ nové pravidlá. Na nákup kancelárskych potrieb bolo vyčlenených 10 miliónov dinárov, na udržiavanie hygieny 8 miliónov dinárov. Obstaranie výpočtovej techniky je plánované v hodnote takmer 3 milióny dinárov.

Táto obec ide v starostlivosti o životné prostredie ešte o krok ďalej, preto plánuje dať 2,5 milióna dinárov na monitorovanie ovzdušia a 1,5 milióna dinárov na monitorovanie hluku. Výstavba kanalizácie v Novej Pazove bude stáť 65 miliónov dinárov.

Stará Pazova aj tento rok dotuje dopravu žiakov v celkovej hodnote 29 miliónov dinárov. Najviac bude stáť výstavba a rekonštrukcia ciest na území obce vo výške 1,4 miliardy dinárov, čo je napríklad o niečo viac ako celý rozpočet Obce Kovačica. Zamestnancov Obce Stará Pazova po úspešnej práci bude čakať bufet, pre ktorý sa v prvom štvrťroku prostredníctvom tendra obstarajú nápoje v hodnote 3 milióny dinárov.

Aj Obec Kovačica bude povinná dodržiavať pravidlá o ekologických aspektoch – a to pre upratovacie služby pracovných priestorov v hodnote 2,7 milióna dinárov. Na ekológiu vyčlenila táto obec v rozpočte na ďalší rok po sebe presne 0 dinárov. Najbližšie k tomu, čo zaplatí Kovačica, sú služby poľnej strážnej služby v hodnote 5 miliónov dinárov, ako aj služby kosenia trávy na území obce v hodnote 10 miliónov dinárov. Najväčšou tohtoročnou investíciou je renovácia Domu kultúry Michala Babinku v Padine v hodnote 30 miliónov dinárov.

Báčskopetrovská obec má najmenší rozpočet, a teda aj najkratší zoznam vecí, ktoré treba zaobstarať. Najdrahšími výdavkami budú elektrina na verejné osvetlenie a separátor vybudovanej vákuovej kanalizácie pre samotný Báčsky Petrovec – všetko v hodnote 15 miliónov dinárov.

Live

Zvýši zelené obstarávanie skutočne v Srbsku environmentálne povedomie u objednávateľov a v hospodárskom sektore?

  • 0%
  • 100% 1 Vote
  • 0%
1 Vote . Left
Via WP Poll & Voting Contest Maker

Ako by mal vyzerať proces verejného obstarávania?

Každá inštitúcia, obec, škola, ustanovizeň alebo organizácia všeobecne, ktorá využíva verejné financie, je povinná na začiatku roka vypracovať plán verejného obstarávania na daný rok. Dajú sa nájsť na Portáli verejného obstarávania (srb. Portal javnih nabavki).

V plánoch okrem toho, čo sa nakupuje, môže sa vidieť aj to, koľko nás to bude asi stáť, ako aj to, v ktorej časti roka sa budú nakupovať určité predmety, služby alebo práce. Proces by mal vyzerať tak, že objednávateľ vymenuje komisiu, prípadne určí zodpovednú osobu, ak je obstarávanie menej ako 3 milióny dinárov. Vypracujú si domácu úlohu – teda prieskum trhu – na základe ktorého odhadnú, koľko by niečo malo stáť.

Ďalším krokom je vyhlásenie súbehu. Technická dokumentácia precízne uvádza, čo objednávateľ potrebuje. Medzitým, ak sú však požiadavky príliš presné, možno hovoriť o „nahodení“ zákazky konkrétnemu uchádzačovi.

Najznámejším príkladom „nahodenia“ je, keď Mesto Belehrad zaobstarávalo novoročnú výzdobu, a keď to v súbehovej dokumentácii bolo natoľko precízne, že do nej zaradilo fotografie ozdôb z katalógu firmy, s ktorou malo „neformálnu“ dohodu, takže ostatné spoločnosti boli v štarte súbehu diskvalifikované.

Pripomíname, že spoločnosť Keep Light pripravila obyvateľom Belehradu aj novoročný stromček v hodnote 83.000 eur, ktorý bol osadený ešte pred ukončením procesu verejného obstarávania. Táto firma bola „obľúbená“ aj vedeniam miest vo Vranji a v Niši.

Toto je iba niekoľko príkladov a podobných prípadov je, žiaľ, priveľa. Takáto prax je na škodu občanov a občianok, ktorí za veľa peňazí dostanú málo, nedostatočne kvalitné alebo vôbec nič.

Po uplynutí lehoty na podanie prihlášok na vypísaný súbeh, komisia rokuje s kým dohodne prácu. Hlavným kritériom je najnižšia cena, ale objednávateľ si môže vybrať aj podľa toho, či má uchádzač finančné, odborné a technické kapacity a vo všeobecnosti podmienky na vykonávanie odborných činností – hovorí Radmila Cvetićanin, odborníčka na verejné obstarávanie z Inštitútu ekonómie a práva.

Národná aliancia pre lokálny ekonomický rozvoj (srb. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED) urobila pred dvoma rokmi prieskum, ktorý ukázal, že až 69% občanov a občianok si myslí, že prednosť treba dať kvalite, a nie cene. Údaje však ukazujú, že v 95% prípadov získala prácu najlacnejšia ponuka.

V roku 2022 na viac ako polovicu verejných obstarávaní, ktoré realizovala Obec Báčsky Petrovec, zareagoval iba jeden uchádzač. Len v 20% sa ozvali dve firmy, a len v 5% bola konkurencia zdravá, teda boli po traja uchádzači. Podľa údajov NALED-u bol v tom čase celoštátny priemer 2,5 uchádzača na jedno verejné obstarávanie.

Radmila Cvetićanin uvádza, že jedným z dôvodov prečo verejné obstarávania majú len jedného uchádzača, môže byť ich prílišná veľkosť, takže sa neberie do úvahy, či sa súbehu môžu zúčastniť malé a stredné firmy. Preto je dôležité, aby objednávatelia využili možnosť urobenia prieskumu trhu ešte pred vyhlásením súbehu.

„To všetko prispieva k tomu, aby sa súbehová dokumentácia pripravila spôsobom, ktorým sa nebude obmedzovať konkurencia, a na druhej strane k tomu, aby objednávateľ získal tovary/služby/práce, ktoré budú vyhovovať jeho potrebám,“ uzatvára Cvetićanin.

About the author

Sanja Đorđević and zo srbčiny preložil Ivica Grujić Litavský

Add Comment

Click here to post a comment

Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

PODKAST

NAVRHNI TÉMU

PoTYkajme si! PODCAST

PoTYkajme si! PODCAST

PODKAST Storyteller

PODPORA V ROKOCH 2022-2025 – PODRŠKA U 2022-2025.

E-KNIHA ZADARMO!

PODKAST „Na ivici“

PARTNERI